Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Підприємницьке право
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Правове регулювання засобів індивідуалізації товарів, результатів роботи, послуг підприємця

Розглядаючи таку область підприємницьких відносин, як реалізація товарів, результатів робіт, надання послуг, необхідно визначити правовий режим використання підприємцями засобів індивідуалізації результатів їх роботи, товарів, послуг. Зокрема, мова йде про товарні знаки, знаках обслуговування. Різниця між цими позначеннями полягає в тому, що товарний знак індивідуалізує товари, а знак обслуговування - послуги.

Регулювання правового режиму даних позначень та їх використання здійснюються в основному частиною четвертою ЦК. Зазначені кошти являють собою певні позначення (словесні, зображувальні, об'ємні та інші варіанти) конкретного товаровиробника (особи, яка надає однорідні послуги) і дозволяють відрізнити його товари (послуги) від однорідних товарів (послуг) інших осіб, Не можуть бути зареєстровані в якості товарного знака (знака обслуговування) такі позначення, які, наприклад, є загальноприйнятими символами і термінами або представляють собою державні герби, прапори та емблеми, офіційні назви держав, або увійшли в загальне вживання як позначення товару певного виду, або схожі до ступеня змішування з іншими товарними знаками, чи інші позначення. Власниками зазначених позначень можуть бути тільки комерційні організації або індивідуальні підприємці. Тільки власники товарних знаків (знаків обслуговування) мають виключне право на їх використання. Інші особи мають право використовувати ці позначення тільки на підставі дозволу правовласника шляхом укладення з ним договору.

Дані позначення, щоб стати товарним знаком (знаком обслуговування) і отримати правову охорону, повинні пройти реєстрацію у Федеральній службі з інтелектуальної власності (Роспатент). Процес реєстрації починається з подачі заявки в зазначене відомство. Однією заявкою можна оформлювати лише один товарний знак. Заявка проходить експертизи: попередню і по заявленому позначенню. За результатами даних експертиз приймається рішення про реєстрацію та у відповідності з ним проводиться реєстрація товарного знаку в Державному реєстрі товарних знаків і знаків обслуговування Російської Федерації. До реєстру вносяться товарний знак, відомості про його власника, дата пріоритету товарного знака та дата його реєстрації, перелік товарів, для яких зареєстровано знак, інші відомості, що відносяться до реєстрації товарного знака, а також подальші зміни цих відомостей.

На підтвердження проведеної реєстрації видається свідоцтво. Реєстрація товарного знаку діє протягом з дати надходження в Роспатент. Аналогічно здійснюється реєстрація знака обслуговування.

Правове регулювання реклами

В даний час в якості одного з найбільш успішних засобів для просувань вироблених (виконуваних) підприємцем товарів (робіт, послуг) служить реклама. Основний нормативний акт, регулюючий рекламні правовідносини, - Федеральний закон "Про рекламу".

Рекламні правовідносини слід визначити як відносини, що виникають між підприємцем, з одного боку, та відповідним суб'єктом (рекламовиробником, рекламорозповсюджувачем), з іншого боку, з метою виробництва, розміщення та розповсюдження реклами на ринках товарів, робіт, послуг Російської Федерації. Основний об'єкт даних відносин - реклама, тобто інформація, поширена будь-яким способом, в будь-якій формі і з використанням будь-яких коштів, адресована невизначеному колу осіб та спрямована на привернення уваги до об'єкта рекламування, формування або підтримка інтересу до нього і його просування на ринку.

Об'єктом рекламування виступає товар, кошти індивідуалізації юридичної особи та (або) товару, виробник або продавець товару, результати інтелектуальної діяльності або захід (у тому числі спортивне змагання, концерт, конкурс, фестиваль, засновані на ризик гри, парі), на залучення уваги до яких спрямована реклама.

Визначаючи, що реклама повинна бути належної, тобто добросовісною і достовірною, законодавець ввів критерії, яким реклама як раз не повинна відповідати:

- недобросовісна реклама, яка, наприклад, містить некоректні порівняння рекламованого товару з перебувають в обороті товарами, виробленими іншими виготовлювачами чи реалізуються іншими продавцями, або ганьбить честь, гідність чи ділову репутацію особи, в тому числі конкурента;

- недостовірна реклама, в якій присутні не відповідають дійсності відомості щодо таких характеристик товару, як природа, склад, спосіб і дата виготовлення, призначення, споживчі властивості, умови застосування, наявність сертифіката відповідності, сертифікаційних знаків і знаків відповідності державним стандартам, кількість, місце походження; вартість (ціна) товару на момент поширення реклами; відомості про доставки, обміну, повернення, ремонту й обслуговування товару і т. д.

Також неналежну рекламу можна класифікувати: - на неетичну рекламу, спонукають до скоєння протиправних дій або закликає до насильства і жорстокості, або формує негативне ставлення до осіб, які не користуються рекламованими товарами;

- приховану рекламу, тобто рекламу, що надає не усвідомленого споживачем вплив на його сприйняття через радіо-, теле-, кінопродукцію.

Законодавець встановив також перелік того, що не може використовуватися в рекламі. Це, зокрема, іноземні слова та вирази, які можуть призвести до спотворення сенсу інформації; вказівка на те, що рекламований товар вироблений з використанням тканин ембріона людини; лайливі слова, непристойні і образливі образи, порівняння і вираження, в тому числі щодо статі, раси, національності, професії і т. д.

У зазначених цілях, а також для захисту прав споживачів реклами законодавець визначив: а) програми, в яких не допускається реклама (зокрема, дитячі чи релігійні програми); б) періодичність рекламних вставок в телепрограмах: передачі, фільми не можуть суміщатися з рекламою частіше ніж через кожні 15 хв. або можуть перериватися стільки разів, скільки 15-хвилинних періодів включають ці передачі, радіопостановки і художні фільми; в) обсяг рекламного матеріалу у друкованих виданнях - не більше 40% обсягу одного номера періодичного друкованого видання; г) інші вимоги щодо відтворення реклами на інших носіях.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Передача права власності на товари, результати виконаних робіт, надання послуг на безоплатній основі
Правове регулювання підприємницької діяльності у сфері реалізації товарів, надання послуг, виконання робіт
Захист споживачів через правове забезпечення якості товарів (робіт, послуг)
Правова охорона засобів індивідуалізації
Правове регулювання визначення собівартості продукції (робіт, послуг)
Правове регулювання політичної реклами
Правове регулювання інших видів реклами
Регулювання реклами для неповнолітніх
Основні види реклами та рекламних засобів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси