Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління якістю
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція ІІ. Управління якістю на підприємстві (в організації)

Лекція 4. Якість як об'єкт управління

Управління якістю: поняття, функції і методи

Під управлінням в широкому сенсі слова розуміється загальна функція організаційних систем, що забезпечує збереження їх структури, підтримання режиму діяльності, реалізацію її програми, досягнення мети.

Під управлінням якістю продукції розуміються дії, здійснювані при її створенні, експлуатації і споживанні в цілях формування, забезпечення і підтримки заданого рівня якості продукції.

Механізм управління якістю являє собою сукупність взаємопов'язаних об'єктів і суб'єктів управління, використовуваних принципів, методів і функцій управління на різних етапах життєвого циклу продукції і рівнях управління якістю.

Об'єкти управління якістю продукції - це показники якості продукції, чинники і умови, що визначають їх рівень, а також процеси формування якості продукції.

Суб'єкти управління якістю продукції - це органи управління та окремі особи, які реалізують функції управління відповідно до встановлених принципами і методами.

До функцій управління якістю продукції на підприємстві відносяться:

o прогнозування і планування якості продукції;

o оцінка та аналіз якості продукції;

o контроль якості продукції;

o стимулювання якості продукції і відповідальність за нього.

Під методами управління якістю розуміється сукупність прийомів і правил впливу на об'єкти управління, спрямованих на досягнення необхідного якості.

Виділяють наступні методи управління якістю:

1) організаційні (адміністративні):

а) розпорядчі (директиви, накази і т. д.),

б) регламентуючі (норми, нормативи, положення),

в) дисциплінарні (відповідальність та заохочення);

2) соціально-психологічні:

а) соціальні (виховання і мотивація),

б) психологічні (створення психологічного клімату в колективі, психологічний вплив позитивними прикладами);

3) техніко-технологічні:

а) технічні методи контролю якості,

б) методи технологічного регулювання якості продукції і процесів;

4) економічні:

а) методи економічного стимулювання і матеріальної зацікавленості,

б) ціноутворення з урахуванням рівня якості,

в) фінансування діяльності в області якості.

По відношенню до підприємства реалізація методів управління якістю може носити внутрішній (внутрішньофірмовий) і зовнішній характер. Методи управління якістю можуть бути реалізовані на основі конкретних засобів управління якістю. В табл. 4.1 представлені основні методи управління якістю та наведено приклади засобів їх реалізації у зовнішній і внутрішньому середовищі підприємства.

Системний підхід до управління якістю

Системний підхід до управління якістю передбачає формування цільової підсистеми управління підприємством, що передбачає впорядковану сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих елементів об'єкта виробництва, призначених для досягнення поставленої мети - створення умов для забезпечення необхідного рівня якості об'єкта виробництва при мінімальних витратах.

Системний підхід до управління якістю на підприємстві передбачає використання наступних принципів:

o цілеспрямованості - дозволяє встановити межі управління та адресність управлінських рішень;

o комплексності - охоплює всі стадії життєвого циклу продукту, всі структурні підрозділи, керівництво та весь персонал підприємства;

o безперервності - забезпечує процес управління, зорієнтований на постійне поліпшення системи;

o об'єктивності - орієнтує на використання адекватних методів управління, вибір показників, що відображають дійсний стан управління якістю, підбір управлінського персоналу відповідної кваліфікації;

o оптимальності - передбачає необхідність забезпечення результативності та ефективності процесів управління якістю, зокрема, і системи в цілому.

Система управління якістю підприємства включає загальні, спеціальні та забезпечуючі підсистеми.

До загальним підсистемах управління якістю відносяться:

o прогнозування і планування якості продукції;

Таблиця 4.1. Методи управління якістю на підприємствах і засоби їх реалізації

Методи управління якістю на підприємствах і засоби їх реалізації

o облік, аналіз і оцінка якості продукції;

o стимулювання якості продукції і відповідальність за нього;

o контроль якості продукції.

До спеціальним підсистемах управління якістю

відносяться:

o стандартизація;

o випробування продукції;

o профілактика шлюбу;

o оцінка відповідності та сертифікації.

До забезпечуючих підсистем управління якістю відносяться:

o правове забезпечення;

o інформаційне забезпечення;

o матеріально-технічне забезпечення;

o метрологічне забезпечення;

o кадрове забезпечення;

o організаційне забезпечення;

o технологічне забезпечення;

o фінансове забезпечення.

Система управління якістю - це частина системи управління підприємством (організацією), яка спрямована на досягнення вихідних даних (результатів) відповідно до цілей в області якості, щоб задовольняти потреби, очікування і вимоги зацікавлених сторін. Цілі в сфері якості доповнюють інші цілі організації, пов'язані з управлінням персоналом, інвестиційною та інноваційною діяльністю, виробничим менеджментом, довкіллям, охороною праці і т. д. Різні частини системи управління організацією можуть бути інтегровані разом із системою управління якістю в єдину систему управління, яка використовує спільні елементи.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Організація і функціонування служби управління якістю на підприємстві
Організація управління якістю на підприємстві (в організації)
Управління якістю на підприємстві
Економічне управління якістю
Історичні аспекти управління якістю
Зарубіжні моделі управління якістю
Економічне управління якістю
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на інструментах управління якістю
Комплексне управління якістю. Методи, прийоми, фактори TQM
Системний підхід до управління людськими ресурсами
Визначення та основні принципи системного підходу
Підходи до управління: системний, процесний, ситуаційний
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси