Меню
Головна
 
Головна arrow Історія arrow Історія державного управління
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Історія державного управління»
Лекція I. ТЕОРЕТИЧНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯЛекція 1. Введення в навчальний курс: предмет, завдання і наукові основи вивчення історії державного управління Предмет, зміст і завдання навчального курсу Вихідні методологічні положення курсу Основні поняття і проблеми навчального курсуЛекція 2. Державне управління і політична культура суспільства: загальне та особливе у формуванні традиційних основ російської державності Політична культура як базова основа і визначальний чинник державно-політичного розвитку суспільства. Особливості російської політичної культури Чинники, що зумовили особливості політичної культури Росії та національної моделі державності Бюрократія в системі владно-державних відносин. Особливості російської бюрократіїЛекція 3. Реформи державного управління в історії Росії. Закономірності і особливості модернізації суспільства Місце і роль реформ в суспільному розвитку. Поняття і зміст політичної модернізації: сучасні підходи Національні особливості політичних та адміністративних реформ в РосіїЛекція ІІ. СТАНОВЛЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ТРАДИЦІЙНИМ СУСПІЛЬСТВОМ (IX-XVII ст.)Лекція 4. Становлення державності та державного управління в Київській Русі (IX-XI ст.) Стародавня Русь як традиційне суспільство: загальне та особливе у формуванні та еволюції державних відносин Формування системи державного управління в Київській Русі Прийняття християнства та його значення для становлення і розвитку давньоруської державності: проблема візантійського впливуЛекція 5. Державність та державне управління в руських землях у період політичної роздробленості Русі і ординського нашестя (XII - середина XV ст.) Давня Русь у XII-XIV ст. Причини і передумови формування питомої ладу в руських землях Особливості державного управління в руських землях Давня Русь, Золота Орда і Велике князівство Литовське: історичні альтернативи державно-політичного розвитку середньовічної Русі в XIII-XV ст.Лекція 6. Становлення російського самодержавства і станового управління суспільством. система центральних і місцевих органів влади в московській державі в ХV-ХVІ ст. Особливості формування централізованого держави в Московській Русі і складання самодержавної форми правління Організація вищих органів політичної влади станово-представницької монархії в XVI ст. Перебудова центральних і місцевих органів влади і управління в середині XVI ст. Опричнина та її наслідкиЛекція 7. Державна влада і управління в Росії в XVII ст. Еволюція станової моделі державного управління і початок формування інститутів абсолютизму Відновлення державності у першій половині XVII ст. і пошук нових нетрадиційних форм управління суспільством Соборне Уложення 1649 р. та його вплив на зміцнення самодержавного характеру влади. Подальша бюрократизація державного управління у другій половині XVII ст. Росія напередодні петровських реформ. Нові явища в системі державного управління. Криза станової моделі державного управління в кінці XVII ст.Лекція ІІІ. РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ НА ШЛЯХАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ. ПЕРЕХІД ВІД ТРАДИЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ДО РАЦІОНАЛЬНОЇ У XVIII ст.Лекція 8. Петровська раціоналізація державного управління і формування патерналістського військово-бюрократичної держави в Росії в першій половині XVIII ст. Петровська модель "регулярного" держави і проблема формування раціональної бюрократії Перебудова системи вищих і центральних органів державного управління (Сенат, колегії, органи державного контролю та нагляду). Табель про ранги Перетворення місцевого управління і створення органів міського самоврядування. Підсумки і наслідки петровських реформ Епоха "палацових переворотів": падіння державного початку і особливості політичних процесів у другій чверті XVIII ст.Лекція 9. Новий етап раціоналізації державного управління в умовах освіченого абсолютизму. Адміністративні реформи Катерини II Політика освіченого абсолютизму державної діяльності Катерини II: сутність і пріоритети Національний тип дворянській імперії та особливості станової політики Катерини II. Реорганізація вищого і центрального управлінняРеорганізація вищого і центрального управління. "Установи про губерніях 1775 р.: створення єдиної системи територіального управління. Інститут генерал-губернаторства Органи дворянського станового самоврядування в правління Катерини II. Жалувана грамота містам: розвиток міського станового самоврядуванняЛекція IV. ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ В XIX-ПОЧАТКУ XX ст. ПЕРЕРВАНЕ КАПІТАЛІСТИЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ РОСІЇЛекція 10. Проблема реформ в урядовій політиці Росії і пошуки шляхів вдосконалення національної моделі державного управління в першій половині XIX ст. Російська державність на початку XIX ст. Перетворення вищих і центральних органів державного управління в царювання Олександра I План державних перетворень М. М. Сперанського як спроба модернізації російської адміністрації: задум і реальністьПідсумки державних перетворень Олександра I. Влада і суспільство при Миколі I: новий етап бюрократизації державного управління. Спроби реформ адміністративної системиЛекція 11. Влада, бюрократія і суспільство в умовах реформ і контрреформ другої половини XIX ст. Сутність і значення "великих реформ" другої половини ХІХ ст. Земська реформа 1864 р.: досягнення і протиріччя земського самоврядування. Зміст і особливості судової та міської реформЗміст судової та міської реформи. Влада і управління в епоху "контрреформ". "Неоабсолютизм" і автократична модель влади Олександра III Моделі капіталістичної модернізації Росії в кінці XIX ст. Реформи С. Ю. ВіттеЛекція 12. Криза політичної системи та еволюція державної влади і управління в 1900-1917 рр. Росія на початку XX ст.: втрата самодержавством ініціативи перетворення суспільства. Нові соціально-політичні альтернативи в умовах революційної кризи Еволюція російської державності на етапі буржуазної революції 1905-1907 рр. Проблема конституційної "дуалістичної" монархії Думська монархія в 1907-1917 рр. Місце та практика Державної Думи в політичній системі російського суспільстваЛекція 13. Росія між лютневою і жовтневою революціями 1917 р. Інститути влади і управління буржуазної демократії Лютнева демократична революція 1917 р.: проблема альтернатив розвитку Росії в нових умовах. Сутність двовладдя Реформи Тимчасового уряду як спроба структурування вертикалі державної влади, альтернативної Радам Провал буржуазно-ліберальної альтернативи розвитку Росії та прихід до влади більшовиківЛекція V. ОСОБЛИВОСТІ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-КОМАНДНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬСТВОМ (ЖОВТЕНЬ 1917-1991 рр.)Лекція 14. Становлення радянської державності та системи державного управління (1917-1929 рр.) Більшовицька революція і особливості становлення Радянської держави. Ставлення більшовиків до радянської демократії Перша радянська конституція і формування нової системи державного управління Економічні пріоритети нової влади. Перебудова системи центрального та місцевого управління в роки громадянської війни і в умовах непу Утворення СРСР і особливості "радянського федералізму". Радянський державний апарат і номенклатураРадянський державний апарат і номенклатура. Лекція 15. Еволюція адміністративно-командної системи державного управління в СРСР (1929 - початок 1950-х рр..) Політичний переворот 1929 р. Перехід від авторитарної (непівської) до тоталітарної моделі управління суспільством Конституція 1936 р. і реорганізація системи державного управління на засадах командно-бюрократичного централізму Характер влади й управлінських структур в роки Великої Вітчизняної війни Особливості та суперечності державного управління в післявоєнний період. Персоніфікація центру політичних рішень в особі СталінаЛекція 16. Зміни в державному управлінні та розвиток радянської державності в 1950-1980-ті рр .. Причини кризи радянської системи управління Кризу політичної системи сталінізму і реорганізація владних структур у 1953-1957 рр. Н Реформи. С. Хрущова Влада і управління в "епоху Л. В. Брежнєва": від стагнації суспільства до системної кризи Режим "перебудови" другої половини 1980-х рр.: причини невдачі радянської модернізації системи управлінняЛекція VI. ВІДРОДЖЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ І СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ (1991-2012 рр..)Лекція 17. Російська Федерація на шляху до демократичного державі. Особливості формування нової системи державного управління Передумови, тенденції та суперечності формування нової російської державності. Політична криза осені 1993 р. Конституція Російської Федерації 1993 р. та її значення у формуванні правових основ нової російської державності Особливості формування та еволюції системи політичних і адміністративних органів в Російській Федерації в новому тисячолітті (2000-2012 рр..)
 
Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси