Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг торговельного підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 6. Розрахунково-ділова гра "Ринок"

Загальні положення

Мета застосування розрахунково-ділової гри - закріплення на практиці теоретичних положень, засвоєних при вивченні курсів "Маркетинг", "Маркетинг торговельного підприємства", "Менеджмент", "Управлінське консультування". Освоєння цієї гри дозволить навчити студентів (слухачів) керувати підприємством торгівлі, реалізувати потрібну продукцію, перемагати в конкурентній боротьбі, аналізувати результати прийнятих рішень, проводити аудит господарської діяльності.

У процесі гри моделюються ситуації, які виникають у практичній діяльності підприємств з моменту їх створення і під час їх роботи на ринку протягом трьох років в умовах конкурентної боротьби. Зрозуміло, в процесі гри допускаються окремі спрощення та абстрагування в деяких випадках від реальної комерційної діяльності. Однак ця ділова гра сприяє кращому засвоєнню пройденого теоретичного матеріалу і готує студентів (слухачів) до реалій роботи на ринку в умовах конкуренції.

Гра проводиться одним викладачем у студентській групі не менше 4 і не більше 16 чоловік протягом двох днів підряд (з розрахунку б годин на день), після прослуховування лекційних курсів з відповідних дисциплін. Група ділиться на 4-5 підгруп, у кожній з яких налічується 3-4 студента. Кожна підгрупа імітує діяльність адміністрації одного підприємства торгівлі (всього повинно бути не менше 4-5 підприємств). На кожному "підприємстві" обирається (або призначається викладачем) директор, який вибирає собі заступників з комерційної роботи, з економіки та з загальних питань.

Підприємства конкурують між собою, так як вони працюють на одному ринку міста N і реалізують однотипну продукцію (сукні), різняться між собою тільки за розміром (малий, середній, великий) і за кольором (синій, червоний і жовтий). Конкуруючі підприємства можуть встановлювати між собою контакти тільки через директорів.

Переможцем вважається той підприємство торгівлі, яке реалізувало всю продукцію і стало рентабельним. Переможці визначаються по роках і по грі в цілому.

"Навколишнє середовище", тобто банк, трудові та фондові біржі, діяльність постачальників і покупців тощо імітує викладач.

У процесі ділової гри діяльність викладача регламентується "Методичними вказівками для ведучого", а діяльність кожного підприємства торгівлі - "Методичними вказівками для учасників ділової гри".

Викладач може на свій розсуд вводити додаткові умови, спрощуючи або ускладнюючи виникаючі в ході гри ситуації.

Методичні вказівки для ведучого

a. Ведучий знайомить учасників ділової гри з "Загальними положеннями"; ділить групу на підгрупи і видає кожній підгрупі ("підприємства торгівлі") Методичні вказівки для учасників ділової гри".

b. Директор кожного підприємства отримує пакет методичних документів на перший рік. На кожне підприємство видається: 1 екз. форм № 1, № 2 і № 3 (див. додаток 1), початковий капітал 300 тис. у.е. (див. додаток 4 - "Гроші").

c. Ведучий оголошує про початок гри, рекомендує всім студентам (слухачам) ознайомитися зі змістом методичних вказівок для учасників ділової гри і повідомляє про те, що протягом певного часу (1,5-2 години) треба скласти перший розділ бізнес-плану, в якому повинні бути відображені колір, розмір, ціна та специфіка реалізованої продукції, а також заповнити форму № 1. При цьому слід сказати учасникам ділової гри, що підприємство, яке має один торговий зал, може реалізувати продукцію тільки одного кольору і одного розміру, а підприємство, що має два торгових зали і більше, може реалізувати товари або двох кольорів одного розміру, або одного кольору двох розмірів. Після того як форма № 1 правильно заповнена та розроблено перший розділ бізнес-плану, підприємство може вийти на ринок торговельних площ для оренди торгових залів і на ринок робочої сили. При цьому слід сказати, що група, яка перша правильно оформить всі документи і вийде на ринок, буде мати певні переваги (зокрема, більш низькі транспортні тарифи). Але можливі й інші стимули на розсуд викладача.

d. При створенні підприємства може виникнути потреба в кредиті. Ведучий, він же банкір, може видати довгостроковий кредит (при наявності першого розділу бізнес-плану і правильно заповненої форми № 1) на суму до 600 тис. у.е. кожному підприємству. Якщо в ході бесіди з банкіром з'ясувалося, що потреба в довгостроковому кредиті визначена неправильно і засобів недостатньо, то банкір може видати короткотерміновий кредит (на 1 рік) під 20% річних. При цьому загальна сума довгострокового і короткострокового кредитів не повинна перевищувати 600 тис. у.е.

e. При визначенні виробничої програми кожне підприємство може звернутися за консультацією до маркетологу (він же ведучий), який може дати наступні довідки:

1) наймодніша забарвлення;

2) загальна кількість товарів, що мають саму модну забарвлення, яке буде продано;

3) самий ходовий розмір;

4) загальна кількість товарів самого ходового розміру, яке буде продано;

5) найбільш непопулярний забарвлення;

6) загальна кількість товарів, що мають саму непопулярну забарвлення, яке буде продано;

7) самий неходовий розмір;

8) загальна кількість товарів самого неходового розміру, яке буде продано;

9) яка місткість ринку, тобто загальну кількість товарів, яку ринок може прийняти;

10) які види товарів не будуть продані.

Кількість довідок не лімітується, але всі довідки платні. Всі довідки, крім довідки № 10, оцінюються 5 тис. у.е. кожна. Довідка № 10 коштує 10 тис. у.е. Зміст довідок щорічно змінюється залежно від кон'юнктури ринку (див. додаток 3).

f. Оренда торгових залів, укладення договорів на перевезення, наймання робітників. Цей етап організується у відповідності з правилами продажу та умовами, викладеними в методичних вказівках для учасників ділової гри.

g. Після того як останнє підприємство вийшло на ринок, купила засоби виробництва і найняло робочу силу, починається наступний етап - "реалізація". На цьому етапі ведучий знайомить учасників з ємністю ринку та можливістю реалізації продукції за перший рік (табл. 6.1).

Таблиця 6.1

Дані про реалізацію продукції за перший рік

Період

Кількість виробів (платтів), тис. одиниць

Всього

Розміри синього кольору

Розміри червоного кольору

Розміри жовтого кольору

S

М

L

S

М

L

S

М

L

Рік

0

2

1

2

8

4

2

3

2

24

У те число: I півріччя

0

1

0,5

1

4

2

1

1.5

1

12

II півріччя

0

1

0,5

1

4

2

1

1,5

1

12

h. Реалізація продукції здійснюється по півріччях. При цьому, якщо в I півріччі при реалізації товарів провідний враховує послідовність виходу підприємства на ринок і ціну товару, то у II півріччі враховується тільки ціна. Між торгами у і та ІІ півріччях рекомендується зробити невелику перерву, щоб учасники ділової гри могли відзначити результати продажів в I півріччі в формі № 2, розрахуватися за продану продукцію, а також підготувати і повідомити ведучому свої пропозиції щодо стимулювання збуту продукції в II півріччі. Кожне підприємство має право змінити ціну, але не може змінювати колір і розмір реалізованої продукції. На цьому етапі підприємство може реалізувати свою продукцію за собівартістю. Крім того, підприємства можуть запропонувати додаткові ініціативи по збуту продукції. Наприклад, провести рекламну акцію. При цьому, якщо така пропозиція буде з боку учасників ділової гри, ціна та ефективність реклами визначаються ведучим. У II півріччі залишки нереалізованої продукції можуть бути продані за половину собівартості (тобто в збиток підприємству), або залишені на наступний рік, але при цьому повторюються витрати на упакування і зберігання товарів, а також залишки товарів лімітують реалізацію наступного року за кольором і розміром. Не слід забувати, що підприємство, яке має два торгових зали і більше, може реалізувати продукцію або одного кольору двох розмірів, або двох кольорів одного розміру.

i. Після завершення торгів у II півріччі форма № 2 заповнюється повністю, а у формі № 3 відображаються результати першого року в цілому.

j. Переможцем першого року вважається підприємство торгівлі, реализовавшее всі товари та отримала найвищу рентабельність, обчислену у відсотках як відношення прибутку до товарообігу.

k. Другий рік починається з заповнення форми № 1 на другий рік і складання першого розділу бізнес-плану на другий рік. Алгоритм гри у другій рік повторює в основному алгоритм гри першого року, але гра поступово ускладнюється. Перед початком торгів розігрується "картка випадковостей" (додаток 2). Директор кожного підприємства витягує картку випадковостей і коригує всю програму свого підприємства з урахуванням дісталася йому випадковості.

1. Ємність ринку другого року і асортимент проданої продукції представлені у табл. 6.2.

Таблиця 6.2

Дані про реалізацію продукції за другий рік

Період

Кількість виробів (платтів), тис. одиниць

Всього

Синього кольору

Червоного кольору

Жовтого кольору

S

М

L

S

М

L

S

М

L

Рік

1

6

3

2

8

2

1

3

0

26

В тому числі:

I півріччя

0,5

3

1,5

]

4

1

0.5

1,5

0

13

II півріччя

0,5

3

1.5

1

4

1

0,5

1,5

0

13

m. Торги по другий рік здійснюються за тією ж схемою, що і в першому, тобто оголошується ємність ринку за рік в цілому і здійснюється продаж товарів по півріччях.

n. За підсумками продажів другого року заповнюються форма № 2, форма № 3, а також визначається підприємство-переможець другого року (критерії ті ж - повна реалізація товарів і найвища рентабельність).

o. Третій рік, так само як попередні, починається з оформлення першого розділу бізнес-плану на третій рік і форми № 1.

p. Перед початком торгів, як і в другий рік, розігрується "картка випадковостей".

q. При цьому викладач попереджає, що з цього року починається справляння податку на додану вартість, який має скласти 10% від суми прибутку і заробітної плати.

r. Ємкість і кон'юнктура ринку третього року наведені в табл. 6.3.

Таблиця 6.3

Дані про реалізацію продукції за третій рік

Період

Кількість виробів (платтів), тис. одиниць

Всього

Розміри синього кольору

Розміри червоного кольору

Розміри жовтого кольору

S

М

L

S

М

L

S

М

L

Рік

2

4

2

0

4

2

1

8

3

26

У тому числі:

I півріччя

1

2

1

0

2

1

0,5

4

1,5

13

II півріччя

1

2

1

0

2

1

0,5

4

1,5

13

s. Торги в третій рік здійснюються за тією ж схемою, що і в перший, тобто оголошується ємність ринку за рік в цілому і здійснюється продаж товарів по півріччях.

t. При цьому в третій рік повинні бути погашені кредити та сплачений податок на додану вартість.

u. Після визначення переможця третього року проводиться розбір ділової гри. Кожне "підприємство" проводить SWOT-аналіз та готує короткий звіт про свою діяльність.

v. Результати ділової гри за всі три роки узагальнюються в табл. 6.4.

Таблиця 6.4

Аналіз результатів діяльності підприємств

п/п

Підприємство

Товар

Кількість торгових залів (шт)

Кількість проданих товарів (тис. од.)

Витрати на одне плаття (у.е.)

Ціна одного виробу

Кредит (у.е.)

Прибуток (у.е.)

Розмір

Колір

1

2

3

4

w. В ході гри можуть виникнути непередбачені ситуації, їх дозволяє викладач на свій розсуд. Остаточне підведення підсумків за результатами трьох років роботи і розбір гри в цілому здійснює викладач. Він відзначає позитивні і негативні сторони в грі кожної команди.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Міжнародно-правове регулювання платіжно-розрахункових відносин
Ділові бесіди
Культура ділових комунікації
Правове становище перегринов
Правовий режим воєнного стану
Правове становище latini
Методичні вказівки для учасників ділової гри
Роль наказів Генерального прокурора РФ і вказівок керівників слідчих органів в організації кримінального процесу
Технологія управління шляхом постійних перевірок і вказівок
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси