Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 7. Аудиторська перевірка обліку оборотних активів

Методика аудиторської перевірки обліку матеріально-виробничих запасів

Основні законодавчі та нормативні документи

До документів, що регулюють облік матеріально-виробничих запасів, відносяться наступні:

- НК;

- Закон про бухгалтерський облік;

- Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Російській Федерації, утв. наказом Мінфіну Росії від 29.07.1998 № 34н;

- Положення з бухгалтерського обліку "Облік матеріально-виробничих запасів" ПБУ 5/01, затв. наказом Мінфіну Росії від 09.06.2001 № 44н;

- Основні положення з обліку тари на підприємствах, затв. наказ Мінфіну СРСР від 30.09.1985 № 166;

- Методичні вказівки по бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів, затв. наказом Мінфіну Росії від 29.12.2001 № 119н;

- Положення з бухгалтерського обліку "Облік активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті" (ПБУ 3/2006), затв. наказом Мінфіну Росії від 27.11.2006 № 154н;

- План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій і Інструкції по його застосуванню, затв. наказом Мінфіну Росії від 31.10.2000 № 94н;

- Методичні вказівки по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, затв. наказом Мінфіну Росії від 13.06.1995 № 49;

Мета перевірки і джерела інформації

Мета аудиторської перевірки обліку виробничих запасів полягає у підтвердженні достовірності даних по наявності і руху товарно-матеріальних цінностей, у встановленні правильності оформлення операцій з виробничими запасами в відповідності з діючими нормативними актами РФ.

Тут необхідно перевірити, як ведеться облік на синтетичних рахунках 10, 11, 14-16 і 19. Основна увага при цьому, безумовно, слід приділити рахунку 10 "Матеріали", який розподіляється на субрахунки за групами матеріальних цінностей.

Основними джерелами інформації є первинні документи з обліку виробничих запасів та різні аналітичні і синтетичні регістри. В якості первинних документів з обліку матеріалів переважно використовуються уніфіковані облікові документи, до числа яких належать такі форми:

- довіреність (форма № М-2 і № М-2а) - застосовується для оформлення права особи виконувати функції довіреної особи організації при отриманні матеріальних цінностей, що відпускаються постачальником за нарядом, рахунком, договором, замовленням, угодою;

- прибутковий ордер (форма № М-4) - використовується для обліку матеріалів, що надходять від постачальників або з переробки;

- акт про приймання матеріалів (форма № М-7) - для оформлення приймання матеріальних цінностей, що мають кількісні та якісні розбіжності з даними супровідних документів постачальника;

- лімітно-забірна карта (форма № М-8) - застосовується для оформлення відпуску матеріалів, систематично споживаються при виготовленні продукції протягом місяця;

- вимога-накладна (форма № М-11) - використовується для обліку руху матеріальних цінностей всередині організації між структурними підрозділами або матеріально відповідальними особами;

- накладна на відпуск матеріалів на сторону (форма № М-15) - застосовується для обліку відпуску матеріальних цінностей господарствам своєї організації, розташованим за межами її території, або стороннім організаціям;

- картка обліку матеріалів (форма № М-17) - призначена для обліку руху матеріалів на складі по кожному сорту, виду, розміру або іншою ознакою матеріалу;

- акт про оприбуткування матеріальних цінностей, отриманих при розбиранні і демонтажі будівель і споруд (форма № М-35) - застосовується для оформлення оприбуткування матеріальних цінностей, отриманих при розбиранні і демонтажі будівель і споруд, придатних для використання при виробництві робіт.

Загальні дані по обліку матеріальних цінностей і виробничих запасів перевіряються по статтях розд. II "Оборотні активи" активу балансу (форма 1) за рядками 210-213, 218 і за таким бухгалтерським регістрам, як головна книга, журнали-ордери № 6, 10, 10/1, допоміжна відомість № 10 при меморіально-ордерній формі обліку або машинограмі, отримані на персональних комп'ютерах.

Зміст плану і програми аудиторської перевірки обліку матеріально-виробничих запасів наведено у табл. 7.1.1 та 7.1.2.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Аудиторська перевірка обліку необоротніх активів
План і програма аудиторської перевірки обліку нематеріальних активів
Методика аудиторської перевірки операцій з обліку руху готової продукції
Методика перевірки основних комплексів робіт з обліку матеріально-виробничих запасів
Методика аудиторської перевірки операцій з обліку руху готової продукції
Методика аудиторської перевірки операцій з обліку готівкових грошових коштів
Основні законодавчі та нормативні документи
Основні законодавчі та нормативні документи
Основні законодавчі та нормативні документи
Джерела інформації для перевірки
Цілі перевірки і джерела інформації
Мета перевірки і джерела інформації
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси