Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Метод оцінки рівня якості різнорідної продукції

Під різнорідною продукцією, загальний рівень якості якої необхідно визначити, розуміють сукупність виробів, призначених, наприклад, для досягнення певної (єдиної) виробничої мети. Це можуть бути різноманітні технологічні машини, які становлять технологічний комплекс або систему машин виробничого процесу. Крім того, якщо підприємство або виробниче об'єднання (фірма) випускає кілька типів виробів, то воно створює різнорідну продукцію.

Для оцінки рівня якості різнорідної продукції використовуються індекси якості.

Під індексом якості продукції розуміють комплексний показник рівня якості різнорідної продукції, що дорівнює відносному значенню середніх зважених показників якості всіх видів оцінюваної і базової продукції.

Основним показником, що застосовуються при комплексній оцінці рівня якості різнорідної продукції, є відносний середній зважений арифметичний індекс якості

де ісі/і&м - відповідно фактичний і оцінюваний базовий рівні; а* і т - число різних видів оцінюваної і базової продукції; р" р/, - вагомості п-го оцінюваного і &-го базового виду продукції; К01Х та /Сбаз - комплексні показники сукупностей властивостей відповідних зразків оцінюваної і базової продукції. Коефіцієнти вагомості визначають за формулами

де З" і Съ - вартості окремих зразків продукції і-го і &-го видів подібною, але різнорідної продукції.

Іншим показником якості, також застосовуються при комплексній оцінці рівня якості виробленої різнорідної продукції, є середній зважений геометричний індекс якості ИК1, який визначається за формулою виду (22.17)

де До - відносний показник якості п-то виду продукції, який визначається диференціальним методом, тобто

де Р"оц - головний одиничний або комплексний показник якості і-го виду продукції; Рмбаз - базовий показник якості і-го виду продукції; N - кількість вироблених видів продукції; р" - відносний обсяг продукції і-го виду, тобто коефіцієнт вагомості.

Коефіцієнт вагомості 6" визначається за формулою (10.24) і задовольняє умові (22.18)

де З - обсяг випуску продукції і-го виду в грошовому вираженні; £ С" - весь обсяг випуску різнорідної продукції підприємства.

У випадках коли на підприємстві випускається продукція декількох сортів, за відносний показник якості продукції (Кп) приймається коефіцієнт сортності (X,.), визначається як відношення фактичної вартості продукції в оптових цінах до умовної вартості, тобто вартості за умови, що вся продукція буде випущена вищим сортом.

Для спрощення розрахунків замість середнього зваженого геометричного індексу можна застосовувати середній зважений арифметичний індекс якості, оцінюваний але висловом (22.16).

В якості оцінки рівня якості різнорідної продукції, що випускається за розглянутий інтервал часу, можна використовувати індекс дефектності Ід. Він також розраховується як середній зважений коефіцієнт дефектності оцінюваної продукції

де Кт - коефіцієнт дефектності продукції і-го виду; служить показником якості виготовлення даної продукції; N - число видів оцінюваної різнорідної продукції; р" - коефіцієнт вагомості і-го виду продукції, що розраховується за формулою (22.24).

Коефіцієнт дефектності Ка визначають при вибірковому або суцільному контролі готової продукції. Цей коефіцієнт характеризує середні втрати, викликані дефектами, що припадають на одиницю і-го виду продукції

Тут т - обсяг вибірки контрольованої продукції; Т - число всіх видів дефектів, що зустрічаються в п-му виді продукції в контрольованій вибірці; 5 - кількість дефектів 1-го виду; Хг - коефіцієнт вагомості 1-го виду дефектів (у частках витрат на шлюб або усунення дефектів).

Приклад. Визначте коефіцієнт дефектності Кл, рівень якості виготовлення, індекс дефектності продукції Ід, а також індекс якості Іки для двох видів радіоелектронної апаратури при вартості їх виготовлення З = = 1200 руб., З<1 = 1350 руб. при обсягах випуску щ = 1000, щ = 500 і обсягах вибірки дп = 25 изд., = 25 изд., якщо рівень якості базової продукції ¿4;,;,= 0,9.

Вихідні дані для розрахунку наведені в табл. 22.5.

Таблиця 22.5. Вихідні дані для розрахунку коефіцієнта дефектності

Вихідні дані для розрахунку коефіцієнта дефектності

За даними табл. 22.5 та формулою (22.27) розраховуються коефіцієнти дефектності першого і другого видів продукції:

Клі - 311:30 я 10,37; К. а = 87:30 = 2,9.

При вартісному способі визначення коефіцієнтів вагомості дефектів рівень якості виготовлення визначається за формулою

Коефіцієнти вагомості кожного виду продукції (3", що розраховуються за формулою (22.24) склали

Індекс дефектності для різнорідної продукції визначається виходячи з (22.26)

Таким чином, індекс якості різнорідної продукції І на(/становить

тобто порівняно з базовою різнорідною продукцією оцінювана володіє більш високою якістю на 10,41%.

Індекси дефектності та коефіцієнти дефектності продукції рекомендується використовувати при оцінці технічного рівня продукції у великих, структурно складних об'єднаннях підприємств.

Всі викладені в даній главі методи оцінки якості промислової продукції використовуються як самостійно, так і при необхідності спільно. Для кожного конкретного випадку обґрунтовано визначається відповідний метод оцінки якості продукції.

Сопоставительная оцінка основних методів кваліметрії

Сопоставительная оцінка основних методів кваліметрії, які відображають сфери застосування кожного з методів, представлена в табл. 22.6.

Таблиця 22.6. Сопоставительная оцінка основних методів кваліметрії

Сопоставительная оцінка основних методів кваліметрії

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Метод інтегральної оцінки рівня якості продукції
Метод оцінки якості продукції за її економічної ефективності
Метод оцінки якості продукції за її найважливішого показника
Метод комплексної оцінки якості продукції
Диференціальний метод оцінки якості продукції
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на теорії кваліметрії
Методи і засоби кваліметрії
Організаційно-економічні основи кваліметрії
Оцінка бізнесу. Підходи і методи
Основні методи оцінки вартості земельних ділянок
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси