Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Теоретичні основи товарознавства і експертизи
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 9. Безпеку товарів

Загальні поняття

Безпека - це стан, при якому відсутній неприпустимий ризик, пов'язаний із заподіянням шкоди життю або здоров'ю громадян, майну фізичних та юридичних осіб, державному або муніципальному майну, навколишньому середовищу, життю і здоров'ю тварин і рослин.

В даний час в області термінології безпеки товарів використовується і зазнає зміни велика кількість понять. В законодавчих і нормативних документах, науковій і навчальній літературі визначення поняття "безпека" за останнє десятиліття змінювалося, і до цих пір цей термін трактується по-різному.

У керівництві ІСО/МЕК 2 дано таке досить вузьке визначення: Безпека - стан, при якому ризик шкоди або втрат обмежений допустимим рівнем". Більш повне поняття безпеки наведено в Санпін 2.3.2.1078-01 "Гігієнічні вимоги безпеки і харчової цінності харчових продуктів" для харчових продуктів: "Безпека харчової продукції - стан обґрунтованої впевненості в тому, що харчові продукти при звичайних умовах використання не є шкідливими і не представляють небезпеки для здоров'я нинішнього і майбутнього покоління". Однак таке визначення також не відображає повного поняття "безпеки", так як в ньому нічого не говориться про заподіяння шкоди навколишньому середовищі.

У Федеральному законі від 02.01.2000 № 29-ФЗ "ПРО якість та безпеку харчових продуктів" дано таке визначення поняття "безпека харчових продуктів": его стан обґрунтованої впевненості в тому, що харчові продукти при звичайних умовах їх використання не є шкідливими і не представляють небезпеки для здоров'я нинішнього і майбутніх поколінь.

У Федеральному законі від 27.12.2002 № 184-ФЗ "ПРО технічному регулюванні" дано наступне визначення "безпеки": "Безпека - стан, при якому відсутній неприпустимий ризик, пов'язаний із заподіянням шкоди життю або здоров'ю громадян, майну фізичних або юридичних осіб, державному або муніципальному майну, довкіллю, життю або здоров'ю тварин і рослин". Це визначення відображає безпека як комплекс властивостей, спрямованих на недопущення негативного впливу на живий організм, предмети побуту і навколишнє середовище.

Ризик - це функція ймовірності і серйозності згубних наслідків якого-небудь явища через наявність небезпеки, яка являє собою біологічний, хімічний, фізичний або інший фактор, присутній в товарах, здатний надати згубні дії на здоров'я, або стан цих товарів, здатне мати аналогічні наслідки. Небезпека обумовлюється властивостями споживчих товарів, які чинять негативний вплив на середовище проживання людини.

Безпечні умови для людини - стан середовища життєдіяльності, при якому відсутня небезпека шкідливого впливу її факторів на людину. Шкідливий вплив на людини - вплив факторів середовища життєдіяльності, що створює загрозу життю або здоров'ю людей або загрозу життю або здоров'ю майбутніх поколінь.

В залежності від характеру та природи виникнення шкідливого впливу існує хімічна, радіаційна, біологічна, механічна, електрична та електромагнітна, термічна та пожежна небезпека.

З метою підвищення безпеки проводиться управління ризиками, яка базується на аналізі та оцінці ризиків. Оцінка ризиків - це процес, що має під собою наукові основи і охоплює чотири етапи: виявлення небезпек, їх характеристику, оцінку прояви та характеристику ризиків.

Споживач має право знати, а виробник і продавець повинні інформувати його про ризик заподіяння шкоди здоров'ю і майну при використанні товарів. Інформування про ризики - це здійснюваний на всьому протязі аналізу ризиків інтерактивний обмін інформацією і думками про небезпеки та ризики, про чинниках, пов'язаних з ризиками, і про сприйняттях ризиків між суб'єктами, відповідальними за оцінку ризиків і управління ними, споживачами, підприємствами продовольчого і кормового сектора, науковими колами та іншими зацікавленими сторонами, у тому числі роз'яснення результатів оцінки ризиків і підстав рішень, які приймаються з питань управління ризиками.

Для управління ризиками і контролю над ними продукція, що володіє ризиком небезпеки, повинна бути отслеживаема. Отслежшаемость - це можливість на всіх етапах виробництва, переробки і збуту простежити історію руху товару або речовини, призначеного для включення або здатного бути включеним в товар. Наприклад, для відстеження генетично модифікованих об'єктів при проведенні досліджень використовують світиться люминесцирующий ген.

Точність оцінки безпеки товарів залежить від рівня розвитку науки, техніки, виробництва. Безпека визначається критеріями і ступенем допустимості негативного впливу, що залежить:

- від природи впливу;

- ступеня негативного впливу;

- тривалості впливу.

В залежності від природи небезпечного впливу, що впливає на безпеку товару, виділяють декілька видів небезпеки: хімічну, механічну, термічну, електричну, електромагнітну, біологічну, пожежну, радіаційну, небезпека від шуму і вібрації, і вибухонебезпечність.

Часто споживчий товар може бути джерелом кількох видів небезпеки з різним характером і рівнем впливу. Наприклад, одяг може мати хімічної, механічної та пожежною небезпекою; легкові автомобілі - механічної небезпекою для пішоходів, водія і пасажирів із-за травм при дорожньо-транспортних пригодах, хімічною небезпекою викидів відпрацьованих газів для людини і навколишнього середовища, пожежною небезпекою. Крім того, існує небезпека заподіяння шкоди державному та приватному майну громадян при дорожньо-транспортних пригодах і автомобільних угонів.

У медицині прийнято розглядати небезпеку з точки зору прояву наслідків негативного впливу: сенсибілізуючу (алергенна), токсичний, канцерогенний і мутагенний.

Сенсибілізація - це підвищення чутливості організму до дії подразників, що викликає алергічну реакцію, яку провокують антигени.

Залежно від походження алергени поділяються:

- на побутові (домашній пил, побутова пил, дафнії);

- епідермальні (вовна, пух, перо, лупа, екскременти, слина домашніх тварин, епідерміс людини);

иисектные (синантропні микроклещи, таргани, жалкі і кровоссальні комахи, павукоподібні);

- пилкові (пилок різних рослин, частіше злакових, смітних трав, дерев);

- харчові (потенційно будь-який харчовий продукт може бути алергеном; висока ступінь алергенной активності у коров'ячого молока, риби, курячого білка, курячого м'яса, полуниці, малини, цитрусових, шоколаду, горіхів та ін);

- лікарські (алергенами можуть бути будь-які лікарські препарати, включаючи і протиалергічні засоби);

- грибкові (основний компонент домашнього пилу, цвілеві та дріжджові грибки);

- гельминтные (антигени аскарид, гостриків, волосоголовця та інших гельмінтів).

Токсичність - здатність викликати порушення тих чи інших процесів життєдіяльності організму, отруєння (інтоксикації) або які-небудь захворювання, патологічний стан. Токсин (від грец. τοξικόν, toxikon - отрута) - отрути біологічного походження, наприклад, виробляється пухлинними клітинами, інфекційними агентами - бактеріями, вірусами, грибами (мікотоксин) або паразитами. Отрута (токсикант) - це речовина, що приводить в певних дозах (невеликих, відносно маси тіла) або концентраціях до розладу або порушення тих чи інших процесів життєдіяльності організму, до виникнення отруєння (інтоксикації) або яких-небудь захворювань, патологічних станів.

Показник токсичності обчислюється як величина, обернена до середньої смертельної дози або середньої смертельної концентрації токсичної речовини.

Токсини поділяються на види за об'єктом впливу: тематичні отрути, нейротоксини (neurotoxic - отрути, що вражають нервову систему і мозок), миоксичные отрути (myotoxic - отрути, які пошкоджують м'язи), гемотоксины (haemorrhaginstoxins, пошкоджують кровоносні судини і викликають кровотечу), гемолітичні токсини (haemolysinstoxins, ушкоджують еритроцити), нефротоксины (nephrotoxins, ушкоджують нирки), кардиотоксины (cardiotoxins, які ушкоджують серце), некротоксины (necrotoxins, що руйнують тканини, викликаючи їх омертвіння (некроз)).

Канцерогенність - властивість канцерогенів (від лат. cancer - рак; від грец. ccnes - породжує, народжений) або карциногенов (англ. Carcinogen; від грец. karkinos - краб, genes - породжує, народжений) при попаданні в організм людини або тварин призводить до утворення злоякісних новоутворень (пухлин).

До фізичних канцерогенів належать іонізуючі випромінювання, до хімічних - нітрати, нітрити, бензапирены, пероксиди, афлатоксини, діоксини.

В організм людини нітрати і нітрити потрапляють з овочами, вирощеними з перевищенням допустимої кількості нітратних добрив, і з виробами з м'яса (наприклад, з ковбасами). Нітрати в шлунково-кишковому тракті людини перетворюються в нітрити, які вступають в реакцію з амінами, утворюють канцерогенні нітрозоаміни. Бензапирены утворюються при смаженні і при приготуванні їжі на грилі, присутні в тютюновому димі сигарет. Продукти білкового піролізу утворюються при тривалому нагріванні м'яса в духовці.

Пероксиди утворюються при прогоркании жирів і сильному нагріванні рослинних олій.

Афлатоксини утворюються в процесі життєдіяльності цвілевих грибів.

Діоксини (хлорорганічні сполуки) утворюються при спалюванні побутового сміття, хлоруванні води, забрудненої органічними сполуками.

Мутагени (від лат. mutatio - зміна і genos - походження) - це речовини, які можуть викликати мутації - порушення структури генів, структури хромосом або зміни їх кількості.

Причинами мутацій можуть бути різні фактори.

За природою виникнення мутагени поділяються на фізичні, хімічні і біологічні. Фізичними мутагенами є іонізуюче випромінювання, радіоактивний розпад, ультрафіолетове випромінювання, надмірно висока або низька температура. Хімічні мутагени - окисники і відновники (нітрати, нітрити, активні форми кисню); алкілуючі агенти, пестициди (гербіциди, фунгіциди), деякі харчові добавки (ароматичні вуглеводні, цикламаты), продукти переробки нафти, органічні розчинники, лікарські препарати (цитостатики, препарати ртуті, імунодепресанти).

Біологічними мутагенами є специфічні послідовності ДНК - транспозони, деякі віруси (вірус кору, краснухи, грипу), продукти обміну речовин (продукти окислення ліпідів), антигени деяких мікроорганізмів.

Багато токсичні речовини мають тератогенну дію, тобто викликають аномалії в розвитку людського ембріона.

На організм людини може виявлятися комбінована дія шкідливих речовин. У таких випадках відбувається синергізм (одна речовина діє, інше посилює вплив), адитивність (підсумкове дія), антагонізм (одна речовина послаблює дію іншого).

Небезпечні речовини можуть бути однонаправленої і неоднонаправленного дії (речовини діють на різні органи людини).

Небезпечний вплив діяльності людини на тварин і рослини, на природу в цілому (екологічний стан) вивчає екологія (від грец. eikos - будинок, житло, місцеперебування) - наука про взаємини людини з навколишньою його природним середовищем, включаючи економічне використання природних ресурсів, їх охорону та відновлення. Екологією називають також стан навколишнього середовища, природи.

Практично всі товари, що виробляються людиною, несуть шкоду для навколишнього середовища. Основна екологічна завдання сучасного виробництва - мінімізація шкоди і ризику надходження в навколишнє середовище промислових, транспортних, побутових викидів, забруднюючих речовин та забезпечення раціонального використання біологічних ресурсів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Конкурентоспроможність товарів і послуг як фактор національної безпеки
Безпека як обмежувальний та оцінний критерій конкурентоспроможності товарів
Поняття та юридичне значення станів
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Поняття "злочин"
Правотворчість та законотворчість: поняття та соціальне призначення
Виявлення умислу: поняття та зміст
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси