Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Перевірка обліку руху основних засобів

Шляхи надходження основних засобів на підприємство:

- придбання за плату у постачальників;

- безоплатне надходження;

- засновницькі внески до статутного капіталу;

- викуп орендованих основних засобів;

- повернення майна (основних засобів) за договором про спільну діяльність.

Надходження основних засобів оформляється актом про прийом-передачу об'єкта основних засобів (форма ОС-1) з додатком до нього технічної документації на даний об'єкт.

Причини вибуття основних засобів на підприємстві:

- ліквідація об'єкта в силу старості і зносу, а також в силу форс-мажорних обставин;

- ліквідація в зв'язку з переобладнанням, модернізацією;

- передача основних засобів іншим організаціям.

Для визначення непридатності основних засобів на підприємстві створюється спеціальна комісія. Ліквідацію об'єктів комісія оформляє актом на списання основних засобів (форма ОС-3), який затверджується керівником підприємства. На її підставі бухгалтер проставляє в картці дату вибуття об'єкта та номер акта.

У місцях використання основних засобів (цехах і відділах підприємства) ведуться інвентарні списки основних засобів (форма ОЗ-9), що містять короткі відомості про об'єкти основних засобів, що знаходяться в експлуатації.

Інвентарні картки на що надійшли, вибули та переміщені всередині підприємства основні засоби після необхідних записів до кінця місяця не розкладають, а зберігають окремо. Це необхідно, так як на їх основі щомісяця складається розрахунок амортизації основних засобів (зношення). Крім того, по закінченні місяця картки із записами за даний місяць групують за класифікаційними видами основних засобів, потім обороти з надходження і вибуття за кожним видом підсумовують і записують у картку обліку руху основних засобів.

Необхідно перевіряти правильність оцінки основних засобів, оскільки неправильна оцінка може не тільки спотворити загальну картину, але і викликати:

- неточне числення амортизації;

- перекручування сум обчислюються податків;

- неправильне відображення основних засобів у бухгалтерській (фінансової) звітності.

При аудиторській перевірці операцій по руху основних засобів слід звертати увагу на наступні моменти:

- при передачі основних засобів як внеску в статутний капітал повинен бути наведено їх перелік із зазначенням первісної вартості, зносу і ціни угоди при передачі. До переліку повинні бути підкладені другі примірники актів приймання-передачі, завірені печаткою передавальної сторони, і вся технічна документація на передані об'єкти;

- при придбанні основних засобів повинен бути оформлений договір купівлі-продажу із зазначенням первісної вартості, зносу і ціни придбання;

- при придбанні об'єктів основних засобів в комплекті (наприклад, меблі для офісу) в інвентарну картку повинна бути вписана розшифровка - перелік окремих предметів, що входять у комплект;

- при придбанні об'єктів основних засобів за іноземну валюту первісна вартість об'єкта повинна враховуватися по перерахованим курсом у рублях на момент придбання;

- об'єкти капітального будівництва, що перебувають у тимчасовій експлуатації, до введення їх у постійну експлуатацію не включаються до складу основних засобів, а враховуються як незавершені капіталовкладення;

- об'єкти основних засобів, прийнятих в експлуатацію на умовах поточної оренди, обліковуються на забалансовому рахунку 001;

- при безоплатній передачі основні засоби підлягають обкладенню ПДВ у передавальної сторони, за винятком безоплатної передачі основних засобів, зарахованих раніше в основні засоби з ПДВ (для невиробничої сфери);

- для визначення непридатності основних засобів, неможливості або неефективності проведення їх відновлювального ремонту, а також для оформлення необхідної документації на списання на підприємстві наказом керівника повинна бути створена постійно діюча комісія;

- якщо обладнання списують у зв'язку з будівництвом нових, розширенням, реконструкцією і технічним переозброєнням діючих підприємств, то перелік цього обладнання має бути зазначений в плані розширення, реконструкції і технічного переозброєння діючих підприємств;

- усі деталі, вузли і агрегати від розбирання і демонтажу обладнання, які придатні для подальшого використання, повинні бути оприбутковані на склад. Ця операція відображається записом у бухгалтерському обліку (Д 10-До 01).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Перевірка обліку основних засобів
Методика аудиторської перевірки операцій з обліку руху готової продукції
Аудиторська перевірка обліку оборотних активів
Перевірка обліку наявності і збереження основних засобів
Методика аудиторської перевірки операцій з обліку готівкових грошових коштів
План і програма аудиторської перевірки обліку основних засобів
Методика аудиторської перевірки обліку розрахунків з персоналом по оплаті праці
Основні напрямки аналізу руху грошових коштів
Перевірка обліку нематеріальних активів
Бюджетний облік операції руху медикаментів та перев'язувальних засобів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси