Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Цивільний процес
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція VII. ПРЕДСТАВНИЦТВО В СУДІ

Поняття представництва в цивільному процесі

1. Згідно ст. 70 ЦПК, громадяни мають право вести свої справи в суді через представників. Особиста участь у справі громадян не позбавляє їх права мати по цій справі представників. Недієздатні громадяни можуть здійснювати в суді свої права лише через представників (батьків, усиновителів і т. д.).

Справи юридичних осіб в господарському суді ведуть їх органи чи представники. Юридичні особи, очолювані колегіальними органами, не можуть безпосередньо брати участь у розгляді цивільних справ у суді. Тому вони ведуть справи в суді тільки через своїх представників.

У відповідності зі ст. 71 ЦПК справи Республіки Білорусь та її адміністративно-територіальних одиниць ведуть у суді уповноважені представники державних органів.

2. Вести цивільні справи в суді через представників можуть всі (крім прокурора) юридично зацікавлені в результаті справи особи: сторони, треті особи з самостійними вимогами та без самостійних вимог; державні органи, юридичні особи та громадяни, які захищають в суді інтереси інших осіб; заявники та зацікавлені особи, які беруть участь в процесі у справах окремого або наказного провадження або по справах, що виникають з адміністративно-правових відносин, та ін

Представник в суді здійснює процесуальні дії від імені і в інтересах особи, яку представляють.

Представники в суді - це дієздатні особи, які в межах наданих їм повноважень здійснюють у суді від імені та в інтересах експонованих осіб їх процесуальні права і обов'язки.

Внаслідок дій, вчинених представником, права та обов'язки виникають безпосередньо у особи, яку представляють.

По одному і тому ж цивільній справі можна мати декілька представників.

У ст. 72 ЦПК дано перелік осіб, які можуть бути представниками в суді. Ними, зокрема, можуть бути: адвокати:

працівники юридичних осіб - у справах цих осіб:

уповноважені громадських об'єднань (організацій), яким законом надано право представляти і захищати в суді права і законні інтереси членів цих громадських об'єднань (організацій) та інших лип;

уповноважені організацій, яким законодавством надано право представляти і захищати в суді права та законні інтереси інших осіб:

законні представники:

близькі родичі, чоловік (дружина):

представники, призначені судом;

один з процесуальних співучасників - за дорученням цих співучасників;

патентний повірений.

Представник не вправі брати участь в процесі, якщо є підстави для його відводу, передбачені ст. 106 ЦПК (наприклад, представник раніше брав участь у справі в якості судді, прокурора, секретаря судового засідання, свідка, експерта, спеціаліста, перекладача або понятого).

Цивільне процесуальне законодавство (ст. 73 ЦПК) визначає коло осіб, які не можуть бути представниками в суді, до числа яких відносяться: особи, які не досягли повноліття (крім неповнолітніх батьків - у справах своїх дітей); особи, визнані у встановленому законом порядку недієздатними або обмежено дієздатними; судді, слідчі і прокурори (крім тих випадків, коли вони беруть участь у справі як законних представників недієздатних осіб або представників суду, прокуратури або іншого органу розслідування).

3. Представництво в суді - це процесуальна діяльність представника, яка здійснюється в межах наявних у нього повноважень від імені та в інтересах сторін та інших експонованих осіб.

Представництво в суді - самостійний інститут цивільного процесуального права. Цьому інституту притаманні процесуальні і матеріально-правові ознаки, які у своїй сукупності визначають його сутність.

Правовідносини представника з судом регулюються нормами цивільного процесуального права і мають процесуальний характер. Водночас правовідносини представника з акредитуючою особою регулюються нормами матеріального права (цивільного, сімейного, трудового та ін). Наприклад, відносини, що випливають з договору доручення, є цивільно-правовими відносинами, відносини між батьками та дітьми - сімейними правовідносинами і т. д.

Представництво допускається по всім цивільних справах, у всіх судах та на всіх стадіях процесу: в судах першої інстанції, в судах касаційної чи наглядової інстанцій, у виконавчому провадженні.

Представництво в суді покликане сприяти громадянам та юридичним особам у захисті їх прав та охоронюваних законом інтересів. Воно дозволяє зацікавленим особам отримати кваліфіковану юридичну допомогу, сприяє більш повному з'ясуванню всіх обставин поділу.

У ряді випадків без представника неможливо розглянути в суді цивільну справу (зокрема, у випадку, коли в якості юридично зацікавленого в результаті справи особи виступає недієздатна особа).

4. З питання про процесуальне становище представника в науці цивільного процесуального права немає єдиної точки зору. Одні вчені вважають, що представники в суді не є юридично зацікавленими в результаті справи особами, інші - відносять представників до числа цих осіб.

На наш погляд, представник у цивільному процесі є юридично зацікавленим у результаті справи особою. Він має процесуальний інтерес у результаті справи. У суді представника є цілий комплекс самостійних процесуальних прав. У нього немає лише процесуальних прав, що дають можливість розпоряджатися матеріальним правом, з приводу якого виник спір. За невиконання своїх процесуальних обов'язків представник у суді може бути притягнутий до процесуальної відповідальності.

Цивільним процесуальним законодавством Республіки Білорусь представники в суді віднесені до юридично зацікавленим у результаті справ особам (ч. II ст. 54 ЦПК).

5. Представництво в суді не можна змішувати з представництвом у цивільному праві. Мета представництва в суді - це захист в цивільному процесі інтересів особи, яку представляють, надання йому юридичної допомоги у здійсненні своїх процесуальних прав і обов'язків. В той же час метою представництва в цивільному праві є здійснення представником від імені іншої особи цивільно-правових угод та інших юридичних дій (ст. 861-869 ЦК).

Розмежовувати їх можна також і подругам ознаками: за характером відносин між представником і акредитуючою, за суб'єктним складом, за правовими наслідками і т. д.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Прийняття необгрунтованого рішення керівником організації (філії, представництва), його заступниками і головним бухгалтером, що спричинило за собою порушення збереження майна, неправомірне його використання або інший збиток майну організації (п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
Види представництва в суді
Комерційне представництво
Представництво в арбітражному суді
Зобов'язання про представництво і посередництво
Поняття міжнародного цивільного процесу
Поняття сторін у цивільному процесі, їх права та обов'язки
Поняття міжнародного цивільного процесу
СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Поняття судового доказування та доказів у цивільному процесі
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси