Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінанси, грошовий обіг і кредит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Контроль банку за дотриманням касової дисципліни на підприємствах і в організаціях

Чинна нормативно-правова база передбачає проведення банками систематичних перевірок дотримання підприємствами касової дисципліни і умов роботи з готівкою. Періодичність і коло підприємств, які підлягають перевірці, визначаються керівником банку з урахуванням обсягу їх готівково-грошового обігу, виконання вимог порядку ведення касових операцій, а також інформації податкових органів. При цьому перевірка повинна проводитися не рідше одного разу в два роки.

Перевірка дотримання порядку ведення касових операцій на підприємстві здійснюється банком за такими напрямами:

1) ведення касової книги та інших касових документів, складання щоденного звіту касира по проведеним касовим операціям відповідно до прибутково-видатковими документами, розрахунково-платіжними відомостями;

2) повнота оприбуткування готівки, одержаної в банку. Відповідність записів в касовій книзі з даними банку (за сумами, отриманими з банку і здані в банк). Фактична наявність грошей в касі підприємства представником банку не перевіряється. Однак, якщо залишок каси по касовій книзі складається у великих розмірах, тривалий час не знижується і значно перевищує щоденні надходження та видачі, перевіряючий має право вимагати від керівника підприємства про призначення ревізії каси;

3) повнота здачі грошей в касу установи банку, своєчасність повернення в установу банку невиплачених в строк коштів на заробітну плату, виплати соціального характеру та інших грошових коштів;

4) витрачання готівки з касової виручки підприємства на узгоджені з банком мети, наявність рішення банку про право на таке використання готівкових грошей;

5) дотримання порядку розрахунків готівкою між юридичними особами, граничних сум готівково-грошових розрахунків;

6) дотримання на кожний день періоду, що перевірявся, встановленого банком ліміту залишку каси, строків і порядку здавання грошової виручки;

7) цільове використання готівкових грошей, отриманих у банку, у відповідності з цілями, зазначеними в чеках, а також (при необхідності) інші питання, пов'язані з порядком ведення касових операцій.

Результати перевірки оформляються довідкою про касових операціях, яка підписується керівником, головним бухгалтером підприємства і представником банку, а потім у триденний термін розглядається керівником банку, який виносить рішення про вжиття заходів за результатами перевірки. У разі встановлення фактів порушення підприємством умов роботи з готівкою, розрахунків готівкою з юридичними особами понад граничної норми, неоприбуткування в касу готівки, накопичення в касі понадлімітних залишків банк направляє в податковий орган за місцем обліку платника податків подання з додатком першого примірника довідки для вжиття заходів фінансової та адміністративної відповідальності.

За отриманими від банку уявленням податкові інспекції розглядають справи про адміністративні правопорушення та накладення штрафів на винних згідно з вимогами глави 15 "Адміністративні правопорушення в галузі фінансів, податків і зборів, ринку цінних паперів" КоАП РФ.

Даний кодекс передбачає, що порушення порядку ведення касових операцій, що виразилося в здійсненні розрахунків готівкою з іншими організаціями понад встановлених розмірів, неоприходовании в касу готівки, недотриманні порядку зберігання вільних грошових коштів, а також у накопиченні в касі готівки понад встановлених лімітів тягне за собою накладення адміністративного штрафу:

■ на посадових осіб - у розмірі від 40 до 50 МРОТ;

■ на юридичних осіб - у розмірі від 400 до 500 МРОТ.

Кодекс про адміністративні правопорушення вперше ввів адміністративну відповідальність посадових осіб самого банку за невиконання ними обов'язків щодо контролю за дотриманням клієнтами правил ведення касових операцій. Невиконання посадовими особами банку таких обов'язків тягне за собою накладення на них адміністративного штрафу в розмірі від 20 до 30 МРОТ.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Дотримання касової дисципліни
Розрахунково-касові операції банків
Організація технічного контролю якості продукції на підприємстві
Перевірка дотримання правил відбору респондентів
Організація радіометричного і санітарного контролю на переробних підприємствах
Державний контроль (нагляд) за дотриманням вимог технічних регламентів
ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА ТА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД". ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ
Організація бюджетного контролю
Компетенція Центрального банку РФ у сфері організації готівкового грошового обігу
Нагляд і контроль за дотриманням законодавчих і нормативно-правових актів у галузі охорони праці
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук