Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг торговельного підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ПЕРЕДМОВА

Приєднання Російської Федерації до Болонської декларації послужило передумовою створення нових основних освітніх програм, третього покоління Федеральних державних освітніх стандартів (ФГОС). Перехід на рівневу систему освіти "бакалавр - магістр", подолання розриву між вимогами до результатів освоєння освітніх програм з боку внз та запитами роботодавців до підготовки молодих фахівців, впровадження кредитної системи оцінки трудомісткості освітніх програм і ряд інших інновацій реалізовано у новому, третьому поколінні ФГОС. Освіта є сферою діяльності, результати якої вагомо відображаються в майбутньому.

Відмінною особливістю нових стандартів є компетентнісно-орієнтований підхід, в рамках якого вимоги до опанування навчального матеріалу необхідно сформулювати з урахуванням інтересів представників ринку праці. Подолання розриву між вимогами до результатів освоєння освітніх програм з боку внз та запитами роботодавців до підготовки молодих фахівців привело до розуміння необхідності розробки і впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу, в рамках якого вимоги до опанування навчального матеріалу сформульовані з урахуванням інтересів представників ринку праці у вигляді набору універсальних і професійних компетенцій. Запропонований набір універсальних (загальнонаукових, інструментальних, соціально-особистісних і загальнокультурних) та професійних (науково-дослідних, виробничо-технологічних, організаційно-технологічних, організаційно-управлінських, проектних і т. д.) компетенцій.

У ФГОС ВПО нового покоління вивчення будь-якої навчальної дисципліни переслідує метою освоєння теоретичних знань у певній галузі науки та (або) професійної діяльності, набуття вмінь їх застосовувати на практиці або в ситуаціях, що імітують цю діяльність, а також формування загальнокультурних та професійних компетенцій, необхідних випускнику.

Одним з напрямків є підготовка бакалаврів за ФГОС ВПО "Торговое дело". Навчальні плани підготовки бакалаврів передбачають розподіл 50% навчального часу на самостійну роботу студентів. Виходячи з цих вимог і розроблений даний підручник, що включає компетентнісний підхід до оцінки результатів навчання.

Для підвищення ефективності навчання студентів у підручнику введено розділ "Завдання для самостійної роботи студентів", де запропоновано фонд оцінних засобів, що дозволяє сформувати професійні компетенції: контрольні питання, тести, практичні ситуації та кейс-вимірювачі.

Кейс-вимірювачі є інноваційним оціночним засобом, що включає спеціальні проблемні завдання, у яких студенту пропонується осмислити реальну життєву ситуацію, відображає життєву проблему і актуализирующую певний комплекс професійних знань. Відмітною особливістю такої проблеми є відсутність однозначних рішень.

Пропонований підручник спрямований на формування таких професійних компетенцій в рамках ФГОС ВПО за напрямом підготовки "Торгова справа" (кваліфікація (ступінь) "бакалавр"), профіль "Маркетинг в торговельній діяльності":

загально-професійних:

- здатність застосовувати основні закони соціальних, гуманітарних, економічних і природничих наук у професійній діяльності, а також методи математичного аналізу та моделювання, теоретичного та експериментального дослідження; володіння математичним апаратом при вирішенні професійних проблем (ПК-1);

- уміння користуватися нормативними документами у своїй професійній діяльності, готовність до дотримання чинного законодавства та вимог нормативних документів (ПК-2);

у торгово-технологічної діяльності:

- здатність управляти асортиментом і якістю товарів і послуг, оцінювати їх якість, діагностувати дефекти, забезпечувати необхідний рівень якості товарів та їх збереження, ефективно здійснювати контроль якості товарів і послуг, приймання і облік товарів по кількості і якості (ПК-3);

- здатність прогнозувати бізнес-процеси і оцінювати їх ефективність (ПК-4);

- готовність до виявлення і задоволенню потреб покупців товарів, їх формування за допомогою маркетингових комунікацій, здатність вивчати і прогнозувати попит споживачів, аналізувати маркетингову інформацію, кон'юнктуру товарного ринку (ПК-6);

в організаційно-управлінській діяльності:

- здатність управляти персоналом організації (підприємства), готовність до організаційно-управлінській роботі з малими колективами (ПК-8);

- здатність здійснювати збір, зберігання, обробку і оцінку інформації, необхідної для організації та управління професійною діяльністю (маркетингової) (ПК-11);

- готовність працювати з технічною документацією, необхідною для професійної діяльності (маркетингової) і перевіряти правильність її оформлення (ПК-12);

- здатність забезпечувати матеріально-технічне постачання підприємства, закупівлі і продаж (збут) товарів, управляти товарними запасами (ПК-13);

- готовність аналізувати, оцінювати та розробляти стратегії організації (ПК-14);

у науково-дослідній діяльності:

- здатність проводити наукові, у тому числі маркетингові дослідження у професійній діяльності (ПК-16);

- здатність брати участь у розробці інноваційних методів, засобів і технологій у сфері професійної діяльності (маркетингової) (ПК-17);

у проектній діяльності:

- здатність розробляти проекти професійної діяльності (маркетингові) з використанням інформаційних технологій (ПК-18);

- готовність брати участь у реалізації проектів в галузі професійної діяльності (маркетингової) (ПК-19).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси