Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методи аналізу управлінських рішень

Розглянемо порядок застосування основних методів і прийомів аналізу при оцінці ефективності прийняття і виконання управлінських рішень.

Метод порівняння дає можливість оцінити діяльність організації, виявити відхилення фактичних значень показників від базисних величин, встановити причини цих відхилень і знайти резерви подальшого поліпшення діяльності організації.

Індексний метод використовується при аналізі складних явищ, окремі елементи яких не можна виміряти. Як відносних показників індекси потрібні для оцінки ступеня виконання планових завдань, а також для визначення динаміки різних явищ і процесів.

Цей метод дозволяє здійснити розкладання узагальнюючого показника за факторами абсолютних і відносних відхилень.

Балансовий метод полягає в зіставленні взаємопов'язаних показників діяльності організації для виявлення впливу окремих факторів, а також для пошуку резервів поліпшення діяльності організації. При цьому взаємозв'язок між окремими показниками виражається у вигляді рівності підсумків, отриманих внаслідок певних зіставлень.

Метод елімінування полягає в узагальненні методів індексного, балансового і ланцюгових підстановок, дає можливість виділити вплив окремо взятого фактора на узагальнюючий показник діяльності організації виходячи з припущення, що інші фактори діяли при інших рівних умовах, тобто так, як передбачалося за планом.

Графічний метод являє собою спосіб наочної ілюстрації діяльності організації, а також спосіб визначення ряду показників і спосіб оформлення результатів проведеного аналізу.

Функціонально-вартісний аналіз (ФВА) - метод системного дослідження, який застосовується відповідно до призначення досліджуваного об'єкта (процеси, вироби) з метою підвищення корисного ефекту, тобто віддачі на одиницю сукупних витрат за життєвий цикл об'єкта. Найважливіша риса ФВА полягає у встановленні доцільності переліку функцій, які повинен виконувати проектований об'єкт в конкретних умовах або в перевірці необхідності функцій існуючого об'єкта.

Економіко-математичні методи аналізу використовуються з метою вибору оптимальних варіантів, що визначають управлінські рішення в існуючих або планованих економічних умовах.

За допомогою економіко-математичних методів аналізу можуть вирішуватися наступні завдання:

o оцінка плану по виробництву продукції, розробленого з застосуванням економіко-математичних методів;

o оптимізація виробничої програми, її розподілу між цехами та окремими видами обладнання;

o оптимізація розподілу наявних виробничих ресурсів, розкрою матеріалів, а також оптимізація норм і нормативів запасів і витрат цих ресурсів;

o оптимізація рівня уніфікації окремих складових частин виробу, а також засобів технологічного оснащення;

o визначення оптимальних розмірів організації в цілому, а також окремих цехів і виробничих ділянок;

o встановлення оптимального асортименту продукції;

o виявлення найбільш раціональних маршрутів внутрішньозаводського транспорту;

o визначення найбільш раціональних строків експлуатації обладнання і проведення його ремонтів;

o порівняльний аналіз економічної ефективності використання одиниці виду ресурсів з точки зору оптимального варіанту управлінського рішення;

o розрахунок можливих внутрішньовиробничих втрат у зв'язку з прийняттям і виконанням оптимального рішення.

Отже, ефективність функціонування організації у значній мірі залежить від якості управлінських рішень. Це обумовлює важливість оволодіння всіма відповідальними працівниками управлінського апарату, і насамперед керівниками організацій теоретичними знаннями і практичними навичками розроблення та впровадження оптимальних управлінських рішень.

Розробка і прийняття управлінського рішення - це, як правило, вибір одного з декількох альтернативних варіантів. Необхідність прийняття управлінських рішень зумовлюється свідомим і цілеспрямованим характером людської діяльності. Ця необхідність виникає на всіх етапах процесу керування і складає частину будь-якої функції менеджменту.

Характер прийнятих управлінських рішень знаходиться під впливом повноти і достовірності інформації, наявної у даній ситуації. Виходячи з цього управлінські рішення можуть прийматися в умовах визначеності (детерміновані рішення), так і в умовах ризику чи невизначеності (ймовірносні рішення).

Процес прийняття управлінських рішень - це циклічна послідовність дій суб'єкта управління, спрямованих на вирішення проблем даної організації і полягають в аналізі ситуації, генерації альтернативних варіантів і вибору з них найкращого варіанту, а потім - здійснення обраного управлінського рішення.

Практика підготовки і виконання управлінських рішень дає численні приклади похибок на всіх рівнях управління економікою. Це - наслідок дії багатьох причин, так як розвиток економіки складається з великої кількості різних ситуацій, що вимагають свого дозволу.

Найважливіше місце серед причин прийняття та впровадження малоефективних управлінських рішень займає незнання або недотримання технології їх розробки і організації їх виконання.

Важливу роль покликаний відігравати кібернетичний підхід до розробки управлінських рішень, який здобув популярність як теорії прийняття рішень. Він ґрунтується на широкому використанні математичного апарата і сучасної обчислювальної техніки.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методи прийняття управлінських рішень, що базуються на комплексному економічному аналізі господарської діяльності організації
Методи прийняття управлінських рішень, що базуються на основі аналізу схем стратегічного розвитку економічних систем
Методи прийняття управлінських рішень на основі детермінованого факторного аналізу
Методи прийняття управлінських рішень на основі стохастичного факторного аналізу
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на аналізі інвестиційних можливостей економічних систем (підприємств)
РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ
Оцінка ефективності прийняття управлінських рішень та методи їх аналізу
Типові методи прийняття управлінських рішень
Економічні методи прийняття управлінських рішень
Основні характеристики та принципи прийняття та реалізації управлінських рішень
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси