Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Консультативне підприємництво

В зарубіжній практиці комерційна, щільна консультація з питань управління отримала назву консалтинг. За визначенням Європейської федерації асоціацій консультантів з економіки і управління, менеджмент-консалтинг полягає у наданні незалежних порад і допомоги з питань управління, включаючи визначення і опенку проблем і (або) можливостей, рекомендацію відповідних заходів і допомогу в їх реалізації.

Перші консультаційні компанії з управління з'явилися понад 100 років тому.

Консультантів з управління залучають для того, щоб зняти невизначеність, яка виникає на різних стадіях процесу підготовки, прийняття та реалізації відповідальних управлінських рішень. Саме зростанням невизначеності і складності середовища бізнесу обумовлений величезний зростання попиту на консалтингові послуги в світі за останні 10 років. Всі ці роки середньорічні темпи зростання обсягу продажів у цій галузі більш ніж в два рази перевищували середні темпи зростання бізнесу в цілому. Тільки за 1993-1995 рр. обсяг послуг, проданих в галузі управлінського консалтингу в світі, без урахування Росії і США. зріс з 25 млрд до 40 млрд дол. В цій галузі у світі зайнято приблизно від 140 тис. до 200 тис. професіоналів.

У Росії в 1995 р. було зареєстровано 175 фірм, які здійснюють управлінський консалтинг, із загальною чисельністю персоналу близько 2500, включаючи приблизно 400 фахівців, чого, на нашу думку, абсолютно недостатньо. Проте з другої половини 1998 р. ринок аудиторсько-консалтингових послуг у Росії став стрімко розвиватися. Так, за період з 2001 по 2003 р. загальний рівень консалтингових послуг у Росії зріс з 5,5 млрд до 21,6 млрд руб., при цьому основним споживачем цих послуг була промисловість. У 2005 р. ситуація дещо змінилася. Незважаючи на подальше зростання обсягу послуг аудиторськими та консалтинговими компаніями, що склав в 2005 р. 32,2 млрд руб., на частку промисловості довелося всього 45% (у 2001 р. - 70,5%, в 2003 - 58%). І це притому, що внесок промислових підприємств у ВВП за цей же період збільшився майже на три процентних пункти. Це пояснюється головним чином тим, що нафтова галузь суттєво знизила попит на послуги аудиторів і консультантів, і в 2005 р. частка виручки консультантів у цьому секторі промисловості впала до 12,3% проти 24,3% в 2003 р.

На початку 1990-х років найбільш затребуваними були консалтингові послуги у сфері приватизації, корпоративних фінансів і оптимізації оподаткування. Після серпневого (1998) кризи підприємствам найбільше знадобився консалтинг в області маркетингу. У той же час питання стратегії розвитку підприємств, оптимізації їх організаційної управлінської структури, консультування з яким слід лише за повним приведенням у порядок фінансового управління, виникають лише у великих підприємств і холдингів. Дрібні і середні підприємства в силу своїх обмежених можливостей звертаються за послугами консультантів набагато рідше. Головним чином вони звертаються за консультаціями аудиторів і з приводу тривіальної податкової економії. Разом з тим на ринку консультаційних послуг недостатньо затребуваним пропозицію в найпривабливішою для консультантів області - стратегічного управлінського планування і розвитку.

У промислово розвинених країнах вкладення коштів в інтелектуальний капітал у формі консультаційних послуг вважаються не менш ефективними, ніж вкладення в нове устаткування або в передову технологію. В Росії в сучасних умовах подібного ставлення до консалтингу не спостерігається. Більш того, наявний інтелектуальний потенціал в області економіки і управління використовується далеко не повністю. Створилася парадоксальна ситуація: більшість підприємств перебувають у важкому економічному становищі з причин нерідко організаційно-управлінського характеру, непристосованості до ринкових умов і не використовують при цьому наявний інтелектуальний потенціал.

Ті керівники, які вчасно вдалися до допомоги консультантів, вже відчули користь і економічний ефект фінансово-господарського аналізу, розробки програм оздоровлення, активного маркетингу, розробки інвестиційної і фінансової політики.

Консалтингові вус душ можуть здійснюватися і у формі усних разових рад. Однак найчастіше вони надаються у вигляді консалтингових проектів, що включають наступні основні етапи:

(1) виявлення (діагностики);

(2) розробка рішень, проекту;

(3) здійснення рішень, проекту.

Заключний етап в залежності від обсягу проекту може займати від декількох днів до декількох місяців. Іноді контакти з клієнтами можуть бути і багаторічними.

Методи консультування можуть бути різними. Найбільш відомі і застосовуються - експертне, процесне і навчальне консультування.

Експертне консультування - найбільш пасивна форма консалтингу. Консультант самостійно здійснює діагностику, розробляє рішення і рекомендації по їх впровадженню. Клієнт лише забезпечує консультанта необхідною інформацією.

Здійснюючи процесне консультування, фахівці консалтингової фірми на всіх етапах розробки проекту активно взаємодіють із клієнтом, спонукаючи його висловлювати свої ідеї, пропозиції. Консультанти разом з клієнтом аналізують проблеми та розробляють пропозиції.

Головне завдання фахівців навчального консультування - підготувати ґрунт для виникнення ідей і вироблення рішень. З цією метою вони проводять у клієнта лекції, семінари, розробляють для нього навчальні посібники, надаючи всю необхідну теоретичну і практичну інформацію.

На практиці у чистому вигляді ні один з перерахованих методів консультування не застосовується - використовуються, як правило, комбінації цих методів.

У розвинених країнах консультаційні послуги багато років є найважливішим елементом інфраструктури ринкової економіки. Консалтинг виділено статистикою в окрему галузь. У США, за даними за 2008 р., в цій галузі зайнято близько 700 тис. осіб, а річний обсяг послуг складає близько 50 млрд дол. Жодне серйозне економічне та управлінське рішення не тільки в економічно розвинених, але і в країнах, що розвиваються, не приймається без консультантів.

У Росії в даний час налічується кілька сотень приватних консалтингових фірм (для порівняння: у невеликій Голландії їх понад 2 тис.).

Крім приватних фірм консультаційні послуги на комерційних засадах надають державні, навчальні, інформаційні та дослідницькі організації. У Росії діють і зарубіжні консультаційні фірми. Якщо російські консультанти добре розбираються у сучасній економічній ситуації Росії, володіють високим інтелектуальним та освітнім потенціалом, широко мислять і знайомі з механізмом ринкової економіки західного типу, то до переваг зарубіжних консалтингових фірм можна віднести гарне володіння методами консультування і детальне знання ринкової економіки західного типу. Вартість послуг російських консалтингових фірм приблизно в 4-5 разів нижче, ніж зарубіжних, і становить у середньому 300 дол. за людино-день.

Консалтингові послуги можуть бути найрізноманітнішими. Європейський довідник-покажчик консультантів по менеджменті в даний час виділяє 84 виду консалтингових послуг, поєднуваних у вісім груп: загальне управління, адміністрування.

фінансове управління, управління кадрами, маркетинг, виробництво, інформаційні технології, спеціалізовані послуги.

Криза 1998 р. негативно вплинула на стан ринку аудиторсько-консалтингових послуг у Росії. Проте в даний час цей ринок повністю відновився і стає одним з найстабільніших.

У 2010 р., з донним рейтингового агентства "Експерт РА", виручка 100 найбільших аудиторсько-консалтингових груп Росії збільшилася на 5%. Основний приріст забезпечили консалтингові послуги: лідерами з динаміки підвищення оборотів стали фірми, що спеціалізуються на управлінському та фінансовому консалтингу. Отмечайся також зрослий попит на консалтингові послуги в сфері розвитку та маркетингових дослідженні, стратегічного та фінансового планування. Як і раніше актуальний податковий та юридичний консалтинг.

Про темпи зростання виручки від аудиторсько-консалтингових послуг свідчать дані рис. 4.3.

Рис. 4.3. Темпи зростання виручки учасників рейтингу за вилам консалтингу за 2010 р.

(Джерело: "Експерт РА")

Як випливає з малюнка, у 2010 р. найбільш значно зросли доходи консалтингових компаній при наданні послуг в області управління персоналом, фінансами і стратегією. Темпи зростання цих видів послуг склали 30, 23 і 22% відповідно. Загальний обсяг реалізації консалтингових послуг в області управління персоналом склав 1,6 млрд руб. Найбільш затребуваними тут виявилися оцінка кадрового потенціалу організації, розробка програм підвищення продуктивності руда і персональної ефективності менеджерів.

Обсяг послуг в сфері фінансового консалтингу в 2010 р. досяг ще більш високих показників - 6,5 млрд руб. Найбільшим попитом користуються послуги щодо поліпшення господарської діяльності та управління ризиками. Прагнення підприємств і організацій в умовах посткризового розвитку до скорочення витрат і підвищення ефективності підприємницької діяльності привели до підвищення попиту на постановку систем фінансового планування і бюджетування, систем контролю витрат, внутрішнього контролю, також аутсорсинг функцій обліку.

Помітне зростання в 2010 р. спостерігався також у секторі стратегічного консалтингу. Виручка за рік тут склала 2,6 млрд руб. Керівники підприємств і організацій все частіше вдаються до стратегічного ведення бізнесу - з'являється потреба в переосмисленні стратегічного курсу і розробки формалізованих документів, що закріплюють новий курс, нові стратегічні послуги, місію своєї компанії. Для залучення інвестицій і зростання доходів власники залучають консультантів, з тим, щоб вони допомогли правильно скомпонувати бізнес, об'єднати активи в зрозумілу структуру, якою можна керувати на основі цільових показників, які визначають прозорість і прибутковість.

В даний час в Росії склалися три чітко виражені групи консультантів. Перша група - особливо довірені, як правило, дочірні консультаційні компанії, асимільовані у структуру фінансово-промислової групи (ФПГ). Вони надають послуги широкого профілю, але для обмеженого числа компаній - членів цієї ФПГ. Ця група консультантів має досить стабільне положення, по крайней мере, до тих пір, поки сама стійка ФПГ. Такі довірені консультанти існують майже при всіх великих банках, які займаються створенням ФПГ.

Для обслуговування великих промислових підприємств, які не входять до складу ФПГ, відбір консультантів здійснюється строго за рекомендацією партнерів по бізнесу, близьких друзів і т. п., рідше - на тендерній основі. При цьому перевага віддається консультантів, які не були помічені в контактах з конкурентами (необхідність забезпечити якомога більшу конфіденційність). Якщо виявляється зв'язок консультанта з конкурентом, від його послуг негайно відмовляються. В якості прикладу можна навести відмова Російського фонду федерального майна (РФФД) від послуг банку Credit Suisse First Boston (CSFB), який був фінансовим консультантом уряду в угоді з приватизації компанії ЛУКойл. Те, що банк одночасно працював на двох клієнтів по аналогічній угоді, виявилося достатньо, щоб припинити співпрацю з CSFB.

Друга група російських консультантів - великі консультаційні чи аудиторсько-консультаційні компанії, що не входять до складу холдингів. Консультанти цієї групи надають клієнтам досить широкий спектр послуг. Найбільш характерні послуги, пов'язані з оптимізацією фінансових потоків і податкових схем, модернізацією бухгалтерського або управлінського обліку. Це особливо актуально при введенні нових планів рахунків у бухгалтерському обліку, освоїти які багатьом підприємствам самотужки дуже важко. Реальна кількість консультантів - фахівців високого класу невелика, тому при здійсненні комплексних робіт з реструктуризації підприємств, для широкомасштабних маркетингових досліджень, діагностики кадрової і т. д. залучаються субпідрядні організації.

Нарешті, третя група російських консультантів - невеликі компанії з обмеженим спектром послуг і нечисленним штатом. Як правило, вони роблять одну-дві відпрацьовані послуги (наприклад, маркетинг, допомога в складанні бізнес-планів або тільки оптимізація фінансових потоків).

Крім перелічених трьох груп російських консультантів є ще невеликі консультаційні компанії, що працюють на регіональному рівні. Для них характерна прив'язка винагороди консультанта до кінцевих результатів роботи, наприклад до приросту прибутку. Мабуть, у найближчі кілька років основний інтерес для консультантів буде представляти саме регіональний ринок.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Мале підприємництво в Росії
Психологічні аспекти підприємництва
Основи консультативної взаємодії
Етапи консультативної бесіди
Підприємництво
Підприємництво та умови для його розвитку.
Підприємництво і тіньова економіка
Фінансова середовище підприємництва і підприємницькі ризики
Консультативний апарат
Мале підприємництво
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси