Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Цивільний процес
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розмежування підвідомчості справ між загальними і третейськими судами

1. Справи в порядку цивільного судочинства (поряд із загальними та господарськими судами) можуть розглядатися третейськими судами.

Громадяни, а також громадяни і юридичні особи мають право передати будь виник між ними цивільно-правовий спір на розгляд третейського суду. Інші спори, у тому числі випливають із сімейних та трудових правовідносин, не можуть бути предметом третейського розгляду.

На розгляд третейського суду можуть передаватися цивільно-правові спори, що виникають у Республіці Білорусь при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв'язків, якщо місцезнаходження або місце проживання хоча б однієї із сторін знаходиться за кордоном, а також інші спори економічного характеру (ст. 4 Закону Республіки Білорусь "Про міжнародному арбітражному (третейському) суді" від 9 липня 1999 р.).

Оскільки' іноземні громадяни та особи без громадянства користуються на території Республіки Білорусь цивільними процесуальними правами нарівні з білоруськими громадянами, цивільно-правові спори з їх участю можуть бути у встановленому законом порядку передано на розгляд у третейський суд.

Перелік спорів, які виключені з ведення третейських судів, не є вичерпним. Крім спорів, що випливають з трудових і сімейних правовідносин, третейські суди не вправі приймати до розгляду спори, щодо яких законом встановлена виключна їх підвідомчості іншим юрисдикційним органам. Так. дозвіл спору між членами ЖБК. потребуючими поліпшення житлових умов, про те. хто з них має переважне право на одержання квартири, що звільнилася, віднесено до підвідомчості загальних зборів членів ЖБК. Такий спір не може бути переданий на розгляд третейського суду.

2. Цивільно-правовий спір на розгляд третейського суду може бути переданий тільки за угодою сторін, тобто при взаємному їх згодою. Це угода оформляється у вигляді письмового договору (третейського запису), в якому повинні міститися наступні відомості:

а) найменування сторін і їх місце проживання;

б) предмет спору;

в) імена обраних суддів;

г) строк вирішення спору:

д) місце і час укладення договору.

Угода про передачу спору на розгляд третейського суду виключає підвідомчості такого спору загальному суду. Суддя повинен відмовити в порушенні справи, якщо заяву подано особою, яка уклала з відповідачем договір про передачу даного спору на вирішення третейського суду (п. 4 ст. 245 ЦПК), або припинити провадження по справі, якщо це виявлено при розгляді справи в суді (п. 7 ст. 164 ЦПК).

Таким чином, основними критеріями розмежування підвідомчості справ між загальними і третейськими судами є:

цивільно-правовий характер спору:

угода сторін.

Суперечки про підвідомчість

1. За загальним правилом підвідомчість справ визначається тим органом, до якого звертаються за їх дозволом зацікавлені особи.

У цивільному процесі підвідомчість спору про право визначається суддею, приймає справу до свого провадження, або судом, у провадженні якої перебуває справа (ст. 40 ДО ДП).

2. Суперечки про підвідомчість справи утискають право громадян і юридичних осіб на судовий захист, перешкоджають своєчасній захисту їх порушених прав і охоронюваних законом інтересів, дезорганізують роботу державного апарату. Щоб звести такі сперечання до мінімуму, законодавець передбачив ряд заходів процесуального характеру.

Справа, прийнята судом до свого провадження з дотриманням правил підвідомчості, повинно бути дозволено їм по суті, хоча б надалі воно стало йому непідвідомчої (ч. 1ст. 38 ЦПК).

При пред'явленні декількох пов'язаних між собою вимог, з яких одні підвідомчі загальному суду, а інші - іншого суду чи іншому державному органові або організації, всі вимоги підлягають розгляду в загальному суді, якщо інше не передбачено законодавством.

Таким чином. закон закріплює пріоритет загального суду перед господарським судом та іншими юрисдикційними органами у разі колізії їх компетенції щодо розгляду пов'язаних між собою вимог.

Разом з тим закон не закріплює пріоритет загального суду, коли вирішується питання про підвідомчість вимог, не пов'язаних між собою. У даному випадку вимоги вирішуються окремо-у відповідності з характером правовідносин, з яких ці вимоги виникли.

.V Згідно ст. 41 ЦПК. що вступило в законну силу судове рішення про підвідомчості обов'язково для інших судів, державних органів, а також організацій, зазначених у судовому рішенні, які мають право поставити питання про його скасування перед вищестоящим судом.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Розмежування підвідомчості справ між загальними і господарськими судами
ПІДВІДОМЧІСТЬ ТА ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ
Порядок оскарження рішення третейського суду (загальна характеристика)
Комерційний арбітраж (третейські суди)
ХLII. РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ ТРЕТЕЙСЬКИМИ СУДАМИ
ПІДВІДОМЧІСТЬ ТА ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ
Морально-психологічні особливості спору
Розмежування підвідомчості справ між загальними і господарськими судами
Загальні правила підвідомчості цивільних справ суду
Підвідомчість розгляду справ про адміністративні правопорушення
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси