Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Мікроекономіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Пропозицію. Крива пропозиції. Нецінові фактори, що впливають на пропозицію

На ринку з попитом взаємодіє пропозицію. Пропозиція - це сукупність товарів і послуг, які представлені на ринку. Вона визначається виробництвом, але не збігається з ним. При одному і тому ж обсязі виробництва в залежності від цін на товари і послуги пропозицію змінюється.

Графік пропозиції, або крива пропозиції показує взаємозв'язок між ринковими цінами і кількістю товару, яку виробники бажають запропонувати до продажу.

Припустимо, що всі інші фактори, що впливають на пропозицію, крім ціни даного товару, залишаються незмінними (ціни на ресурси, податки тощо). Для побудови графіка пропозиції використовуємо гіпотетичні дані, представлені в табл. 2.2.

Таблиця 2.2. Дані для графіка пропозиції пшениці

Номер положення

Ціна за 1 т, крб (Р)

Обсяг пропозиції на місяць, млн т (Qx)

1

1 050

5,1

2

900

4,6

3

750

4,0

4

600

3,3

5

450

2,6

6

300

1.6

7

150

0,0

Таблиця 2.2 показує, що при більш високій ціні кількість товару, яку виробники хотіли б запропонувати до продажу, збільшується, так як більш вигідним стає випуск даного продукту, більша кількість фірм може покрити свої витрати і отримати прибуток.

На підставі даних табл. 2.2 побудуємо графік пропозиції пшениці (рис. 2.4).

Графік пропозиції пшениці

Рис. 2.4. Графік пропозиції пшениці

На графіку видно, що на відміну від зниження кривої попиту крива пропозиції має висхідний вигляд. Таблиця і графік показують, що між ринковою ціною і кількістю пропонованого товару на конкурентному ринку існує пряма зв'язок, який називається законом пропозиції: якщо ціни на товари зростають (при інших рівних умовах), то обсяг їх пропозиції збільшується.

При високій ціні на пшеницю сільськогосподарські працівники будуть звільняти частину землі з-під посівів жита, кукурудзи або інших культур і використовувати її для вирощування пшениці. Крім того, при цьому умови кожне колективне або фермерське господарство буде в змозі купувати більше добрив, застосовувати більш продуктивні машини, наймати більше робітників. Вони можуть вирощувати пшеницю на менш родючих ділянках. Таким чином, на конкурентному ринку при зростанні цін на продукцію діє тенденція до збільшення її виробництва і пропозиції.

Разом з тим слід зазначити, що пряма залежність обсягу пропозиції від ціни товару на практиці буває менш вираженою, ніж зворотна залежність обсягу попиту від ціни. Це пояснюється тим, що можливості збільшення виробництва продукції при більш високих цінах на неї не є безмежними. Вони пов'язані з надмірною інтенсифікацією виробництва, обмеженою продуктивністю техніки, збільшенням робочого часу. У зв'язку з цим при певному рівні цін подальше їх зростання вже не призводить до того, що виробники стануть нарощувати майбутній випуск продукції.

При побудові кривої пропозиції ми виходили з того, що ціна даного товару є головним чинником, визначальним величину його пропозиції на ринку. При цьому передбачалося, що всі інші нецінові фактори залишаються сталими. Проте в дійсності зміна нецінових факторів впливає на положення кривої пропозиції і зміщує її вправо (при збільшенні пропозиції) або вліво (при зменшенні пропозиції).

До основних нецінових факторів пропозиції відносяться:

o ціни на ресурси;

o технологія виробництва;

o ціни на інші товари;

o очікування зміни цін;

o податки і дотації;

o кількість продавців на ринку.

Зниження цін на ресурси веде до зростання прибутку при тих же цінах і збільшення пропозиції. Крива пропозиції при цьому зміщується вправо від початкового положення (рис. 2.5, а). Зростання цін на ресурси веде до збільшення витрат виробництва, зниження прибутку або виникнення збитків при тих же цінах та скорочення пропозиції. Графік зміщується вліво (рис. 2.5, б).

Зміна пропозиції: а) збільшення пропозиції і зсув кривої пропозиції вправо; б) зменшення пропозиції і зсув кривої пропозиції вліво

Рис. 2.5. Зміна пропозиції: а) збільшення пропозиції і зсув кривої пропозиції вправо; б) зменшення пропозиції і зсув кривої пропозиції вліво

Удосконалення технології дозволяє більш ефективно, з меншими витратами на одиницю продукції здійснювати виробництво і збільшувати пропозицію. Графік пропозиції зміщується вправо.

Збільшення податків при тих же цінах зменшує прибуток виробників і веде до скорочення пропозиції товарів на ринку та зрушення кривої пропозиції вліво. Зростання дотацій, навпаки, сприяє збільшенню пропозиції, так як субсидії держави означають, що воно бере на себе покриття частини витрат виробників і дозволяє їм випускати більше продукції. Графік пропозиції при цьому зміщується вправо. Зниження податків або дотацій веде до протилежних змін пропозиції.

Зростання цін на один товар при інших рівних умовах сприяє зниженню пропозиції іншого товару, який є його замінником, так як виробляти перший товар стає певною мірою вигідніше. Графік пропозиції другого товару зміститься вліво. Збільшення цін на один товар вплине на збільшення пропозиції іншого, супутнього йому товару, що призведе до зсуву кривої пропозиції другого товару вправо.

Очікування підвищення цін зазвичай стримують поточне пропозиція даного товару з метою подальшого його продажу за більш високою ціною. Графік пропозиції зміститься вліво.

Збільшення кількості продавців при даному обсязі виробництва кожної фірми веде до зростання пропозиції та зрушення кривої пропозиції вправо.

Розрізняють поняття "зміна обсягу (величини) пропозиції" та "зміна пропозиції".

Зміна обсягу (величини) пропозиції пов'язано зі зміною ціни даного товару і виражається в пересування з однієї точки на іншу на постійній кривій пропозиції, тобто є переходом від однієї комбінації "ціна - кількість товару" до іншої на тому ж графіку пропозиції.

Зміна пропозиції пов'язано зі зміною нецінових чинників пропозиції і виражається в зміщенні кривої пропозиції вправо (при збільшенні пропозиції) або вліво (при зменшенні пропозиції).

Зміна обсягу пропозиції означає переміщення кривої пропозиції. Зміна пропозиції передбачає зміщення кривої пропозиції.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Попит. Закон і крива попиту. Нецінові фактори, що впливають на попит
Фактори, що впливають на зміну пропозиції
Фактори, що впливають на зміну попиту
Цінова еластичність пропозиції, її вимірювання та типи. Фактори, що впливають на еластичність пропозиції
Фактори, що впливають на цінову еластичність пропозиції
Рівновагу попиту і пропозиції. Рівноважна ціна і рівноважний кількість. Фактори, що впливають на стан рівноваги
Еластичність попиту та її показники. Цінова еластичність попиту, її вимірювання та типи. Зміна валової виручки при різних типах цінової еластичності попиту. Фактори, що впливають на еластичність попиту
Еластичність пропозиції з урахуванням чинника часу
Взаємозв'язок граничних витрат і кривої пропозиції конкурентної фірми в короткостроковому періоді
Фактори конкурентоспроможності
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси