Меню
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи і технології в економіці і управлінні
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 8 КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Після вивчення цієї глави студент повинен: знати

o особливості систем обробки даних транзакційного типу (OLTP) і аналітичного типу (OLAP);

o основи побудови і використання баз даних, сховищ даних;

o методи і засоби аналітичної обробки інформації; вміти

o аналізувати інтелектуальні інформаційні технології; володіти

o навичками обробки даних у середовищі ППП MS Office.

Корпоративна мережа Інтранет

Інформаційні технології КІС дещо відрізняються від традиційних інформаційних технологій інформаційних систем меншого масштабу або обмеженої функціональності.

По-перше, змінюються масштаб, форма організації та засоби управління БД. Поряд з традиційною БД, що забезпечує рішення завдань системи управління в оперативному режимі, створюються сховища і вітрини даних.

По-друге, у КІС використовується комп'ютерна мережа Інтранет, що об'єднує в собі можливості локальних мереж, інформаційні технології і сервіс Інтернету. В результаті змінюється технологічна основа виконання окремих функцій управління (електронна комерція, спільна обробка документів, телеконференції, електронний документообіг тощо).

По-третє, змінюється характер обробки даних, в КІС представлені два типи систем обробки даних (табл. 8.1), що розрізняються складом та структурою даних, обсягами зберігаються і оброблюваних даних, алгоритмами пошуку і обробки даних і т. д.

Система OLTP (On-Line transaction processing) - транзакційного типу. Транзакція переводить БД з одного цілісного стану в інший. Найбільш типова обробка даних з жорстко заданими алгоритмами.

Система OLAP (On-Line Analytic Processing) - аналітичного (дослідного) типу. Вона забезпечує аналіз великих обсягів даних, їх наочне відображення, формування структурних підсумків у вигляді діаграм і таблиць, звітів і презентацій. Мета - виявлення закономірностей і тенденцій розвитку економічних процесів для прийняття управлінських рішень.

Таблиця 8.1

Два типи систем опрацювання даних в КІС

Показник

OLTP

OLAP

Частота і обсяг

оновлюваних

даних

Велика частота оновлень, відносно малий обсяг оновлюваних даних

Низька частота оновлення і великий обсяг оновлюваних даних

Горизонт зберігання даних

Один календарний рік

Необмежений

Ступінь агрегування даних

Первинні облікові дані

Проміжні підсумки. Зведені підсумки.

Консолідовані дані

Характер обробки даних

Строго регламентовані запити і звіти

Довільні запити, вибірки, склепіння

Цілі створення

Облік первинних даних. Оптимізація зберігання даних.

Оптимізація експлуатаційних характеристик додатків

Аналіз і моделювання даних.

Формування прогнозів. Формалізація знань про систему управління

Внутрішньовідомча, або корпоративна мережа Інтранет (Intranet) поєднує можливості локальних обчислювальних мереж (ЛВС), технологій і сервісів Інтернету. Локальна обчислювальна мережа об'єднує групу комп'ютерів, принтерів та інших пристроїв у межах невеликого територіального простору. Обмежуватися традиційними ЛВС або їх асоціаціями внаслідок територіального розподілу корпорацій неможливо. З іншого боку, прокладати регіональні відомчі мережі економічно недоцільно (хоча існують окремі корпорації, наприклад АТ "РЖД", які мають відомчі регіональні мережі).

Інтернет відноситься до класу глобальних мереж, забезпечує роботу користувачів різних географічних зон, надаючи їм широкий спектр мережевих послуг:

o електронну пошту і службу новин (SMTP);

o пошук інформаційних ресурсів (WWW, HTTP);

o передача файлів (FTP);

o віддалений доступ до обчислювальних машин (Telnet);

o організацію теле - і відеоконференцій (Usenet); та ін.

Корпоративна мережа забезпечує:

o взаємодія користувачів розподілених структурних підрозділів;

o клієнт-серверну архітектуру;

o підтримку технологій і сервісів глобальної мережі Інтернет і ЛОМ;

o відмежування доступу некорпоративних користувачів до інформаційних ресурсів КІС.

Основна функція проксі-сервера - селекція доступу до корпоративних серверів за ІР-адресами.

До основних видів мережевих сервісів, що надаються Интрнетом, відносяться:

o робота з корпоративної БД;

o доступ до сервера корпоративних бізнес-додатків;

o електронна пошта - електронний ділове листування всередині корпорації, використовується внутрішній поштовий сервер і протоколи передачі і прийому електронних кореспонденцій;

o телеконференції - проведення технічних нарад, збір пропозицій та думок тощо;

o файловий сервіс - електронний документообіг корпорації, обмін файлами різного формату;

o пейджинговий (транкінговий) зв'язок для підтримки зв'язку з мобільними користувачами;

o web-сервіси - доступ до інформаційних ресурсів корпорації, WWW-сервісу Інтернету (заснований на форматах збережених даних HTML/XML);

o аудиосервис - передача аудіо (музики, рекламних повідомлень, промов тощо);

o відеосервіс - передача відеокліпів, які забезпечують доступність сприйняття інформації, спостереження за подіями, процесами і явищами в реальному масштабі часу і ін.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Система інформаційної та інтелектуальної підтримки розробки та реалізації управлінських рішень
Комп'ютерні технології як продовження і результат розвитку європейської культурної традиції
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Типові технології прийняття управлінських рішень
Методи підтримки прийняття рішень на основі інформаційних технологій
Розміщення корпоративної символіки
Корпоративні PR-документи компанії
Використання корпоративного механізму господарювання в антикризовій профілактики
Корпоративний менеджмент
Особливості організації корпоративного менеджменту
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси