Меню
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інноваційний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Система універсальних показником для оцінки ефективності проекту

Розглянемо показники економічної і фінансової ефективності проектів, які однаковою мірою застосовні до кожного з інноваційних проектів і тому їх можна називати універсальними. Всі ці показники порівнюють доходи і витрати, причому в якості витрат тут виступають інвестиції в проект.

Система універсальних показників ефективності включає:

1) інтегральний ефект (званий також в літературі чистим дисконтованим, або чистим приведеним ефектом, або чистою приведеною вартістю, або NPV (net present value);

2) індекс рентабельності (або рентабельність інвестицій);

3) період окупності інвестицій (термін окупності як спрощений, наближений варіант).

4) норму рентабельності (внутрішня норма прибутковості, норма повернення інвестицій).

Інтегральний ефект (або npv, чи чиста приведена вартість - NPV) можна визначити за формулою

де - дисконтована сума інвестицій в £-му році:

де І£ - частка інвестиційної суми, виділеної в £-му році. З урахуванням (4) та (5) отримаємо формулу

Таким чином, інтегральний ефект являє собою суму, обчислену за період часу реалізації проекту, різниць доходів та інвестицій в £-му році, дисконтованих на цей рік. Якщо Э >0, то проект ефективний, однак чим більше ефект, тим інноваційний проект більш інвестиційно-привабливий.

Індекс рентабельності інвестицій

Нагадаємо, що рентабельність визначається як відношення доходів та витрат. Індекс рентабельності визначають відношенням дисконтованих доходів до дисконтованих на один і той же часовий період витрат (інвестицій). Індекс рентабельності визначають за формулою

При Эы>0 індекс рентабельності Jr>l, і проект вважається ефективним. Чим вище індекс рентабельності, тим більш привабливий для інвестора проект.

Період окупності (РР - Payback Period)

Це період часу, протягом якого сума чистих доходів, дисконтованих на момент завершення інвестицій, буде рівна сумі інвестицій. Для точного розрахунку необхідно використання або інтегрального, або графічного розрахунку. Але на практиці при невеликих періодах реалізації проекту (до 5 років) частіше розраховують термін окупності, який визначається як відношення первісної суми інвестицій І0 до середньої величини доходу за проектом в рік Дгср:

Слід зазначити (і в більшості джерел про це забувають), що реальний період (строк) окупності завжди більше на величину Тн - періоду часу, витраченого на НДДКР і ТПП, тобто на роботи, проведені до початку виробництва:

Оскільки період Тк буває порівнянний з періодом окупності у виробництві, то стає зрозумілим, чому інвестори часто уникають фінансування на стадії НДДКР.

Період окупності є одним з вирішальних показників при прийнятті рішення про початок інвестування проекту: чим він менше, тим проект більш привабливий для інвестора.

Внутрішня норма рентабельності (IRR - Intenal Rate Return)

Величина внутрішньої норми рентабельності (внутрішньої норми прибутковості) EH = iH - являє собою величину дисконту при Т = Струм, тобто при Jr = 1, інакше кажучи, це величина дисконту, при якій дисконтовані доходи та інвестиції (витрати) рівні.

Норма рентабельності визначається як граничне значення рентабельності, при якому Еі = 0. З цих умов визначають коефіцієнт ефективності інвестиційних вкладень :

де Ер - додаткова норма ефективності капітальних вкладень з урахуванням ризику (для надійного проекту з малим рівнем ризику Ер<0,1).

В зарубіжній практиці величину Ен вибирають зазвичай на рівні більшому 0,2 (тобто 20%). Отже, найменшим із прийнятних значень Ео буде величина близько 0,3, найбільший допустимий термін окупності при таких нормативах повинен бути не більше приблизно 3,3 року. Для сьогоднішньої російської практики Ен > 0,3, тому термін окупності повинен бути не більше приблизно 2,5 року.

Зазвичай інвестор сам встановлює рівень величини внутрішньої норми дохідності Е . Якщо проект фінансується банком, то Єп означає найбільше значення реальної банківської ставки г, перевищення якої призводить до того, що проект стає неефективним.

Треба відзначити, що все ж розглянуті показники не завжди можуть об'єктивно оцінити проект. Наприклад, у разі радикальної інновації первинні доходи можуть бути істотно нижче наступних, поки нові корисні якості інновації не стануть загальновідомі - тільки тоді, з різким (ажіотажним) підвищенням попиту починається реальне зростання доходів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Аналіз та оцінка ефективності проектів: методи і система показників
Універсальна система показників діяльності Рамперсада
Оцінка економічної ефективності проектів вдосконалення системи управління персоналом
Ринок інвестиційних ресурсів
Ф'ючерсні контракти на індекси фондового ринку
Функціональна роль інвестицій в економіці
Період окупності
Метод розміщення з урахуванням окупності
Етап виходу в точку окупності
Внутрішня ставка прибутковості (IRR - internal rate of return)
Модель внутрішньої норми прибутковості компанії на основі потоку грошових коштів (SFROI)
НОРМИ ПРАВА
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси