Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оподаткування комерційної діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Договір комісії

При укладенні договору комісії передбачається, що комісіонер здійснює за дорученням комітента одну чи кілька угод від свого імені, але за його рахунок. Оскільки в рамках договору комісіонер діє від свого імені, довіреності від комітента не потрібно.

В основному дані договору застосовуються в торговельних відносинах, оскільки дають сторонам багато переваг у порівнянні з класичними договорами купівлі-продажу, зокрема дозволяють комісіонеру увійти в товарообіг з невеликими витратами, а комітенту - розширити ринки збуту своєї продукції і значно оптимізувати витрати.

Комісіонер від свого імені укладає договори з третіми особами, набуває права і обов'язки по угоді.

Правовий статус майна, що є предметом комісії, закріплений у ст. 996 ЦК РФ, де сказано, що речі, що надійшли до комісіонера від комітента або придбані комісіонером за рахунок комітента, є власністю комітента. Комісіонер від початку до кінця виконання своїх зобов'язань має право розпоряджатися майном, але не є його власником.

Договори комісії, згідно з якими комітент передає комісіонеру право розпоряджатися своїм майном, можуть бути двох видів:

o на реалізацію товару, коли комітент доручає комісіонеру продати свій товар на обумовлених умовах за певну винагороду;

o на придбання товару, при якому комісіонер зобов'язується за винагороду придбати товар для комітента на обумовлених умовах.

При продажу товарів право власності на товари переходить від комітента безпосередньо до покупця, а при придбанні - від продавця до комітента.

Договір комісії має багато нюансів і різних варіантів побудови відносин, тому документообіг та ведення податкового обліку мають свої особливості. Розглянемо їх більш докладно.

Договори комісії на реалізацію товарів

При передачі товару на реалізацію складається накладна або акт прийому-передачі товару (приймально-здавальний акт), у якому зазначається ціна товару, узгоджена сторонами. Товари, що надійшли до комісіонера від комітента, не є його власністю і обліковуються на забалансовому рахунку 004 "Товари, прийняті на комісію". Рахунки-фактури, отримані комісіонером від комітента за переданими для реалізації товарів, а також з отриманої суми оплати, часткової оплати в рахунок майбутніх поставок товарів не реєструються в книзі покупок.

При реалізації товарів (робіт, послуг, майнових прав) комісіонер (агент) від свого імені виставляє рахунок-фактуру на ім'я покупця у двох примірниках. Номер вказаною рахунку-фактурі присвоюється комісіонером (агентом) на дату його виписки у відповідності з хронологією виставлених рахунків-фактур.

По рядках "Продавець", "Адреса" та "ИНН/КПП продавця" зазначаються дані комісіонера (агента) у відповідності з установчими документами. Інші рядки і графи заповнюються у відповідності з Правилами.

При отриманні комісіонером (агентом) сум оплати, часткової оплати в рахунок майбутніх поставок товарів (виконання робіт, надання послуг, передачі майнових прав) комісіонер (агент) вказує в рахунку-фактурі, що виставляється на ім'я покупця, реквізити (номер і дату складання) платіжно-розрахункового документа або касового чека про перерахування покупцем попередньої оплати комісіонера (агента). У цьому випадку В рахунку-фактурі заповнюються такі графи: "Найменування товару (опис виконаних робіт, наданих послуг), майнового права"; "Податкова ставка"; "Сума податку"; "Вартість товарів (робіт, послуг), майнових прав, всього з урахуванням податку". В інших графах і рядках "Вантажовідправник і його адреса" і "Вантажоодержувач і його адреса" ставляться прочерки.

У свою чергу, комітент (принципал) виписує на ім'я комісіонера (агента) рахунку-фактури, де відображені показники рахунків-фактур, виставлених комісіонером (агентом) покупцеві. Номер такого рахунку-фактурі присвоюється відповідно до хронології виставляються комісіонером (принципалом) рахунків-фактур, а в якості дати виписки вказується дата виписки рахунку-фактури комісіонером покупцю.

Комітент також повинен перенести рахунки-фактури комісіонера на свій рахунок-фактуру дані за такими рядками: "Вантажовідправник і його адреса", "Вантажоодержувач і його адреса", "До платіжно-розрахунковим документом", "Покупець", "Адреса", "ИНН/КПП покупця", а також дані всіх граф. Інші рядки заповнюються у загальновстановленому порядку.

Покупець має право застосувати податкові відрахування при оплати, часткової оплати майбутніх поставок товарів (виконання робіт, надання послуг, передачі майнових прав) при наявності таких підтвердних документів: рахунків-фактур, виставлених комісіонером (агентом); документів, що підтверджують фактичне перерахування покупцем комісіонерові попередньої оплати; договір, на підставі якого здійснена попередня оплата.

Комітент повинен обчислити та сплатити ПДВ до бюджету з вартості товарів, переданих комісіонеру, на дату відвантаження товарів комісіонером покупцю. Податкова база по ПДВ визначається виходячи з ціни товару, зазначеної в договорі між комісіонером і покупцем.

Повідомити комітента про дату реалізації майна комісіонер згідно з абз. 5 ст. 316 НК РФ зобов'язаний протягом трьох днів з моменту закінчення звітного періоду, в якому сталася така реалізація.

В цілях своєчасного нарахування ПДВ комітентом необхідно, щоб комісіонер щомісяця представляв комітенту звіти з інформацією про дату відвантаження товару покупцям, підтверджується первинними документами (копії договорів, накладних, рахунків-фактур та ін), що підтверджують факт реалізації товарів покупцям.

Приклад

Ком тент ЗАТ "Промінь" передала для реалізації комісіонеру ТОВ "Іскра" товари на загальну суму 590 000 руб. (з урахуванням ПДВ 90 000 руб.). Комісійну винагороду, передбачену договором комісії, склало 10% вартості реалізованих товарів і, було утримано комісіонером з отриманої оплати за товари від покупця.

Податкове зобов'язання у ТОВ "Іскра" виникло в момент утримання своєї винагороди, і сума податку склала 7 627 руб.(500 000 · 0,10 · 18:118). На суму винагороди і обчисленого ПДВ, ТОВ "Іскра" зобов'язана лікування п'яти днів виставити ЗАТ "Промінь" рахунок-фактуру і зареєструвати у журналі виставлених рахунків-фактур у книзі продажів.

Податкове зобов'язання з ПДВ в сумі 90 000 руб. у ЗАТ "Промінь" виникло в момент відвантаження товарів комісіонером покупцям, при цьому комітент має право прийняти до відрахування обчислений

ПДВ із суми винагороди комісіонером. Податок на додану вартість, що підлягає сплаті в бюджет по даній угоді, у комітента 82 377 руб. (90 000-7 627).

Придбання товарів для комітента (принципала) від імені комісіонера (агента)

При придбанні товарів (робіт, послуг, майнових прав) комісіонер (агент) виставляє на ім'я покупця - комітента рахунок-фактуру, в якому відображає показники рахунку-фактури, виставленого продавцем цих товарів (робіт, послуг, майнових прав) комісіонера (агента). Номер рахунку-фактурі присвоюється комісіонером (агентом) відповідно до хронології виставлених їм рахунків-фактур, а в якості дати вказується дата виписки рахунку-фактури продавцем. Комісіонер (агент) також повинен перенести з рахунку-фактури продавця, у свій рахунок-фактуру наступні рядки: "Продавець", "Адреса", "ИНН/КПП продавця", а також дані всіх граф.

При перерахування комісіонером (агентом) продавцю сум оплати, часткової оплати в рахунок майбутніх поставок товарів (виконання робіт, надання послуг, передачі майнових прав) комісіонер (агент) вказує в рахунку-фактурі, выписываемом на ім'я комітента (принципала), реквізити (номер і дату складання) платіжно-розрахункового документа або касового чека, що відповідають реквізитам, вказаним у рахунку-фактурі продавця. У цьому випадку у рядках "Вантажовідправник і його адреса", "Вантажоодержувач і його адреса" ставляться прочерки.

Продавець товарів (робіт, послуг, майнових прав) при реалізації комісіонера (агента) товарів (робіт, послуг, майнових прав), а також при отриманні від комісіонера (агента) сум оплати (часткової оплати) в рахунок майбутніх поставок становить рахунки-фактури у загальновстановленому порядку на ім'я комісіонера.

Комітент (принципал) має право застосувати податкові відрахування при оплати, часткової оплати майбутніх поставок товарів (виконання робіт, надання послуг, передачі майнових прав) при наявності таких підтвердних документів: рахунків-фактур, виданих комісіонером (агентом) з додатком копій рахунків-фактур, виставлених останньому продавцем при отриманні оплати, часткової оплати в рахунок майбутніх поставок товарів (виконання робіт, надання послуг, передачі майнових прав); документів, що підтверджують фактичне перерахування комітентом комісіонеру і комісіонером продавцю попередньої оплати; договору між комісіонером (агентом) і продавцем і договору між принципалом і комісіонером, на підставі яких здійснюється така попередня оплата.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Договір товариства (societas)
ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ДОГОВІР
Укладення договору на торгах
Попередній договір
Міжнародна електротехнічна комісія (МЕК)
Покладена комісія 1767-1768 рр ..
Покладена комісія 1767-1768 рр ..
Відповідальність учасників шлюбного договору за невиконання або неналежне виконання договору
КОМІТЕТИ (КОМІСІЇ) З ОХОРОНИ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Як грамотно відповісти на запитання членів комісії
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси