Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Правознавство
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 23. Основи екологічного права

Екологічне право як галузь

Предмет, метод та завдання екологічного права

Екологічне право - одна з молодих галузей російського права. Своєю назвою екологічне право зобов'язане екології (від грец. oicos - будинок, житло, місцеперебування і logos - слово, поняття, вчення) - науці про довкілля.

Довгий час цей термін застосовувався лише в рамках біології і означав вчення про взаємодію живих організмів (рослинних і тваринних) між собою та з навколишнім природним середовищем. З другої половини XX ст. у зв'язку із загостренням відносин між людиною і середовищем, суспільством і природою з загальної екології виділяється її найважливіша частина - соціальна екологія як вчення про взаємодію суспільства з навколишнім його природним середовищем. В якості складової частини в соціальну екологію входить правова екологія, проявом якої є екологічне право.

Екологічне право має специфічні предметом і методом правового регулювання.

Предметом правового регулювання в екологічному праві є суспільні (екологічні) відносини, які складаються у сфері взаємодії суспільства і природи. Специфіка цих відносин полягає в тому, що вони виникають і розвиваються в процесі виробничої діяльності (природокористування, ресурсокористування) з приводу збереження, поліпшення, відновлення і раціонального використання природних об'єктів, тобто з приводу охорони природних об'єктів і навколишнього природного середовища в цілому. Такого роду відносин не має предметом свого регулювання жодна інша галузь права.

Метод правового регулювання в екологічному праві пов'язаний з предметом. Виходячи із специфіки природних об'єктів, їх природного характеру, органічного зв'язку з навколишнім природним середовищем і т. п., з приводу яких виникають суспільні відносини, що важливим способом правового регулювання є метод владних приписів (імперативний), який заснований на стані підпорядкованості волі одного боку по відношенню до волі іншого.

Головне місце в цьому методі займають заборонні, попереджувальні, уповноважуючі норми. Вони повністю відповідають вимозі забезпечення екологічних приписів охорони навколишнього природного середовища. Наприклад, заборона викидів в атмосферу, водойми шкідливих відходів виробництва, що перевищують встановлені норми, забезпечується можливим застосуванням до правопорушника адміністративної, а при наявності великого збитку або заподіяння значної шкоди - кримінальної відповідальності.

Проте в умовах ринкової економіки, множинності форм власності на землю та інші природні ресурси, включення їх у господарський обіг дедалі більшого значення набуває економічний (цивільно-правовий) метод регулювання екологічних відносин, заснований на рівності сторін, на матеріальному інтересі господарюючих суб'єктів в охороні навколишнього природного середовища, раціональному її використанні.

Отже, метод екологічного права проявляється в органічному поєднанні економічних (цивільно-правових) методів регулювання якості навколишнього середовища та адміністративного способу впливу на природокористувачів.

Тому екологічне право можна визначити як сукупність норм, що регулюють суспільні (екологічні) відносини у сфері взаємодії суспільства і природи в інтересах збереження та раціонального використання навколишнього природного середовища для теперішніх і майбутніх поколінь.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Поняття, предмет, система та принципи екологічного права
Предмет та методи екологічного права
Джерела екологічного права. Система екологічного законодавства
Співвідношення екологічного права з іншими галузями права
Предмет та методи екологічного права
Джерела екологічного права. Система екологічного законодавства
Предмет та методи екологічного права
Поняття, предмет, система та принципи екологічного права
Поняття, предмет, метод і система цивільного процесуального права. Завдання цивільного судочинства
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси