Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оцінка вартості підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 12 Оцінка вартості цінних паперів

Прочитавши цю главу, ви будете знати:

o види вартості цінних паперів;

o фактори вартості цінних паперів;

o основні теорії оцінки;

o методики оцінки.

Вартість цінних паперів: поняття, види, чинники, цілі

Вартість цінного папера визначається інвестиційними якостями й управлінськими можливостями, що залежать від конкретних цілей та методів оцінки. Існують різні види вартості цінних паперів, величина якої може відрізнятися за різних методик розрахунку цього виду вартості (номінальної, курсової і т. д.).

Види вартості

Номінальна вартість - вартість, встановлена за рішенням ради засновників (акціонерів) як співвідношення первісної величини фінансових коштів і загальної кількості випущених цінних паперів.

Балансова вартість - первісна (відновна) вартість на балансі компанії.

Облікова вартість - вартість, яка дорівнює сумі фактичних витрат на придбання або випуск цінних паперів.

Курсова вартість - вартість, що відображає в конкретний момент часу співвідношення попиту і пропозиції на цінні папери.

Біржова (котирувальна) вартість - вартість, яка визначається на основі середньої ціни біржових угод за певний період.

Базисна вартість - середня ціпа біржових угод за певний період.

Середня аукціонна вартість - середньозважена вартість за будь-який період.

Дисконтована вартість - вартість цінних паперів, приведена до даного (початкового) моменту часу.

Внутрішня власницький вартість - реальна вартість матеріальних і нематеріальних активів, що лежать в основі ланцюгової папери.

Інвестиційна вартість - вартість, яка визначається на основі потенційного доходу від інвестицій у цінний папір.

Страхова вартість - величина страхового відшкодування вартості цінного паперу при виникненні страхового випадку.

Заставна вартість - вартість при забезпеченні застави.

Конвертаційна вартість - мінова вартість, яка визначається умовами обміну.

Ліквідаційна вартість - вартість ліквідації матеріальних і нематеріальних активів, що лежать в основі цінного паперу.

Ринкова вартість - прогнозована цінність об'єкта оцінки для майбутнього власника, обумовлена з урахуванням тимчасового періоду, витрат, ризиків, пов'язаних з отриманням і використанням об'єкта оцінки.

Фактори ринкової вартості цінних паперів

Під ринковою вартістю (market value - MV) в Міжнародних стандартах оцінки розуміється сума грошей, яка може бути отримана за актив у разі його продажу або ринкова ціна (поточна) в даний момент. Існує поняття fair market value - FMV - обґрунтована або справедлива ринкова ціна. Але у всіх випадках ринкова вартість цінних паперів, випущених на основі якого-небудь майна або інших цінних паперів, є ринкова вартість прав, наданих цими цінними паперами, які переходять від одного власника до іншого на дату оцінки в результаті комерційної угоди між покупцем і продавцем, вільних у своїх рішеннях. При цьому співвідношення попиту і пропозиції визначається на вільному фондовому ринку без тиску ззовні загальним станом фондового ринку, тобто ринковими факторами:

o рівнем дохідності цінних паперів;

o темпами приросту їх вартості;

o привабливістю і надійністю емітента;

o рівнем інвестиційного, політичного та інших видів ризику;

o ліквідністю;

o якістю прав, що надаються цінними паперами;

o кон'юнктурою;

o іншими ринковими чинниками (вільний вихід і обіг на фондовому ринку, вільне переміщення капіталу, повнота та відкритість інформації тощо).

Ринкова вартість цінних паперів залежить від їхньої привабливості та доступності та визначається попитом і пропозицією.

На основі ринкової вартості цінних паперів формується ринкова ціна, яка може відповідати вартості, бути вище або нижче її.

Балансову вартість визначають у разі, якщо емітент має намір пройти процедуру IPO - включення акцій у біржовий список ланцюгових паперів (лістинг), допущених до біржових торгів (що котируються на даній біржі), при ліквідації акціонерного товариства і т. д.

Цілі оцінки вартості цінних паперів

o Купівля (продаж).

o Операції з цінними паперами (конвертація, консолідація і т. д.).

o Оподаткування.

Обов'язкова оцінка вартості цінних паперів:

o для цілей судочинства;

o при операціях з цінними паперами, коли однією із сторін є держава;

o при зміні номінальної вартості, додаткової емісії;

o при ліквідації компанії, що випустила цінні папери.

Основні теорії оцінки цінних паперів

Теорія чистої приведеної вартості. Вартість визначається за допомогою дисконтування грошових потоків за ставкою, рівної прибутковості, витрат і ризиків альтернативного інвестування, тобто очікуваної норми прибутковості інших цінних паперів, що мають аналогічний рівень ризиків: інвестиційних, країнових і т. д.

Теорія інвестиційного ризику (модель оцінки дохідності фінансових активів САРМ). Вартість визначається на основі взаємозв'язку ризику інвестицій і очікуваної прибутковості (коефіцієнта бета).

Теорія ефективності ринків капіталу. Вартість визначається на фондовому ринку, такому що не піддається зовсім різких змін в умовах конкуренції. У цьому випадку курси цінних паперів на ринку капіталу визначаються станом емітентів, часом, доступністю і обсягом інформації:

1) низька ефективність або теорія випадкового блукання (ціни відображають курси цінних паперів на основі інформації, отриманої в минулому);

2) середня ефективність (ціни відображають опубліковану інформацію);

3) висока ефективність (ціпи відображають всю інформацію, яку можна отримати).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Концептуальні засади оцінки вартості цінних паперів
Оцінка вартості облігацій різних видів. Боргові цінні папери
Основні поняття, цілі, класифікація цінних паперів
Поняття ринку цінних паперів
Поняття цінного паперу
Оцінка вартості майна
Номінальна вартість облігації і дохід
Оцінка вартості векселів різних видів
Концептуальні засади оцінки вартості цінних паперів
Оцінка вартості облігацій різних видів. Боргові цінні папери
Принципи оцінки вартості цінних паперів
Концептуальні засади оцінки вартості цінних паперів
Ведення реєстру власників цінних паперів
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси