Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінансовий аналіз для менеджерів
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Завдання аналізу руху грошових коштів

Чому деякі корпорації накопичують великі запаси грошових коштів (ДС) на рахунках своїх компаній, інші воліють оптимізувати залишки грошових коштів?

Основним із умов фінансового благополуччя підприємства вважається приплив грошових коштів, що забезпечує покриття його зобов'язань. Відсутність такого мінімально необхідного запасу грошових коштів свідчить про його серйозні фінансові труднощі. Надмірна ж величина коштів говорить про те, що реально підприємство зазнає збитків, пов'язані з інфляцією і знеціненням грошових коштів, або з упущеної можливістю їх вигідного розміщення і отримання додаткового доходу. У зв'язку з цим доцільно оцінити раціональність управління грошовими коштами на підприємстві.

Так, грошові кошти являють собою обмежений ресурс. Тому потрібно забезпечити певний механізм регулювання збалансованості їх надходження і витрачання. При цьому пріоритетним визнається завдання побудови гнучкої системи управління грошовими потоками, здатної швидко реагувати на зміни ситуації. Така гнучкість, адаптивність дозволяє формувати запас грошових коштів, що забезпечує втілення стратегічних рішень.

Але будь-які управлінські рішення передує аналіз ситуації; аналітик повинен знати, звідки переважно надходять грошові кошти в компанію і на що витрачаються; як визначити їх достатній рівень для конкретного бізнесу; є грошові притоки стабільними; які причини неплатоспроможності компанії.

Результати аналізу руху грошових коштів використовуються для оцінки:

o можливості організації забезпечувати чистий грошовий приплив;

o здатності погашати зобов'язання перед кредиторами, виплачувати дивіденди, здійснювати інші платежі;

o потреби в додатковому залученні грошових коштів;

o ефективності інвестиційних і фінансових операцій.

З цією метою проводиться всебічний аналіз руху грошових коштів на базі фінансової звітності. Оцінка результатів аналізу на досить тривалому проміжку часу дозволяє отримати відповідь на наступні питання:

o досягнення яких цілей доцільно вкладати кошти;

o по яких напрямках слід скоротити вкладення;

o з яких джерел залучити додаткові кошти і якою мірою зменшаться у зв'язку з цим зобов'язання;

o здатна компанія поповнити резерви на непередбачені витрати.

В процесі аналізу руху коштів необхідно жорстко контролювати зіставлення фактичних і прогнозних значень досліджуваних показників, своєчасно виявляти виникаючі відхилення від заданих темпів зростання. Така форма аналітичної роботи забезпечує якісне регулювання грошових потоків компанії.

Зрозуміло, ефективна схема управління грошовими потоками забезпечує фінансову стабільність компанії, дозволяє знизити потребу в позиковому капіталі (і, отже, фінансові ризики), сприяє прискоренню обороту капіталу та зміцненню платоспроможності компанії.

Інформаційна база аналізу руху грошових коштів

Використовувані фінансовими аналітиками методи аналізу грошових потоків базуються головним чином на даних річної бухгалтерської звітності. Основними джерелами інформації є звіт про рух грошових коштів, бухгалтерський баланс, звіт про прибутки і збитки.

До переваг бухгалтерської звітності належать її уніфікованість, доступність внутрішнім і зовнішнім користувачам. Таку інформацію можна застосовувати при веденні порівняльного аналізу, оскільки всі підприємства формують звітність, орієнтуючись на загальноприйняті принципи, затверджені стандарти фінансової звітності.

Однак у бухгалтерському балансі представлена інформація про залишки грошових коштів підприємства на кінець звітного періоду. По суті дані балансу - статичні, характеризують лише результат руху грошових коштів за звітний період.

Звіт про рух грошових коштів охоплює один звітний період та ілюструє приплив і відтік грошових коштів як результат поточної (операційної), інвестиційної та фінансової діяльності компанії. З цього звіту можна одержати інформацію, додаткову до тієї, що представлена в балансі і звіті про прибутки та збитки.

Відомо, що величина залишку грошових коштів може відхилятися від величини прибутку (збитку), отриманого компанією за минулий звітний період. Виявити причини такого відхилення, орієнтуючись на дані бухгалтерського балансу, неможливо, оскільки воно не залежить від зміни активів і пасивів. Визначається таке відхилення тим, що фінансовий результат формується на базі методу нарахування, а залишок коштів - касового методу (тобто за фактом реального виконання). Крім того, не всі суми, визнані бухгалтером в обліку, беруть участь одночасно (або в повному обсязі в розрахунку фінансового результату і залишку грошових коштів. Наприклад, сума накопиченої амортизації повністю визначає прибуток (збиток), а на грошовому потоці позначається через вплив на суму податку на прибуток.

Отже, з тим, щоб достовірно оцінити причини відхилення залишку грошових коштів від фінансового результату, слід використовувати дані звіту про прибутки та збитки (а не тільки балансовий звіт).

Показники звіту про прибутки і збитки мають велике значення для проведення аналізу руху грошових коштів. У цій формі звітності аналітик знайде інформацію про виручці від реалізації; собівартості проданих товарів (робіт, послуг); інших видів витрат, визнаних бухгалтером витратами даного звітного періоду; всіх видів прибутку (від валової до чистого).

Слід підкреслити, що аналіз руху грошових коштів може стати базою для отримання серйозних оцінок і висновків лише в тому разі, якщо фінансові звіти будуть доповнені інформацією, отриманою управлінськими бухгалтерами, а також фахівцями, що аналізують динаміку основних техніко-економічних показників. Така інформація може бути отримана оперативно, вона не прив'язана до конкретних термінів формування бухгалтерського звіту, групується за ознаками і може бути виражена і у вартісній формі, і у натуральних показниках (у метрах, штуках, кілограмах).

Тим не менш ключовим форматом, використовуваним для аналізу руху грошових коштів, повинен бути визнаний звіт про рух грошових коштів. Інформація, представлена в цьому звіті, дозволяє з'ясувати, перевищували в минулому грошові надходження компанії її витрати. Його можна використовувати і для прогнозування майбутніх грошових потоків. Він навіть дозволяє судити про ймовірність погашення боргових зобов'язань і виплати дивідендів підприємством, а також виникнення потреби у фінансуванні із зовнішніх джерел (рис. 8.1).

Схема формування звіту про рух грошових коштів в розрізі основних видів діяльності

Рис. 8.1. Схема формування звіту про рух грошових коштів в розрізі основних видів діяльності

Нижче представлена структура звіту про рух грошових коштів умовної компанії. У формі звіту виділені три розділи:

1. Грошовий потік від операційної діяльності (грошові кошти, одержувані і використовуються в ході основної господарської діяльності компанії).

2. Грошовий потік від інвестиційної діяльності (грошові кошти, одержувані і використовуються в результаті купівлі та продажу необоротних активів).

3. Грошовий потік від фінансової діяльності (грошові кошти, одержувані і використовуються в ході діяльності, що зачіпає кредиторів та власників підприємства).

Очевидно, що такий звіт добре структурований, і кожен його розділ має свій зміст і аналітичну цінність.

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів

Розкриємо зміст кожного з розділів звіту (табл. 8.2, 8.3).

Таблиця 8.2. Рух грошових коштів та видами діяльності компанії

Рух грошових коштів та видами діяльності компанії 
Аналітична цінність звіту про рух грошових коштів

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Основні напрямки аналізу руху грошових коштів
АНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Проведення аналізу форми № 4 "Звіт про рух грошових коштів"
Аналіз руху грошових коштів
Зміст звіту про рух грошових коштів, представлення та аналіз інформації про грошових потоках в річної бухгалтерської (фінансової) звітності
Основні напрямки аналізу руху грошових коштів
АНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Проведення аналізу форми № 4 "Звіт про рух грошових коштів"
Аналіз руху грошових коштів
Зміст звіту про рух грошових коштів, представлення та аналіз інформації про грошових потоках в річної бухгалтерської (фінансової) звітності
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук