Меню
Головна
 
Головна arrow Соціологія arrow Технологія соціальної роботи
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Функції соціальної терапії

Процес соціальної терапії спрямований на виконання ряду важливих і значимих функцій. Серед них:

- соціальне "лікування", що передбачає надання клієнту необхідної підтримки та допомоги у вирішенні його проблем з міждисциплінарним веденням випадку;

- соціальний захист, спрямована на відстоювання інтересів клієнта, роз'яснення його потреб і потреб тим структурам, людям або організаціям, від яких залежить його соціальне благополуччя;

- соціальний розвиток, що сприяє виявленню прихованих або нереалізованих можливостей і здібностей клієнта, з метою подальшої оптимізації його життєдіяльності.

Успішне виконання цих функцій значною мірою залежить від того, що являє собою конкретна система соціально-терапевтичної діяльності, хто виступає в якості її об'єкта, які основні методи і засоби вирішення проблеми використовуються.

Критерії вирішення соціальних проблем клієнта

Критеріями вирішення соціальної проблеми виступають:

- максимальне наближення цілі, прагнення, потреби і очікування суб'єкта до аналогічними характеристиками інших суб'єктів. Наприклад, вирішення проблеми матеріального неблагополуччя сім'ї може полягати в тому, що члени сім'ї переглянуть власні критерії благополуччя свою систему потреб (навчаться жити "по кишені");

- досягнення суб'єктом своїх цілей, задоволення своїх бажань і потреб. У такому разі суб'єкт отримує те, до чого прагнув і чого бажав (освіта, кар'єра, робота, сім'я та ін). Можна стверджувати, що це один з найбільш ефективних підходів до розв'язання соціальних проблем індивіда і групи;

- перетворення системи ціннісних орієнтації й інтересів суб'єкта. В даному випадку йдеться про розв'язання конкретної проблеми клієнта і зміну ставлення клієнта до існуючих цінностей. Наприклад, при вирішенні проблеми ускладненого спілкування дитини з однолітками можлива не тільки спроба вдосконалення навичок спілкування дитини, але і формування у нього уявлень про самоцінність, про цінності усамітнення. При цьому рішення проблеми не означає її ліквідацію або зникнення. Вирішення проблеми можливе в певних умовах часу і простору. При зміні умов життєдіяльності клієнта, його особистісних, соціальних характеристик раніше вирішена проблема може нагадати про себе в інших формах, з іншої ступенем значущості для людини.

Методи соціальної терапії

Методи соціальної терапії спрямовані на усунення соціального діагнозу, поставленого в результаті діагностики. У змістовному аспекті соціальний працівник, який використовує терапевтичні методи, спирається на досягнення психології, психіатрії, психотерапії. Цей міждисциплінарний характер методів впливу на клієнтів обумовлює складність технології соціальної терапії. Уміння розташувати до себе підопічного, доброзичливість, щире співчуття і співпереживання входять в число якостей, від яких поряд з професіоналізмом соціального працівника залежить терапевтичний успіх.

Будь-який з методів терапевтичного впливу включає два компоненти: інтелектуальний, пов'язаний з інформаційним впливом слова; емоційний - вираз обличчя, тембр і інтонації голосу, характер і особливості жестів. Соціальний працівник є для клієнта авторитетом, зразком поведінки, експертом і емоційно близькою людиною через "зв'язок", що виникає в рамках терапевтичного процесу.

Основними методами соціальної терапії є: адміністративні, економічні, психолого-педагогічні. Розглянемо особливості кожного з них.

Адміністративні методи. Система адміністративних методів соціальної терапії побудована на принципах соціальної ієрархії, панування і підпорядкування. Вона передбачає жорстке дотримання формальних норм правил, що існують у суспільстві (закони, інструкції, положення тощо).

Найбільш ефективно ці методи можуть використовуватися в практиці державних, судових та адміністративних органів та установ. Використання адміністративних методів передбачає вироблення суб'єктом певних рішень, їх точне формулювання, видачу відповідних команд або вказівок, а також відстеження процесу їх виконання нижчестоящими структурами і підрозділами.

Прикладами використання адміністративних методів в практиці соціальної терапії є прийняття главою адміністрації рішення про встановлення опіки над неповнолітнім, судове рішення про позбавлення батьківських прав і т. п.

Економічні методи. В процесі використання цієї групи методів враховуються та аналізуються економічні інтереси та економічне становище того або іншого соціального суб'єкта. Прикладами таких методів є економічні пільги, економічна підтримка (допомоги, пенсії тощо) та економічні санкції. При комплексному підході до вирішення проблеми зростає ефективність використання економічних методів соціальної терапії.

Наприклад, 1 січня 2011 р. набув чинності Закон Калузької області від 8 листопада 2010 року № 55-03 "Про внесення змін до Закону Калузької області "Про щомісячному посібнику на дитину". Він був розроблений з метою поліпшення демографічної ситуації, а також соціальної підтримки малозабезпечених сімей і матерів-одиначок.

Закон говорить, що право на щомісячне посібник на дитини має один з батьків, разом проживає з дитиною, сім'ї, середньодушовий дохід яких не перевищує величину прожиткового мінімуму на душу населення, встановлену в Калузькій області (величина прожиткового мінімуму на душу населення в області становить 5 тис. 38 крб., сума щокварталу переглядається).

До складу сім'ї, що враховується при обчисленні середньодушового доходу, включаються неодружені батьки або усиновителі, в тому числі, які проживають окремо, самотній батько (усиновитель) і проживають разом з ними або з одним з них їхні неповнолітні діти.

Допомоги на дітей не призначаються та не виплачуються громадянам, позбавленим батьківських прав, або діти яких перебувають на повному державному утриманні, а також громадянам, які виїхали на постійне місце проживання за межі Калузької області.

Щомісячне посібник матері на дитину у віці до семи років призначається і виплачується в розмірі 5 тис. руб. У разі догляду за двома і більше дітьми розмір допомоги підсумовується. Щомісячне посібник на другого і наступних дітей у віці від півтора до трьох років призначається і виплачується в розмірі 4 тис. руб. на кожну дитину. Щомісячне посібник на дитини призначається і виплачується органом соціального захисту населення за місцем проживання батьків, що звернулася за призначенням допомоги.

Щомісячне посібник на дитини у віці до семи років матері-одиначці призначається з місяця звернення за допомогою, але не раніше дати народження дитини, і виплачується до дня досягнення ним семи років.

Щомісячне посібник на другого і наступних дітей у віці від півтора до трьох років призначається з місяця звернення за допомогою, але не раніше дня виповнення дитині віку півтора років, і виплачується до дня досягнення нею трьох років.

Психолого-педагогічні методи. Психолого-педагогічні методи спрямовані на розв'язання проблем окремої людини чи малих соціальних груп. Характерною ознакою цієї групи методів є те, що вони мають "відкладеним ефектом".

Використання на практиці даних методів передбачає вплив на систему взаємовідносин в малих групах, на внутрішній світ людини, його систему ціннісних орієнтації й ідеалів. До зазначених методів відносяться переконання, виховання, психологічна корекція тощо

Розглядаючи соціальну роботу в системі методів соціальної терапії, можна стверджувати, що вона є одним з універсальних методів вирішення соціальних проблем, який передбачає комплексне використання всіх вищезгаданих методів.

Наприклад, при роботі з бездомними важливо не тільки мотивувати їх покинути вулицю, але і допомогти їм відбутися економічно: знайти роботу, виступити посередником, відповідальним за випадок, і провідником соціальних змін.

При цьому основною метою соціально-терапевтичного впливу є вирішення тих проблем, які ускладнюють процес соціального чи особистісного функціонування суб'єкта.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Групова соціальна терапія
Види соціальної терапії
Рівні реалізації соціальної терапії
Технологія соціально-медичної реабілітації для клієнтів з проблемами здоров'я
Цікавий клієнт
Соціально-педагогічні, соціально-психологічні та соціально-медичні технології вирішення проблем різних категорій населення
Групова соціальна терапія
Види соціальної терапії
Методи поведінкової терапії в групі
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси