Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методологічний аспект процесу розробки управлінських рішень

Методологія - сукупність методів, що застосовуються в якійсь науці.

Процес - хід якого-небудь явища, послідовна зміна станів, стадій розвитку, сукупність послідовних дій для досягнення якого-небудь результату.

Методологія процесу РУР це сукупність методів, прийомів дослідження, які застосовуються в ході всебічного дослідження проблемної ситуації, знаходження способів її вирішення, вибору оптимального способу і формування рішення.

Методологія процесу РУР має конкретну функцію - розробку управлінського рішення; базується на специфіці (визначається специфікою) конкретної організації і структурується за етапами процесу; методи (як елементи методології) взаємопов'язані як за етапами процесу РУР, так і за технологією їх застосування. Це дозволяє говорити про методологію процесу РУР як про систему методів.

Кожному етапу РУР відповідають загальнонаукові методи дослідження і спеціальні методи розробки управлінських рішень.

До общенаучным методів належать:

o аналіз і синтез (проблемної ситуації, близького і далекого оточення, сильних сторін організації, цілей, критеріїв, альтернатив, ризиків);

o індукція і дедукція (наприклад, узагальнення досвіду організацій в області прийняття управлінського рішення та адаптація розроблених інструментів до специфіки діяльності та специфіку проблемної ситуації конкретної організації);

o методи збору і обробки інформації (наприклад, інформації про стан зовнішнього і внутрішнього середовища);

o інші загальнонаукові методи.

До спеціальних методів належать такі.

По етапу визначення поточного стану організації:

o методи діагностики (опитування працівників, анкетування);

o методи самодіагностики (проведення нарад, ділових ігор, тренінгів).

По етапу визначення бажаного стану організації (цілей):

o методи діагностики (опитування працівників, анкетування);

o методи прогнозування;

o методи аналізу досвіду організацій (формування бази знань).

По етапу визначення проблем:

o методи роботи з суб'єктами цілепокладання (організація єдиного процесу, спрямованого на виявлення стану організації, узгодження проблем і цілей організації);

o методи виявлення неузгодженості між поточним і бажаним станами організації шляхом залучення аналітиків і експертів.

По етапу формування рішення (моделі необхідних змін):

o "мозковий штурм" та його різновиди;

o метод морфологічного аналізу;

o теорія рішення винахідницьких завдань (ТРВЗ);

o побудова сценаріїв;

o метод комісій;

o методи аналізу прийнятих рішень і складання колекції.

По етапу реалізації рішення (внесення необхідних змін):

o методи організаційного розвитку;

o методи командоутворення;

o тренінги;

o методи активізації (стимулювання) раціоналізаторства і внутрішньої підприємницької активності;

o методи реструктуризації;

o методи формування організаційної культури та організаційної парадигми.

По етапу контролю змін в організації та розробці на цій основі коригувальних впливів:

o збалансована система показників (BSC);

o спостереження;

o опитування;

o методи управлінського обліку.

Етапи процесу прийняття управлінських рішень і роль менеджерів у них

Прийняття рішень являє собою складову частину реалізації будь-якої функції управління. ЛПР (менеджер) приймає управлінські рішення і здійснює їх реалізацію через інших людей. Розуміння природи прийняття рішень надзвичайно важливо для того, щоб досягти успіху в мистецтві управління.

Рішення як вибір альтернативи - досить систематизований поетапний (покроковий) процес. При такому управлінні організацією даний процес більш систематизований, ніж у приватному житті.

Відповідальність за прийняття важливих організаційних рішень - це важкий моральний тягар, тягар якого зростає по мірі росту рівня управління.

Прийняття рішень - це щоденна робота менеджера, що відбивається на всіх аспектах управління. Професор Френк Харрісон писав: "Прийняття рішень - це інтегральна частина управління організацією будь-якого роду. Більш ніж що-небудь інше, компетентність у даній галузі відрізняє менеджера від не менеджера і, що ще важливіше, ефективно працюючого менеджера від неефективно працюючого колеги"1. Професор г. Мінцберг показав, що кожен керівник відіграє свою роль у міжособистісному спілкуванні, інформаційних обмінах та прийнятті рішень. В області прийняття рішень Р. Мінцберг виділив кілька ролей керівника (рис. 4.5)2. Пропорції цих ролей багато в чому залежать від рівня управління. Тим не менше кожен менеджер періодично в тій чи іншій мірі виконує всі ці ролі на різних етапах розробки і реалізації управлінських рішень.

Організаційне рішення - це вибір, який повинен зробити керівник, щоб виконати обов'язку, обумовлені займаної їм посадою.

Мета організаційного рішення - забезпечення руху до поставлених перед організацією задачам.

Управлінські ролі менеджерів (Р. Минцбергу)

Рис. 4.5. Управлінські ролі менеджерів (Р. Минцбергу)

Організаційні рішення можна класифікувати на запрограмовані, незапрограмовані, комбіновані, компромісні і відкладені рішення.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Системний аспект процесу розробки управлінських рішень
Моделі, методологія і організація процесу розробки управлінського рішення
РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ
Формалізація процесу розробки управлінського рішення
Принципи розробки управлінського рішення
ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Прийняття рішень як основний елемент управлінських функцій
Економічні методи прийняття управлінських рішень
Процес прийняття управлінського рішення і його структура
Моделювання в процесах прийняття і реалізації управлінських рішень
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси