Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Регіональна економіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

Регіональна економіка - наука про економічний стан та розвиток територій, що входять і склад держави.

Важливість цієї науки і навчальної дисципліни полягає в тому, що вони дають уявлення про економіку регіонів. Це дозволяє оцінити економічну діяльність людей, що живуть в країні, і дати оцінку економіки держави в цілому.

Протягом століть території, що входять до складу держави, розвивалися нерівномірно. Наукові дослідження в рамках регіональної економіки дозволяють вивчати ці диспропорції та розробляти рекомендації щодо їх усунення.

У підручнику викладено теоретичні основи регіональної економіки, показано розміщення продуктивних сил в Російській Федерації в розрізі конкретних галузей національної економіки. Велике місце в підручнику приділено характеристиці економічного розвитку всіх федеральних округів і входять до їх складу республік, країв і областей.

Регіональна економіка як навчальна дисципліна дає можливість студентам вузів

знати:

o теоретичні основи регіональної економіки та типології регіональних утворень;

o регіональні чинники формування єдиного економічного простору;

o принципи, тенденції та закономірності розвитку регіонів;

o основні поняття, інструменти та напрями регіональної політики держави;

o прийоми аналізу, моделювання міжрегіональних зв'язків;

o природно-економічні передумови розвитку регіонів, сучасний рівень їх соціально-економічного стану, розміщення галузей національної економіки в конкретних регіонах країни;

вміти:

o виявляти проблеми економічного характеру при аналізі економічного стану регіонів;

o здійснювати пошук інформації, пов'язаної з економікою регіонів і методами їх обробки і аналізу;

o володіти методами оцінки природно-ресурсного потенціалу регіонів;

o використовувати міжнародний досвід і російську практику управління економікою регіонів;

володіти:

o понятійним апаратом в області регіональної економіки;

o навичками застосування законодавчих та інструктивних матеріалів з питань регіональної економіки;

o сучасними методами збору, обробки та аналізу економічної інформації.

Матеріали підручника можуть бути використані при вивченні дисциплін "Економічна теорія", "Державне управління економікою", "Державні і муніципальні фінанси", "Демографія", "Територіальна організація населення".

Підручник включає три розділи.

В першому розділі викладаються теоретичні основи регіональної економіки, питання регіональної політики, територіальних фінансів, закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил. Дається характеристика природно-ресурсного потенціалу трудових ресурсів Російської Федерації.

Другий розділ присвячений розміщення продуктивних сил Росії, галузевій структурі її економіки. Розглядається конкретні галузі національної економіки: промисловість, сільське господарство, транспорт.

Третій розділ присвячений федеральних округах Росії, її адміністративно-територіального устрою, економічного районування. Аналізуються економічний стан, природно-ресурсний потенціал, територіальна організація господарства у конкретних федеральних округах.

В додатках, які завершують книгу, наводяться графіки і діаграми, що містять економічні характеристики федеральних округів.

Підручник написаний колективом авторів у наступному складі: д-р екон. наук, проф. Тобто Поляк - передмова, гол. 5; д-р екон. наук, проф. Ст. А. Тупчієнко - гол. 1, 2, 8, 23, 24; канд. екон. наук, проф. Н.А. Барменкова - гол. 3, 16, 17; канд. геогр. наук, проф. С. с. Шишов - гол. 4, 6, 7, 10, 18; канд. екон. наук, доц. Л. В. Шубцова - гол. 9, 14, 15; канд. екон. наук, доц. Р. Ю. Семикіна - гол. 11, 12, 13, 19, 22; канд. екон. наук, доц. С. М. Борзов - гол. 20, 21.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси