Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг в комерції
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Визначення потреби підприємства

Вирішальним сектором матеріального забезпечення підприємства є визначення його зведеної потреби. Процесу організації закупівлі матеріальних ресурсів передує розрахунок потреби за основними напрямками діяльності виробничого підприємства, представленим на рис. 3.10.

Загальна потреба в матеріальних ресурсах промислового підприємства

Рис. 3.10. Загальна потреба в матеріальних ресурсах промислового підприємства

Загальна потреба в матеріальних ресурсах включає потреба на виробництво продукції, на ремонтно-експлуатаційні потреби, освіту виробничих запасів, виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, власні потреби підприємства.

Визначення цієї потреби є складовою частиною планування і важливим фактором, що впливає на результати діяльності підприємства. При стабільному споживанні матеріальних ресурсів доцільно застосовувати метод статистичного прогнозування, заснований на визначенні потреби майбутнього періоду на основі показників попереднього.

Практичне використання цього методу має доповнюватися емпіричними оцінками, що базуються на досвіді фахівців і дослідженні кон'юнктури сировинного ринку.

Після встановлення потреби в матеріальних ресурсах розробляється план закупівель, який визначає обсяг закупівель на конкретний період, а також їх вид. Обсяг закупівель визначається за формулою

де Ь3 - обсяг закупівель певного виду сировини або матеріалів за встановлений період;

V - потреба підприємства в матеріалі (або сировину) за певний період;

Оі - залишок (запас) матеріалу на складі відділу постачання на початок періоду;

Зк - запас матеріалу на складі на кінець періоду;

М3 - замовлена постачальника, але не надійшла на склад відділу постачання підприємства партія матеріалу.

Для визначення потреби в матеріальних ресурсах найбільш доцільно використовувати нормативний метод, заснований на нормах витрати і програми випуску продукції або виконання робіт:

де V - потреба в матеріалі;

Н - норма витрати матеріалу на одиницю продукції або виконання роботи;

З? - обсяг випуску кожного виду виробу (чи виконання роботи);

тп - кількість виробів або видів робіт, при виробництві яких вимагається даний матеріал.

При нормативному методі визначення потреби потрібні такі вихідні дані:

- програма виробництва виробів (або виконання робіт), яка формується шляхом дослідження товарного ринку (або ринку послуг);

- норми витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю продукції (роботи).

Після розробки плану закупівлі здійснюється погодження з фахівцями економічного відділу в частині відповідності з кошторисом витрат на виробництво, яке включає:

o передачу даних про ринкових закупівельних цін на матеріальні ресурси економічного відділу підприємства, отримані відділом постачання в результаті вивчення ринку сировини та матеріалів;

o план закупівель матеріальних ресурсів у натуральних одиницях виміру;

o ціни закупівлі матеріальних ресурсів, розраховані економічним відділом у рамках цінової політики підприємства;

o план закупівель матеріальних ресурсів, погоджений з кошторисом витрат на виробництво.

У процесі планування матеріальних ресурсів доцільно визначати найбільш економічну партію закупівель. Відділу матеріально-технічного постачання (закупівель) вигідно закуповувати сировину і матеріали великими партіями, так як при цьому можна від постачальників отримувати знижки з оптових цін і підстраховуватися від несприятливої ринкової кон'юнктури. Разом з тим збільшення партії закупки матеріальних ресурсів призводить до зростання виробничих запасів і потреби в оборотних коштах. Крім того, збільшуються витрати на зберігання запасів. Тому з метою зменшення витрат підприємства потрібно розраховувати економічно доцільні партії закупки матеріальних ресурсів у постачальників.

Витрати, пов'язані із закупівлями матеріальних ресурсів певного виду, можна представити наступною формулою:

де С - сумарні річні витрати по організації закупівлі, доставки матеріалів і зберігання запасів на складі;

А - витрати на організацію одного замовлення і постачання закупленої партії;

V - річна потреба підприємства в матеріалі або сировину певного виду;

q - величина партії закупівлі; Ц - ціна одиниці сировини (або матеріалу); Н - витрати на зберігання одиниці сировини (або матеріалу) на складі протягом року.

У наведеній формулі відображені три види витрат:

1. Річні витрати на організацію закупівлі та постачання матеріальних ресурсів - А- - ; число закупівель у рік.

Ці витрати включають витрати по організації та розміщення замовлень, визначенню потреби в матеріальних ресурсах, укладання договору з постачальником, організації приймання та контролю якості вступників матеріалів.

2. Річні витрати на закупівлю матеріалів: Ц o V.

3. Витрати на зберігання матеріальних запасів на складі протягом року: ь o - .

Оскільки поставлена задача визначення економічною партії закупівель, якої можна досягти шляхом мінімізації С, то За (про)=0:

Звідси встановлюється економічно доцільна партія закупівель:

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Визначення потреби підприємства в оборотних коштах
Етапи процесу навчання та визначення потреб у ньому
Визначення потреби в оборотному капіталі компанії
Потреба підприємства в оборотному капіталі
Роль і місце інформаційних технологій в управлінні підприємством
Визначення потреби організації у кадровому резерві
Визначення ринкової вартості ВАТ "XXX" за порівнянними підприємствам і мультиплікаторів
Планування потреби у виробничих потужностях (CRP)
Визначення домінуючого положення підприємства на товарному ринку
Визначення ринкової вартості підприємства
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси