Меню
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Комерційна логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розвантаження товарів

Перш ніж приступити до безпосередньої приймання товарів, їх необхідно розвантажити. При розвантаженні здійснюється пересування товарів з транспортного засобу на товарну платформу. Робота по розвантаженню товарів є першою в послідовності операцій з приймання товарів, що закінчуються їх розміщенням на складі для подальшого зберігання. Для вивантаження товарів застосовують різні типи підйомно-транспортного обладнання: конвеєри, електронавантажувачі, транспортери, засоби малої механізації. Товари в тарі різної переміщують із транспортного засобу і укладають в зону приймання. У разі великого скупчення товарів необхідно як можна швидше розвантажити транспортний засіб, дотримуючись при цьому ідентифікацію окремих вантажів. Щоб уникнути змішування вантажів слід виділити в межах виділеного відвантажується простору для кожного вантажу спеціальне місце.

Приймання товарів

По завершенні розвантаження товару представник експедиторської або транспортної компанії надає представнику складської структури (контролерові, диспетчеру складу) вантажну накладну. По вантажної накладної здійснюється приймання товару за кількістю. Товари приймаються за кількістю вантажних (товарних) місць. З цього моменту відповідальність за схоронність товарів переходить на працівника, відповідального за приймання товару на склад. Невідповідність у кількості відвантажених товарів даними накладної, а також виявлені пошкодження тари або упаковки зазначаються у вантажній накладній. Перевірка товарів та якістю здійснюється після розпакування тарних коробок. Прийняті товари реєструються. Журнал реєстрації прийнятих товарів є документом, що фіксує надходження товару на склад, і ведеться зазвичай працівником, відповідальним за виконання цієї роботи. Відомості про прийняте замовлення заносяться у журнал з присвоєнням реєстраційного номера. Реєстраційний номер служить довідкової посиланням для майбутніх операцій по обробці товару на складі. Після перевірки за кількістю товари переміщуються у приміщення для розпакування і перевірки за якістю.

Розпакування товарів

Операцію розпакування здійснюють для перевірки якості отриманого товару. Іноді в тарі знаходяться по-різному упаковані товари, в цьому випадку також потрібно розпакування. Товар в упаковці підприємства-виробника зазвичай не перевіряється, виняток становлять лише випадки виявлення якого-небудь пошкодження тари. Якісна перевірка товару сприяє кращій організації зберігання, обліку та подальшого відпуску товару зі складу. Розпакування дозволяє організувати впорядковане складування товарів на складі і скорочує час виконання замовлень споживачів.

Перевірка товарів. Сутність цієї операції полягає у встановленні відповідності фактично отриманого товару замовлення постачальникам товару. Така перевірка має на меті ідентифікувати відвантажений товар, визначити його кількість і якість, і порівняти отримані в результаті перевірки дані з замовленням на поставку.

Розміщення товарів для складського зберігання

Кожен товар після завершення його приймання і перевірки слід помістити у відведене йому на складі місце.

Для переміщення товару на зберігання потрібно:

o вирішити питання про те, яку кількість товару розмістити в активній складській зоні і яке в резервної;

o визначити необхідні для розміщення товару розміри активного і резервного складського простору;

o розподілити товари згідно маркуванню;

o визначити місце зберігання товару;

o перемістити товар до відведеним на складі місцем зберігання. Пересування та укладання товарів у штабелі або на стелажі до межах обраної здійснюють працівники відділу прийому складу. При виборі місця зберігання товару враховуються кількість і частота надходження товарів. Рішення про розміщення певної кількості товару в резервної або активній зоні приймається окремо по кожному товарному найменуванням. У практиці складів прийнято місця активної зони зберігання поповнювати запаси резервних зон, а резервні зони наповнювати новими товарами по мірі їх надходження. При такому порядку здійснюється витрачання запасів в порядку їхнього приходу на склад. Для кожного найменування товару встановлюється певна зона зберігання. Товар переміщується у виділену зону і укладається в штабелі, стелажі або розміщується в спеціально відведеному місці. Працівники складу при комплектуванні замовлень споживачів повинні добре знати точне місце зберігання кожного найменування товару. Для полегшення пошуку товарів на складі застосовується індивідуальна маркування контейнерів і стелажів, заводяться спеціальні картки обліку однорідного товару, що зберігається в різних місцях. Рух товару до виділених зон не повинно представляти невпорядковане пересування вантажів, а бути добре підготовленою і організованою операцією. Менеджер складу несе матеріальну відповідальність за кожен наявний товар і зобов'язаний знати асортимент і загальна кількість що знаходяться на зберіганні товарів.

Зберігання товарів на складі є однією з найважливіших операцій логістичного процесу. Зберігання товарів починається після їх прийняття та переміщення на склад. У невеликих за розмірами складах всі операції технологічного процесу можуть здійснюватися однією групою працівників. У великих складах для виконання операцій з приймання, зберігання і відвантаження товарів організовуються відповідні підрозділи. Всі роботи із зберігання та утримання товару на складі повинні бути організовані таким чином, щоб найбільшою мірою сприяти обігу товарно-матеріальних цінностей. Будь-які дії, що стримують процес цього звернення, повинні ретельно аналізуватися і усуватися.

Запаси товарів повинні забезпечувати товарообіг і безперервність процесу руху товарів у сферу споживання. Час зберігання товару на складі слід скорочувати до необхідного мінімуму у зв'язку з тим, що значні грошові кошти, вкладені в товар, вимагають швидкого обороту. Товарно-матеріальні цінності, довго залеживающиеся на складі, не представляють вигідного вкладення капіталу і можуть стати в кінцевому підсумку баластом. Зменшуючи готівкові запаси і економічно заповнюючи їх у певні проміжки часу, можна домогтися зменшення розмірів капіталовкладень. Чим швидше товарорух, тим ефективніше процес забезпечення споживачів необхідними товарами. При постійно циркулюючому потоці товарів від постачальника до дистриб'ютора і далі до товарополучателям необхідність розширення складських приміщень знижується, зменшуються витрати на зберігання.

Кількість знаходиться на складі товару залежить від потреб товарополучателей і обумовлюється кон'юнктурою ринку. Кількість зберігаються на складі товарів залежить від можливості постачальників забезпечувати ритмічні безперебійні поставки товарів. Пропозиція і попит є визначальними факторами при закупівлі товарів.

Зберігання товарів на складі включає виконання наступних операцій:

o організацію складського простору;

o розміщення товарів;

o рух і переміщення товарів;

o забезпечення безпеки складського майна і товарів, створення необхідних умов зберігання та охорони товарів;

o організацію обліку товарів;

o забезпечення відпуску товарів зі складу;

o забезпечення можливості застосування підйомно-транспортного обладнання.

Планування складських приміщень повинна відповідати наступним вимогам:

o забезпечувати застосування найбільш раціональних способів розміщення та укладання товарів;

o виключати негативний вплив одних товарів на інші при їх зберіганні;

o мати можливість застосовувати підйомно-транспортне обладнання.

При плануванні складських приміщень слід дотримуватися умови:

o оптимальне використання складських приміщень;

o досягнення максимальної ефективності при поводженні з товарами;

o підвищення економічності виконання усіх складських операцій;

o гнучкої організації роботи складського персоналу та обладнання;

o економічного ведення складського господарства, догляду за устаткуванням і прибирання приміщень.

Планування площі складських приміщень повинно здійснюватися з урахуванням мінливих вимог до зберігання товарів. При складанні плану використання складської площі слід враховувати, що у міру зниження попиту на одні товари зростає попит на інші. Пристрій складу багато в чому залежить від асортименту товарів. Від того, які товари зберігаються на складі, залежить створення певних умов зберігання з урахуванням фізико-хімічних властивостей і особливостей товарів.

Завдання складського планування полягає в забезпеченні збереження товарів таким чином, щоб зробити їх максимально доступними при відправлення споживачеві. Всі складське простір можна розглядати як єдине ціле, що складається з використовуваних і невикористовуваних площ для зберігання. На невикористовуваної для зберігання площі розміщуються різні підсобні та допоміжні приміщення. Використовувана для зберігання складська площа є приміщенням складу, призначеним тільки для зберігання товару. Вона складається з суми площ, відведених під зберігання кожного виду товару. Переходи між стелажами і різні робочі приміщення не використовуються для зберігання товару. Зазвичай при розміщенні товарів па зберігання розрахунку піддаються тільки використовувані для зберігання площі. Планування невикористовуваної для зберігання площі здійснюється при первинній розробці внутрішнього планування складу.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Роздільне зберігання товарів підвищеного і зниженого споживчого попиту
Ціна та оплата товару
Економічний аналіз нового товару
Здача-приймання товару за кількістю та якістю
Приймання продукції
Роздільне зберігання товарів підвищеного і зниженого споживчого попиту
Роздільне зберігання товарів підвищеного і зниженого споживчого попиту
Ціна та оплата товару
Економічний аналіз нового товару
Роздільне зберігання товарів підвищеного і зниженого споживчого попиту
СИСТЕМА ЗБЕРІГАННЯ І СКЛАДСЬКОЇ ОБРОБКИ
Принципи організації зберігання товарів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси