Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Бухгалтерський облік лізингових операцій

Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з лізингом майна, встановлений Вказівками про відображення в бухгалтерському обліку операцій та договором лізингу, затвердженими наказом Мінфіну Росії від 17 лютого 1997 року № 15.

У бухгалтерському обліку лізингодавця майно, придбане для передачі в лізинг, обліковуються у складі основних засобів на рахунку 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності", до якого відкривають спеціальний субрахунок "Майно, передане в лізинг". При цьому до цього рахунку відкривають і другий субрахунок "Майно, призначене для передачі в лізинг".

У тому випадку, коли предмет лізингу обліковується на балансі лізингодавця, передача майна лізингоодержувачу відображається лише записами в аналітичному обліку на рахунку 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності".

При цьому амортизацію по переданим у лізинг майна нараховує у загальновстановленому порядку та сторона, на балансі якої враховується предмет лізингу. Нараховувати амортизацію в бухгалтерському обліку лізингодавець зможе з місяця, наступного за тим, в якому об'єкт був прийнятий до обліку на рахунок 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності".

Суми нарахованої амортизації по майну, переданим у лізинг, відображаються в обліку в загальному порядку, як за власним майна, на рахунку 02 "Амортизація основних засобів". Однак для відокремленого обліку сум амортизації по лізинговому майну до даного рахунку можна відкрити додатковий субрахунок "Амортизація по майну, переданим у лізинг". Якщо лізингодавець застосовує касовий метод обліку доходів і витрат, лізингове майно для цілей нарахування амортизації, крім того, має бути оплачено.

Лізингодавець також має право застосовувати прискорену амортизацію предмета лізингу (п. 1 ст. 31 Закону про лізинг). Прискорену амортизацію сторони застосовують за взаємною угодою, тобто факт її застосування має бути зафіксовано в договорі лізингу. Якщо прискорена амортизація передбачена, то лізингодавець має право застосовувати в податковому обліку спеціальний коефіцієнт, але не вище 3. Зауважимо, що прискорену амортизацію можна застосувати до основних засобів, які належать до першої, другої і третьої амортизаційним групам, а підвищувальний коефіцієнт не можна змінювати протягом усього терміну нарахування амортизації.

Записи на рахунках бухгалтерського обліку лізингодавця представлені в табл. 8.6.

Таблиця 8.6

Кореспонденція рахунків з обліку придбання та передачі майна в лізинг у разі його обліку на балансі лізингодавця

Кореспонденція рахунків

Зміст

операцій

Дебет

Кредит

1

2

3

Придбання предмета лізингу

08 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок "Придбання об'єктів основних засобів"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Відображені витрати (без ПДВ), пов'язані з придбанням предмету лізингу

19 "ПДВ з придбаним цінностям" субрахунок "ПДВ при придбанні основних засобів"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Відображено ІДС, пред'явлений продавцем

03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності", субрахунок "Майно, призначене для передачі в лізинг"

08 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок "Придбання об'єктів основних засобів"

Предмет лізингу прийнято до обліку в якості дохідних вкладень в матеріальні цінності

68 "Розрахунки по податках і зборах" субрахунок "Розрахунки з ПДВ"

19 "ПДВ з придбаним цінностям" субрахунок "ПДВ при придбанні основних засобів"

"Вхідний" ПДВ прийнято до відрахуванню

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

51 "Розрахункові рахунки"

Предмет лізингу сплачено продавцеві

Передача предмета лізингу, враховується на балансі лізингодавця, лізингоодержувача

03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності", субрахунок "Майно, передане в лізинг"

03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності", субрахунок "Майно, призначене для передачі в лізинг"

Відображена передача предмета лізингу лізингоодержувачу

20 "Основне виробництво"

02 субрахунок "Амортизація по майну, переданим у лізинг"

Нарахована амортизація по майну, переданим у лізинг

У тих випадках, коли предмет лізингу обліковується на балансі лізингоодержувача, лізингодавець списує зі свого балансу та обліковує на позабалансовому рахунку 011 "Основні кошти, здані в оренду". Оцінка зазначеного майна залежить від суми, відображеної в договорі лізингу. Вартість предмета лізингу може відображатися або в складі дебіторської заборгованості, або у складі витрат майбутніх періодів. Амортизацію але переданого в лізинг майна нараховує у загальновстановленому порядку та сторона, на балансі якої враховується предмет лізингу. Записи на рахунках бухгалтерського обліку лізингоодержувача представлені в табл. 8.7.

Таблиця 8.7

Кореспонденція рахунків з обліку передачі майна в лізинг у лізингоодержувача

Кореспонденція рахунків

Зміст

операції

Дебет

Кредит

1

2

3

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами (97 "Витрати майбутніх періодів")

03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності", субрахунок "Майно, передане в лізинг"

Списано вартість предмета лізингу, переданого на баланс лізингоодержувача

001 "Орендовані основні засоби"

Відображено на позабалансовому рахунку вартість лізингового майна, переданого на баланс лізингоодержувача (в оцінці, зазначеної в договорі лізингу)

20 "Основне виробництво"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами (97 "Витрати майбутніх періодів")

Відображені витрати в частині вартості майна, включеної в лізинговий платіж за поточний період

90 "Продажі" субрахунок "Собівартість продажів"

20 "Основне виробництво"

Витрати за договором лізингу списані на собівартість продажів

Під лізинговими платежами розуміється загальна сума платежів за договором лізингу за весь термін дії договору лізингу, в яку входять:

- відшкодування витрат лізингодавця, пов'язаних з придбанням і передачею предмета лізингу лізингоодержувачу;

- відшкодування витрат, пов'язаних з наданням інших передбачених договором лізингу послуг;

- дохід лізингодавця.

Зміна розміру лізингових платежів можливе за згодою сторін. Проте переглядати розмір платежів не частіше, ніж один раз у три місяці.

Лізингові платежі в договорі звичайно вказуються в загальній сумі за весь термін договору лізингу, а от сплачувати лізингоодержувач їх може щомісяця, щокварталу або одноразово у загальній сумі.

Доходи за договором лізингу у вигляді лізингових платежів для лізингодавця є доходами за звичайним видам діяльності, які визнаються щомісяця.

Записи на рахунках бухгалтерського обліку лізингодавця представлені в табл. 8.8.

Таблиця 8.8

Кореспонденція рахунків з обліку нарахування лізингового платежу лізингодавець

Кореспонденція рахунків

Зміст

операції

Дебет

Кредит

1

2

3

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

90 "Продажі" субрахунок "Виручка"

Нараховано лізинговий платіж за звітний період

90 "Продажі" субрахунок "Податок на додану вартість"

68 "Розрахунки по податках і зборах" субрахунок "Розрахунки з ПДВ"

Нараховано ПДВ з суми лізингового платежу за звітний період

51 "Розрахункові рахунки"

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

Отримана оплата лізингового платежу за звітний період

Своєчасно вносити лізингові платежі за договором лізингу - обов'язок лізингоодержувача (п. 5 ст. 15 Закону про лізинг). Якщо інше не встановлено договором, то зобов'язання лізингоодержувача зі сплати лізингових платежів наступають з моменту початку використання ним предмета лізингу (п. 3 ст. 28 Закону про лізинг). Якщо лізингоодержувач більше двох разів підряд не перерахував лізингові платежі, лізингодавець має право списати їх з рахунку у безспірному порядку. Для цього лізингодавець відправляє в банк, іншу кредитну організацію), де відкрито рахунок лізингоодержувача, розпорядження на списання коштів у межах сум прострочених лізингових платежів. Щомісячних актів наданих послуг за договором лізингу законодавство не вимагає.

Які рахунки бухгалтерського обліку використовувати для відображення розрахунків за договором лізингу, залежить від того, на чиєму балансі числиться предмет лізингу: на балансі лізингоодержувача або на балансі лізингодавця.

Записи на рахунках бухгалтерського обліку лізингоодержувача представлені в табл. 8.9.

Таблиця 8.9

Кореспонденція рахунків з обліку нарахування лізингового платежу лізингоотримувачем

Кореспонденція рахунків

Зміст

операцій

Дебет

Кредит

1

2

3

Майно числиться на балансі лізингодавця

20 "Основне виробництво" (23 "Допоміжні виробництва",

25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати", 29 "Обслуговуючі виробництва і господарства")

60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

Нараховано лізинговий платіж за звітний період при використанні майна у виробничій діяльності

44 "Витрати на продаж"

60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

Нараховано лізинговий платіж за звітний період при використанні майна в торговельній діяльності

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати"

60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

Нараховано лізинговий платіж по майну, яке використовується в невиробничій діяльності

19 "ПДВ по придбаних цінностей"

60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

Нараховано ПДВ з суми лізингового платежу

60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

51 "Розрахункові рахунки"

11еречислен лізинговий платіж

Майно числиться на балансі лізингоодержувача

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Орендні зобов'язання"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Заборгованість за лізинговими платежами"

Нараховано заборгованість по поточних лізингових платежів

19 "ПДВ по придбаних цінностей"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок " Заборгованість за лізинговими платежами"

Відображено ПДВ з суми лізингових платежів

20 "Основне виробництво" (23 "Допоміжні виробництва",

25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати", 29 "Обслуговуючі виробництва і господарства",

44 "Витрати на продаж", 91 "Інші доходи і витрати")

02 "Амортизація основних засобів", субрахунок "Амортизація по орендованим основним засобам"

Нарахована амортизація по предмету лізингу (залежно від використання у виробництві, торгівлі, невиробничих цілях)

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Заборгованість за лізинговими платежами"

51 "Розрахункові рахунки"

Сплачено поточний лізинговий платіж

Договір лізингу може закінчуватися поверненням майна лізингодавцю, якщо не передбачено його викуп. Повернути актив лізингодавцю після закінчення терміну дії договору лізингу - обов'язок лізингоодержувача. Повернення предмета лізингу лізингодавцю відображають в обліку на підставі акту приймання-передачі або іншого документа, що свідчить про фактичну передачу майна. Підписати документ обов'язково мають обидві сторони договору: лізингодавець і лізингоотримувач.

Право власності на лізингове майно протягом всього терміну дії договору лізингу залишається у лізингодавця. Якщо не передбачений викуп майна, та після закінчення дії договору лізингу власником майна буде лізингодавець. При цьому сторони можуть домовитися, зафіксувавши це в договорі лізингу, про те, на чиєму балансі буде враховуватися майно.

У зв'язку з цим відображення операцій з повернення предмета лізингу лізингодавцю в обліку сторін буде залежати від того, на чиєму балансі враховувалося майно протягом строку дії договору - на балансі лізингодавця або на балансі лізингоодержувача.

Записи на рахунках бухгалтерського обліку лізингоодержувача представлені в табл. 8.10, а лізингодавця - в табл. 8.11.

Таблиця 8.10

Кореспонденція рахунків з обліку повернення лізингового майна у лізингоодержувача

Кореспонденція рахунків

Зміст

операції

Дебет

Кредит

1

2

3

Майно числиться на балансі лізингодавця

001 "Орендовані основні засоби"

Списано з позабалансового обліку предмет лізингу, повертається лізингодавцю

Майно числиться на балансі лізингоодержувача

20 "Основне виробництво"

02 "Амортизація орендованих основних засобів"

В місяці повернення предмета лізингу нарахована амортизація

01 "Основні засоби" субрахунок "Вибуття основних засобів"

01 "Основні кошти" субрахунок "Основні засоби, отримані в лізинг"

Списана первісна вартість вибуваючого предмета лізингу

02 "Амортизація основних засобів, отриманих в лізинг"

01 "Основні засоби" субрахунок "Вибуття основних засобів"

Списана амортизація по вибуваючому предмету лізингу, нарахована протягом строку дії договору лізингу

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Орендні зобов'язання"

01 "Основні засоби" субрахунок "Вибуття основних засобів"

Відображена передача предмета лізингу лізингодавцю

19 "ПДВ з придбаним цінностям" субрахунок "ПДВ при придбанні основних засобів"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Орендні зобов'язання"

Відображена сума ІДС, що врахована при отриманні майна в лізинг і не прийнята до відрахуванню протягом терміну дії договору лізингу - СТОРНО

Таблиця 8.11

Кореспонденція рахунків з обліку повернення лізингового майна у лізингодавця

Кореспонденція рахунків

Зміст операцій

Дебет

Кредит

1

2

3

Майно числиться на балансі лізингодавця

03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності", субрахунок "Майно, призначене для передачі в лізинг"

03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності", субрахунок "Майно, передане в лізинг"

Відображено отримання предмета лізингу від лізингоодержувача

20 "Основне виробництво"

02 "Амортизація орендованих основних засобів"

Нарахована амортизація (щомісяця до повного погашення вартості об'єкта основних засобів або списання цього об'єкта з бухгалтерського обліку)

Майно числиться на балансі лізингоодержувача

011 "Основні кошти, здані в оренду"

Вартість повернутого предмета лізингу списано з позабалансового обліку

03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності", субрахунок "Майно, призначене для передачі в лізинг"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" (97 "Витрати майбутніх періодів")

Прийнятий до бухгалтерського обліку в складі об'єктів основних засобів повернений лізингоодержувачем предмет лізингу (відображені не списані витрати на придбання предмета лізингу)

03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності", субрахунок "Майно, призначене для передачі в лізинг"

02 "Амортизація основних засобів"

Відображена сума витрат на придбання предмета лізингу, списана за період дії договору лізингу з рахунку 76 (97) в дебет рахунки 20

20 "Основне виробництво"

02 "Амортизація основних засобів"

Нарахована амортизація (щомісяця до повного погашення вартості об'єкта основних засобів або списання цього об'єкта з бухгалтерського обліку)

ПРИКЛАД 8.2

ТОВ "Сонце" займається лізинговою діяльністю, придбало для здачі в лізинг холодильне обладнання. Торгова організація ТОВ "Прайс" уклала договір з ТОВ "Сонце" про лізинг холодильного обладнання для використання в основної (торговельної) діяльності. Загальна сума договору лізингу складає 480 786 руб. в тому числі ПДВ - 63 633,44 руб. Термін договору лізингу - 2 роки (24 міс.).

За умовами договору лізингу холодильне обладнання обліковується на балансі лізингоодержувача ТОВ "Прайс". Лізингові платежі вносяться щомісяця в розмірі 20 033 руб.

(у тому числі ПДВ - 2561,39 руб.). Договором не передбачено викуп обладнання по закінченні терміну дії договору.

Амортизація по усім основним засобам ТОВ "Прайс" нараховується лінійним способом. Строк корисного використання обладнання - 6 років (72 міс.). Щомісячна сума амортизації - 5794 руб. Всього за термін дії договору лізингу нарахована амортизація в розмірі 133 262 руб. (5794 руб. х 23 міс.).

У бухгалтерському обліку торгової організації ТОВ "Прайс" зроблені такі записи:

Під час дії договору лізингу

ДЕБЕТ 08 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок "Придбання основних засобів за договором лізингу" КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Орендні зобов'язання"

- 417 152,56 руб. - на суму заборгованості перед ТОВ "Сонце", зазначеної в договорі лізингу, без ПДВ;

ДЕБЕТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Орендні зобов'язання"

- 63 633,44 руб. - на суму ПДВ згідно з рахунком-фактурою;

ДЕБЕТ 01 "Основні кошти" субрахунок "Основні засоби, отримані в лізинг" КРЕДИТ 08 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок "Придбання основних засобів за договором лізингу"

- 417 152,56 руб. - отримано холодильне обладнання в лізинг;

ДЕБЕТ 44 "Витрати на продаж" субрахунок "Витрати обігу" КРЕДИТ 02 "Амортизація основних засобів", субрахунок "Амортизація основних засобів, отриманих в лізинг"

- 5794 руб. - нарахована амортизація по холодильному обладнанню (щомісяця протягом терміну дії договору лізингу);

ДЕБЕТ 44 "Витрати на продаж" субрахунок "Витрати обігу" КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Орендні зобов'язання"

- 20 033 руб. - нараховано лізинговий платіж за звітний період (місяць) (щомісяця протягом терміну дії договору лізингу);

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Орендні зобов'язання" КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Заборгованість за лізинговими платежами"

- 20 033 руб. - зменшено заборгованість перед ТОВ "Сонце" за договором лізингу (щомісяця протягом терміну дії договору лізингу);

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Заборгованість за лізинговими платежами" КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки"

- 20 033 руб. - перераховано лізинговий платіж (щомісяця протягом терміну дії договору лізингу);

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки по податках і зборах" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" КРЕДИТ 19 субрахунок "ПДВ по придбаних цінностей"

- 2561,39 руб. - прийнятий до відрахування ПДВ, пред'явлений ТОВ "Сонце" у складі лізингового платежу (щомісяця протягом терміну дії договору лізингу);

По закінченні договору лізингу

ДЕБЕТ 01 "Основні засоби" субрахунок "Вибуття основних засобів" КРЕДИТ 01 "Основні кошти" субрахунок "Основні засоби, отримані в лізинг"

- 417 152,56 руб. - списана первісна вартість вибуваючого холодильного обладнання;

ДЕБЕТ 02 "Амортизація основних засобів", субрахунок "Амортизація основних засобів, отриманих в лізинг" КРЕДИТ 01 "Основні засоби" субрахунок "Вибуття основних засобів"

- 133 262 руб. - списана амортизація по вибуваючому холодильному обладнанню, нарахована протягом строку дії договору лізингу;

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Орендні зобов'язання" КРЕДИТ 01 "Основні засоби" субрахунок "Вибуття основних засобів"

- 283 890,56 руб. - відображена передача холодильного обладнання ТОВ "Сонце";

ДЕБЕТ 19 "ПДВ по придбаним цінностям" субрахунок "ПДВ при придбанні основних засобів" КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Орендні зобов'язання"

- 2561,39 (63 633,44 - 2561,39 х 23) - відбита сума ПДВ, врахована ТОВ "Прайс" при отриманні майна в лізинг і не прийнята до відрахуванню протягом терміну дії договору лізингу.

В обліку ТОВ "Сонце" зроблені такі записи:

Під час дії договору лізингу

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з дебіторами" КРЕДИТ 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності", субрахунок "Майно, передане в лізинг"

- 417 152,56 руб. - списана вартість холодильного обладнання, переданого на баланс ТОВ "Прайс";

ДЕБЕТ 011 "Основні кошти, здані в оренду"

- 417 152,56 руб. - відображено на позабалансовому рахунку вартість холодильного обладнання, переданого на баланс ТОВ "Прайс" (в оцінці, зазначеної в договорі лізингу);

ДЕБЕТ 20 "Основне виробництво" КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами

- 17 381,35 руб. (417 152,56; 24 міс.) - відбиті витрати в частині вартості майна, включеної в лізинговий платіж за поточний період (щомісяця протягом терміну дії договору лізингу);

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "Собівартість продажів" КРЕДИТ 20 "Основне виробництво"

- 17 381,35 руб. - списані на собівартість продажів витрати за договором лізингу (щомісяця протягом терміну дії договору лізингу);

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з дебіторами" КРЕДИТ 90 "Продажі" субрахунок "Виручка"

- 20 033 руб. - нараховано лізинговий платіж за звітний період (щомісяця протягом терміну дії договору лізингу);

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "Податок на додану вартість" КРЕДИТ 68 "Розрахунки по податках і зборах" субрахунок "Розрахунки з ПДВ"

- 2561,39 руб. - нарахований ПДВ з лізингового платежу за звітний період (щомісяця протягом терміну дії договору лізингу);

ДЕБЕТ 51 "Розрахункові рахунки" КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

- 20 033 руб. - отримано лізинговий платіж від лізингоотримувача за звітний період (щомісяця протягом терміну дії договору лізингу);

По закінченні договору лізингу

КРЕДИТ 011 "Основні кошти, здані в оренду"

- 417 152,26 руб. - списано з позабалансового рахунку вартість холодильного устаткування (в оцінці, зазначеної в договорі).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Особливості бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті
Особливості бухгалтерського обліку, формування звітності і оподаткування страхових операцій
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Бухгалтерський облік операцій з комерційними (товарними) векселями у векселедавця і у векселедержателя
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Коригування даних бухгалтерського обліку
Відновлення бухгалтерського обліку
КОМП'ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси