Меню
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Концепція "точно у термін". Логістична система Kanban

Основною передумовою для успішного впровадження логістичної технології "точно в строк" (JIT) у виробництво є стійкість і врівноваженість виробничого розкладу. При цьому більшість практичних додатків розроблено для детермінованих параметрів попиту і виробничого розкладу. Реальне ж виробництво і характеристика попиту відрізняються високим рівнем невизначеності, тому виникає необхідність вдосконалення JIT-алгоритмів, зокрема, на основі використання апарату стохастичної теорії управління запасами.

Kanban - комплексна система організації виробництва, перетворює в життя принципи загальної теорії систем, згідно з якими підприємство трактується як організаційна єдність. У цьому сенсі система Kanban суперечить традиційної наукової організації праці ("тейлоризму"), принципами якої є максимальне поділ праці і вузька спеціалізація працівників.

Відмітна особливість розглянутого японського способу організації фірми - мінімізація тривалості виробничого циклу. Матеріально-технічне забезпечення виробництва та відвантаження готових виробів здійснюються за принципом "точно в термін". Виробничі підрозділи фірми не мають складами сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, готової продукції, а міжопераційні запаси скорочені до мінімально можливих меж. В системі Kanban слід виділити три основні підсистеми:

1) соціальну (підбір і підготовка кадрів, використання працівників відповідно з виробничими потребами, їх стимулювання та просування по службі);

2) технічну (оптимальне використання виробничих потужностей, висока якість продукції);

3) виробничу (раціоналізація матеріальних потоків, управління ходом виробничого процесу).

У навчальній і науковій літературі при розгляді системи Kanban часто обмежуються третьої, виробничою підсистемою, однак, як показав досвід її впровадження в інших країнах, без технічної і, особливо соціальної підсистем, необхідного ефекту досягти не вдається.

Планування процесу виробництва та використання трудового потенціалу фірми здійснюється детально, графіки розробляються з точністю до декількох хвилин. При цьому пріоритетом є виконання плану поточних завдань, трудовий день закінчується тільки після виконання цього плану. Реалізація принципів еластичного використання працівників, що потребують, з одного боку, ряду юридично-організаційних завдань, а з іншого - клімату взаємної поваги між роботодавцем і працівником, є необхідною передумовою для комплексного та ефективного впровадження системи Kanban.

Технічна підсистема охоплює вимоги, пов'язані з ефективним формуванням і використанням машинного парку. Її призначення - своєчасне реагування на якісні і кількісні зміни попиту, а також виключення перебоїв у виробництві при мінімальних запасах. Машинний парк повинен забезпечувати відповідний ступінь використання виробничих потужностей, що досягається:

- внутрішнім балансуванням виробничих потужностей в цілях вирівнювання темна праці у всьому виробничому процесі і максимального зниження виробничих запасів, що знаходяться в русі;

- скорочення до мінімуму часу переналагодження окремих верстатів завдяки не тільки технічних, але й організаційних заходів.

Ефективному використанню виробничих потужностей сприяє також повсюдне застосування групової технології, заснованої на пристосуванні машинного парку і організації виробництва до обробки технічно однорідних виробів. Обробка таких виробів має ряд переваг у порівнянні з послідовною цеховою організацією: скорочується протяжність транспортного шляху і, отже, зменшуються транспортні витрати; знижуються простої верстатів, що веде до скорочення тривалості виробничого циклу; зменшуються запаси незавершеного виробництва; підвищується еластичність і ступінь використання трудових ресурсів.

Основні призначення виробничої підсистеми - раціоналізація переміщення матеріалів, напівфабрикатів і деталей у виробничому процесі з метою максимального скорочення тривалості виробничого циклу та зниження виробничих запасів до мінімально можливих. Завдяки точному плануванню виробництва і практично стовідсотковій надійності постачальників і замовників виробничий процес у більшості японських фірм протікає при стані виробничих запасів, близькому до нульового.

Управління матеріальними потоками в таких умовах вимагає відповідної організації інформаційного потоку. Чим краще вони скоординовані, тим менше виробничі витрати, краще використовуються виробничі потужності і вище надійність всієї системи. Завданням логістичного аналізу в системі Kanban є встановлення наступних факторів: де, що, через кого, коли і в якій кількості переміщується, складується, упаковується, відправляється. Таким чином, розпізнаються повторювані функції та інтегруються окремі фактори. Вихідними даними такого аналізу є остання стадія виробничого процесу - монтаж, остаточна збірка і збут продукції.

Основним носієм виробничої інформації є карта Kanban, від якої і походить назва всієї системи. Слово "канбан" в японській мові означає карту, табличку. На відміну від послідовних методів управління виробництвом, в яких супровідні карти супроводжують даної виробничої партії через всі чергові фази обробки і збірки, торти приписані до транспортувальної тари на виріб, яка постійно курсує між двома сусідніми фазами виробничого процесу. Ці карти є також документом, що підтверджує виконання цієї операції в певний термін.

Скорочення тривалості виробничого циклу - результат комплексної діяльності, починаючи від проектування конструкції виробу, технології його виготовлення та розробки організації виробничого процесу, закінчуючи оперативним управлінням процесом виготовлення і реалізації продукції. При логістичному підході проектувальники повинні виконувати наступні вимоги:

- можливо менша ступінь складності виробу, тобто максимальна простота його конструкції;

- можливо більшу кількість операцій, виконуваних на одному робочому місці, тобто мінімізація підготовчо-заключного часу;

- можливо малі партії деталей, тобто мінімізація часу очікування або обробки на робочому місці;

- можливо малі міжопераційні запаси, тобто мінімізація міжопераційного часу очікування деталями обробки.

Впровадження системи Kanban істотно підвищує ефективність виробництва та конкурентоспроможність фірми. Це виражається в зниженні витрат на вантажно-розвантажувальні, транспортні і складські роботи, зменшення капітальних вкладень у виробництво і збільшення швидкості обороту капіталу, а також у підвищенні якості виробів, зростання їх конкурентоспроможності, стабілізації кадрового потенціалу, створення оптимальних міжособистісних відносин.

Порівняння аналогічних японських і американських фірм показує, що в перших матеріальні запаси нижче більш ніж на 50%, а продуктивність праці в цілому на 10-25% вище. Наприклад, фірма "Тойота", давно впровадила систему Kanban, що в розрахунку на одного працюючого виготовляє за день дев'ять автомобільних двигунів, а фірма "Форд" при традиційній організації праці - тільки два. Японські фірми досягають 150-кратного обороту запасів виробництва протягом року, в той час як американські тільки 20-30-кратного обороту.

Час складування готових виробів не перевищує в Японії шести годин, у той час як у Західній Європі становить від двох до шести днів. Щодо міжопераційних запасів ця різниця ще більша. Так, в деяких цехах фірми "Мазда" виробництво здійснюється при матеріальних запасах, розрахованих на півгодини, а у фірмі "Форд" до впровадження системи Kanban ці запаси були розраховані на термін до трьох тижнів, але після впровадження були знижені до 11 днів. Однак ця система приносить високу ефективність лише за умови її комплексного впровадження.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Логістична концепція Lean production. Система логістичних концепцій DDT
ЛОГІСТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА СИСТЕМИ
Вдосконалення товаропровідної торговельних систем на базі концепції логістики
Традиційна і логістична концепції організації виробництва
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ
Вибір оптимального варіанту складської підсистеми логістичної системи
Змінюється природа логістичних систем
Поняття логістичної системи
Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності. Логістичний менеджмент і концепція корисності
Формування системи логістичного сервісу
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси