Меню
Головна
 
Головна arrow Документознавство arrow Як правильно написати реферат, курсову та дипломну роботи
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Курсова робота

Інший тип письмового завдання у вузі - курсова робота або курсовий проект. Поняття "курсовий проект" у деяких вузах є синонімом "курсової роботи", тоді як у ряді навчальних закладів в курсовому проекті необхідно скласти обгрунтований план вирішення якої-небудь проблеми або модель якого-небудь об'єкта (наприклад, організації або товариства).

Курсова робота може бути двох видів: теоретична робота і робота, що має практичний (прикладний) характер.

Теоретична курсова робота передбачає грамотне виклад чужих думок і висловлення своєї думки з цього приводу. Наприклад:літературі під державним регулюванням розуміється один з видів державної діяльності, що є організуючою, юридично-владної і підзаконною, здійснюється органами виконавчої влади та іншими державними органами і полягає у практичному виконанні його суб'єктами норм законодавства шляхом реалізації своїх повноважень"1. В іншому визначенні державне управління - це "державна владна діяльність, заснована на правових нормах, здійснюється системно, постійно і цілеспрямовано, зумовлена необхідністю систематизації тих чи інших правовідносин"1. На основі аналізу наведених вище понять було розроблено авторське визначення державного управління, під яким розуміється практична реалізація органами виконавчої влади приписів законодавчих і підзаконних актів".

Робота з написання теоретичної курсової роботи в цілому нагадує написання реферату, але має два істотні відмінності. По-перше, як вже зазначалося, в теоретичної курсової роботи автор ОБОВ'ЯЗКОВО повинен висловити свою думку щодо питань теми дослідження. Але в якості рекомендацій можна приводити думки інших вчених з досліджуваної теми. По-друге, теоретична курсова робота повинна мати більший обсяг порівняно з рефератом (30-5 сторінок).

У теоретичної курсової роботи важливо привести різні позиції з даного питання. Краще, якщо в роботі буде піднята яка-небудь проблема, але при цьому важливо не тільки вказати на невирішені питання в досліджуваному явищі чи процесі, але і показати напрямки їх вирішення. В якості варіанту для написання курсової роботи може бути застосовано "звуження" теми курсової роботи до конкретного прикладу. У теоретичних курсових роботах також можуть бути проаналізовані методики прикладного (експериментального) дослідження по темі, що вивчається, але без проведення самого дослідження. За структурою теоретична курсова робота передбачає поділ тексту по розділам та підрозділами.

Наведемо приклади змісту теоретичних курсових робіт.

Приклад 1. Тут наведено зміст теоретичної курсової роботи, побудованої по "проблемному" принципом. В курсовій безробіття розглядається як соціально-економічна проблема, також в роботі визначаються сучасні напрямки вдосконалення системи регулювання безробіття

Тема курсової роботи: "Безробіття як соціально-економічне явище". Введення.

Розділ 1. Сутність і види безробіття.

1.1. Поняття та сутність безробіття.

1.2. Види безробіття.

Глава 2. Способи регулювання безробіття.

2.1. Державні і недержавні способи регулювання безробіття.

2.2. Заходи сприяння працевлаштуванню громадян. Висновок.

Список літератури.

Приклад 2. В даній курсовій роботі на тему "Особливості антиутопії кінця XX століття" третя глава присвячена характеристиці російських романів-антиутопій кінця XX століття, що є "звуженням" теми і дозволяє розглянути загальні особливості предмету дослідження на конкретних прикладах, виявити специфічні риси саме російських творів.

Тема курсової роботи: "Особливості антиутопії кінця XX століття".

Введення.

Розділ 1. Характеристика жанру антиутопії.

1.1. Поняття і сутність антиутопії.

1.2. Відмінності антиутопії від утопії.

Глава 2. Художні особливості роману-антиутопії.

2.1. Час і простір у романі-антиутопії.

2.2. Класичні романи-антиутопії.

Розділ 3. Характеристика російських романів-антиутопій кінця XX століття.

3.1. Філософська казка-антиутопія Фазіля Іскандера "Кролики і удави".

3.2. Володимир Войнович "Москва 2042".

3.3. Оповідання Людмили Петрушевської: "Нові робінзони" і "Гігієна".

3.4. Володимир Маканін "Сюр в Пролетарському районі". Висновок.

Список літератури.

Курсова робота з практичної частини передбачає обов'язкове проведення самостійного дослідження або ґрунтовний аналіз існуючого явища або процесу з обов'язковою розробкою ВЛАСНИХ проектно-практичних рекомендацій щодо подолання проблеми, вдосконалення явища або процесу.

Прикладне дослідження може бути організоване по-різному в залежності від предмета, за яким пишеться робота. Наприклад, у курсових роботах з психології, педагогіки, логопедії та корекційної педагогіки вимагається обов'язкове проведення констатуючого експерименту. Під ним розуміється експеримент, встановлює наявність якого-небудь факту, явища, проблеми.

Наведемо приклад змісту практичної курсової роботи з корекційної педагогіки.

Приклад 1.

Тема курсової роботи: "Формування розвитку розумових операцій у дітей дошкільного віку з інтелектуальною недостатністю легкого ступеня виразності".

Введення.

Розділ 1. Теоретичні особливості дослідження інтелектуальної недостатності дошкільнят.

1.1. Поняття і сутність інтелектуальної недостатності.

1.2. Особливості психологічного розвитку дошкільників з інтелектуальною недостатністю.

Глава 2. Аналіз літератури про розвиток розумових операцій у дітей дошкільного віку з інтелектуальною недостатністю.

2.1. Формування мисленнєвих операцій дошкільнят.

2.2. Вплив інтелектуальної недостатності на розвиток розумових операцій дітей дошкільного віку.

Розділ 3. Експериментальне дослідження впливу інтелектуальної недостатності на розвиток розумових операцій у дітей дошкільного віку.

3.1. Методика, організація експериментального дослідження, характеристика контрольної та експериментальної груп

3.2. Результати експериментального дослідження.

3.3. Рекомендації щодо корекційної роботи з дошкільниками з інтелектуальною недостатністю легкого ступеня вираженості щодо формування розумових операцій.

Висновок. Список літератури.

Свої особливості організація прикладного дослідження має в менеджменті та суміжних дисциплінах (управлінні персоналом, теорії організації, дослідженні систем управління та ін).

У практичній частині курсових робіт з цих тем може бути проаналізована діяльність або система управління конкретного підприємства.

Приклад 2.

Тема: Управління персоналом в умовах економічної кризи на прикладі ТОВ "Веста". Введення.

Розділ 1. Теоретичні аспекти процесу управління персоналом в кризових умовах.

1.1. Основні підходи до управління персоналом.

1.2. Основні проблеми управління персоналом в умовах економічної кризи.

Глава 2. Досвід управління персоналом в умовах кризи на прикладі мережі магазинів ТОВ "Веста".

2.1. Аналіз системи управління персоналом в мережі магазинів "Веста".

2.2. Способи підвищення ефективності управління персоналом в умовах економічної кризи на прикладі мережі магазинів "Веста".

Висновок. Список літератури.

В практичних курсових роботах з економіки підприємства також потрібно розгляд вихідних теоретичних положень на прикладі конкретного підприємства. В деяких випадках в якості бази для аналізу може послужити галузь народного господарства, економічна система країни в цілому, напрям економічної політики держави.

Правило: теоретична частина роботи повинна бути нерозривно пов'язана з практичною частиною. Не можна, наприклад, досліджувати в практичній частині задоволеність персоналу роботою на підприємстві, не розкривши в теоретичній частині поняття і сутність задоволеності працею. Практика може підтверджувати або спростовувати теорію.

У курсових роботах після розділів можна розмістити висновки по чолі, в яких має бути приведене узагальнення написаного матеріалу, сформульовані смислові переходи між главами.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Рятувальні роботи
Як правильно використовувати в роботі інтернет-джерела
З чого складається письмова робота?
Особливості сертифікації робіт і послуг
Проектування відновлювальних робіт
Обов'язкові роботи
Прийом на роботу
Вимоги до соціальним працівникам при роботі з людьми без певного місця проживання
Особливості роботи з людьми із соматичними та психічними розладами
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси