Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Міжнародний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Планування та оцінка зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства здійснюється в рамках внутрішньофірмового планування і передбачає складання окремого розділу зведеного внутрішньофірмового плану - плану зовнішньоекономічної діяльності.

План ЗЕД включає показники з експорту та імпорту з розбивкою по товарах і видах послуг, по країнам і регіонам у грошовому та фізичному виразі на певний період (звичайно на рік).

Плани ЗЕД базуються на маркетингових планах підприємства, які визначають стратегічні напрями розширення ЗЕД, найбільш перспективні зовнішні ринки, методи роботи на них та умови міжнародної конкуренції.

Планування ЗЕД передбачає наявність у підприємства хорошої корпоративної інформаційної системи, щоб воно могло оперативно реагувати на швидку зміну ринкових умов на зовнішньому ринку.

Чим більше число країн, на ринках яких діє підприємство, тим складнішим стає процес. В даному випадку найкращим процесом планування буде той, який сприяє задоволенню потреб конкретної фірми в заданих умовах.

Для планування ЗЕД необхідно спеціальний підрозділ або у зовнішньоекономічній службі підприємства, або у складі відділу планування підприємства. Група планування повинна займатися складанням планів ЗЕД і вносити корективи в поточні плани по мірі зміни умов на ринку.

Планування ЗЕД базується на безперервному аналізі надходить маркетингової інформації, перетворення її в стратегічні рішення, що закріплюються в планах виробництва і збуту експортної продукції.

Плани ЗЕД часто супроводжуються бізнес-планів проектів розвитку і вдосконалення роботи підприємства за кордоном, в яких наводиться обґрунтування необхідності залучення відповідних коштів із зовнішніх джерел і доводиться загальна ефективність проекту.

Бізнес-план зовнішньоекономічного проекту підприємства включає наступні напрямки:

o аналіз і характеристику зарубіжного ринку для проникнення або посилення ринкових позицій підприємства;

o аналіз конкурентів, їх сильних і слабких сторін;

o аналіз конкурентних позицій свого підприємства (SWOT-аналіз);

o аналіз зовнішнього середовища бізнесу на даному ринку (демографічні, географічні, організаційно-правові, політичні, економічні, соціально-культурні та інші ринкові умови на зарубіжних територіях проникнення);

o умови розвитку ЗЕД з даного напрямку бізнесу у Росії;

o характеристика товару, призначеного для поставки за кордон;

o характеристика підприємства, що виробляє даний товар: місце розташування; положення на даному ринку; виробництво, збут, маркетинг;

o заходів та виведення товару на даний зовнішній ринок: канали збуту; засоби просування та стимулювання збуту; цінова політика;

o характеристика конкретної фірми-партнера, для якої розробляється план;

o оцінка ризиків даного проекту;

o фінансовий план реалізації проекту.

Бізнес-план ЗЕД передбачає, як правило, обґрунтування ефективності розробки, освоєння і розширення зовнішніх ринків для підприємства.

Ефективність зовнішньоекономічної діяльності на рівні підприємства визначається насамперед на основі аналізу прибутковості зовнішньоторговельних операцій шляхом зіставлення доходів і витрат, планових завдань і результатів їх виконання. Зіставлення результатів і витрат у зовнішньоторговельних операціях фірми здійснюється на всіх етапах їх проведення: при плануванні, аналізі альтернатив і виборі найбільш ефективних варіантів, при економічному обґрунтуванні окремих угод, аналізі фінансового результату за минулий період в цілому або по реалізованому контрактом.

При експорті та імпорті товарів підприємством може бути отриманий як прямий економічний ефект від поліпшення фінансових результатів підприємства, так і непрямий економічний ефект від здешевлення виробництва і т. і.

Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності вимірюється абсолютними і відносними показниками.

До абсолютних показників належить валовий прибуток (ВП), або доход від продажів, або прямий економічний ефект. Прямий економічний ефект визначається:

o при експорті - як різниця між результатом експорту підприємства - експортної контрактної ціною і повними витратами на виробництво та експорт. В повні витрати підприємства на експорт товарів, крім виробничої собівартості, входять накладні витрати на експорт та експортні мита;

o при імпорті - як зіставлення витрат на імпорт, що включають контрактну ціну, витрати на оплату ввізних податків, зборів і мит, сертифікація товару та інших витрат з результатами від імпорту - відпускною ціною;

o прибуток до оподаткування визначається як різниця між валовим прибутком (доходом) і витратами обігу;

o прибуток після оподаткування - "чистий" прибуток.

Залежно від цілей і завдань аналізу відносними показниками ефективності зовнішньоекономічної діяльності (ДПЕ) можуть бути будь-які стосунки показників результативності (ПР) до відповідних показників витрат (ПЗ):

Наприклад,

Також ефективність ЗЕД визначається шляхом аналізу ринкової частки, підвищення ступеня популярності торгової марки товару та фірми, збільшення числа її покупців і контрагентів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві
Організація страхування зовнішньоекономічної діяльності підприємства
ОЦІНКА ТА ПЛАНУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Зовнішньоекономічна діяльність
Роль фінансового планування в діяльності підприємства
ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Оцінка, планування та оптимізація грошових потоків підприємства. Управління грошовими коштами
Планування на підприємстві: стратегічне, поточне та оперативне
СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ ЯК ОБ'ЄКТА ПЛАНУВАННЯ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси