Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Регіональна економіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 11. Хімічний комплекс

Хімічний комплекс відноситься до числа базових галузей економіки. Підприємства хімічного комплексу україни виробляють десятки тисяч видів продукції різного призначення. Він відіграє важливу роль у підвищенні науково-технічного рівня всіх галузей господарства, так як виробляє нові види матеріалів, дозволяє утилізувати відходи багатьох виробництв, сприяє інтенсифікації сільського господарства. Хімічна промисловість бере участь у насиченні внутрішнього ринку соціально орієнтованої продукцією (синтетичними миючими засобами, будівельними матеріалами, лаками і емалями, пластмасовими виробами, побутовою хімією, шипами, одягом, взуттям, ліками тощо). Велике значення галузі в забезпеченні економічної та оборонної безпеки країни. Саме тому хімічна промисловість повинна розвиватися випереджаючими темпами і впливати на формування прогресивної ринкової структури виробництва і споживання в інших секторах економіки народного господарства країни.

Велике значення продукція хімічної промисловості, особливо мінеральні добрива та органічні продукти, має в експорті країни.

У структурі хімічного комплексу можна виділити кілька груп галузей.

Гірська хімія - видобуток гірничо-хімічної сировини (апатитів, фосфоритів, солей тощо).

Основна хімія (неорганічна) - промисловість мінеральних добрив (у тому числі виробництво азотних, фосфатних, калійних і комплексних добрив), сіркокислі промисловість, содова промисловість (виробництво кальцинованої та каустичної соди) і ін

Хімія органічного синтезу включає промисловість хімічних волокон і ниток, промисловість синтетичних смол і пластмас, промисловість пластмасових виробів, промисловість синтетичних барвників, лакофарбову промисловість, виробництво синтетичного каучуку та гумових виробів, шинну промисловість.

Виділяють також мікробіологічну промисловість, хіміко-фармацевтичну промисловість.

У хімічний комплекс не включений ряд хімічних виробництв і підгалузей, наприклад коксохімія (вона входить до складу металургійного комплексу), лісохімія (входить до складу лісового комплексу), сланцехимия (входить до складу паливно-енергетичного комплексу).

В останні десятиліття в світі відбулися суттєві зміни в структурі хімічної промисловості. Якщо до цього традиційно переважала основна хімія, особливо виробництво мінеральних добрив, то тепер провідне місце займає промисловість органічного синтезу, що базується на нафтогазовому сировину. Зростає також частка хіміко-фармацевтичної промисловості. В Росії висока частка основної хімії, в першу чергу виробництва мінеральних добрив, а фармацевтична промисловість розвинена відносно слабо.

Розміщення галузей і виробництв хімічного комплексу знаходиться під сукупним впливом різних факторів, серед яких найбільшу роль грають сировинний, топливно-енергетичний і споживчий. На розміщення високотехнологічних галузей (виробництво ліків, фотохімікатів, барвників, реактивів тощо) великий вплив роблять фактори забезпеченості кваліфікованими кадрами і НДДКР.

Гірничо-хімічні підприємства завжди розміщуються у місцях видобутку сировини, при цьому враховується забезпеченість транспортом.

Хімічні виробництва часто доповнюють інші галузі і входять до складу комбінатів. Вони можуть утилізувати відходи інших виробництв. Наприклад, на металургійних підприємствах коксові гази використовуються для одержання аміаку, сірчисті гази - для вироблення сульфатної кислоти. На медеплавильных заводах створюється виробництво фосфорних добрив, так як мідні руди містять фосфоровмісні домішки. Нафтопереробні та газопереробні виробництва поєднуються з хімічними.

Галузі хімічної промисловості є дуже матеріаломісткими, вони відрізняються великою питомою витратою сировини і дають багато відходів. Наприклад, на виробництво однієї тонни ацетилену витрачається 4,5 т карбіду кальцію, однієї тонни калійних добрив - 4-5 т калійних солей, однієї тонни аміаку з коксу - 5,5 т сировини і т. д.

Хімічні виробництва характеризуються дуже високою водоємністю, так як використовують воду не тільки для допоміжних цілей, але і як сировина. Наприклад, на виробництво синтетичних волокон іде до 6000 м3 води. В результаті утворюються забруднені стічні води, очищення яких поки що є малоефективною, а повторне використання води застосовується рідко. Не випадково часто саме водомісткість, особливо при розміщенні хімічних виробництв у районах промислової концентрації, стає в останні роки провідним фактором.

Висока і енергоємність галузей хімічної промисловості, особливо хімії органічного синтезу. Наприклад, питома витрата електроенергії на виробництво 1 т синтетичного каучуку дуже високий - понад 3000 кВт · год.

Хімічна промисловість є одним з найбільш великих джерел забруднення навколишнього середовища. Викиди хімічних виробництв в атмосферу містять діоксид сірки, оксиди азоту, окис вуглецю та ін., Більше половини всіх валових викидів припадає на хімічні підприємства, розташовані у Стерлітамаку, Новомосковську, Красноярську, Нижньокамську, Волгограді, Солікамську, Дзержинську, Волзькому, Усольє-Сибірському, Кемерові, Губахе, Новокуйбишевську.

В останні роки підвищується роль екологічного фактора в розміщенні хімічних виробництв, що проявляється в обмеженні їх розвитку в густонаселених регіонах країни. Розміщення нових хімічних виробництв, особливо на базі вуглеводневої сировини, краще здійснювати в східних районах, де зосереджені основні сировинні, паливні та водні ресурси країни.

Розглянемо більш детально техніко-економічні особливості, сировинну базу та пов'язані з ними фактори розміщення окремих галузей і виробництв хімічної промисловості.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Паливно-енергетичний комплекс
Комплекс маркетингу
Хімічний склад і структура матеріалів і виробів
Агропромисловий комплекс світового господарства
Заходи радіаційного та хімічного захисту
Хімічна зброя і захист від нього
Розрахунок параметрів зони зараження при хімічної аварії
Пожежі: фізико-хімічні основи, параметри
Прогнозування і оцінка обстановки при хімічних аваріях
Хімічні негативні фактори
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси