Меню
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи і технології в економіці і управлінні
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Роль і місце інформаційних технологій в управлінні підприємством

Інформаційні технології управління неухильно розвиваються у відповідності з вимогами системи, застосовуваними методами управління, прогресом у галузі інформатики та обчислювальної техніки.

В системах управління підприємствами застосовують різні методи управління, засновані на конкретних алгоритмах підготовки і прийняття управлінських рішень з використанням інформаційних технологій.

Методи управління формалізовані у вигляді стандартів управління, які є основою розробки функціональної структури ІС (організаційно-економічної підсистеми):

1. Планування потреби в матеріалах (Material Requirement Planning - MRP I).

2. Планування потреби у виробничих потужностях (Capacity Resource Planning - CRP).

3. Замкнутий цикл планування матеріальних ресурсів (CL MPR).

4. Планування ресурсів виробництва (Manufacturing Resource Planning - MRP II).

5. Виробництво на світовому рівні (World Class Manufacturing - WCM).

6. Планування ресурсів підприємства (MRP II & FRP (Finance Resource Planning), Enterprise Resource Planning - ERP I).

7. Оптимізація управління ресурсами (ERP II).

8. Менеджмент як співробітництво (Customer Relationship Management - CRM або управління відносинами з клієнтами, Customer Synchronized Relationship Management - CSRM - або управління ресурсами, синхронізоване з урахуванням потреб клієнта) і ін

Планування потреби в матеріалах (MRP I)

Метод планування потреби в матеріалах (MRP I) передбачає вирішення наступного комплексу управлінських задач:

o формування календарного плану-графіка постачання сировиною, матеріалами і комплектуючими;

o управління складським господарством;

o облік оборотних коштів (запасів матеріалів).

Склад автоматизованих функцій системи управління MRP-систем представлений на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Планування потреби в матеріалах

Для планування потреби в матеріалах використовують наступні вхідні дані:

o незалежний попит на готові вироби, напівфабрикати і запчастини, що продаються на сторону. Інформація представлена у вигляді прогнозу продажів і замовлень покупців;

o залежний попит, обумовлений входженням у вироби незалежного попиту;

o запаси товарно-матеріальних цінностей на складі (залишки готової продукції, незавершене виробництво, запаси сировини і матеріалів);

o конструкторський склад виробів і технологічні норми витрат сировини, матеріалів і компонентів на одиницю готової продукції (Bill of Material - BOM);

o "відкриті" замовлення на постачання матеріалів, виробничі замовлення на виготовлення виробів ("відкритий замовлення" знаходиться в стадії виконання).

Чим складніша структура випускаються готових виробів, тим більш жорсткі вимоги до повноти і точності опису ВОМ. В результаті планування потреби в матеріалах формуються:

o планові замовлення (planned orders) - в них визначено розмір замовлення, дата запуску і дата виконання замовлення;

o "рекомендації" - керівництва по усуненню проблем з запасами. Ці рекомендації забезпечують підтримку прийняття рішень (наприклад: "перепланувати замовлення", "скасувати замовлення", "виконати замовлення").

Розрахований обсяг запасів повинен покривати виробничі і невиробничі потреби, підтримувати необхідний рівень страхового запасу, який створюється для забезпечення ритмічності виробництва і збуту готової продукції. Система MRP забезпечує формування зведених звітів для реалізації функцій контролю та аналізу поставок матеріалів і має наступні переваги:

o можливість оптимізації (синхронізації) часу надходження матеріалів та випуску (збуту) продукції;

o зниження рівня складських запасів;

o більш точна інформація для виробничого обліку.

База даних містить великий обсяг конструкторської інформації, облікові відомості про стан складських запасів і хід процесу виробництва готової продукції.

Недоліком методу MRP є обмежений перелік виробничих факторів, що враховуються при плануванні потреби матеріалів. Так, в розрахункових моделях та алгоритмах не враховуються реальні виробничі потужності, стан трудових і фінансових ресурсів підприємства, обсяг яких вважається не обмеженим. Тому системи класу MRP не гарантують виконання виробничого плану в повній мірі. Як правило, варіантні розрахунки планової потреби в матеріалах не виробляються. Інформаційні системи класу MRP є системами централізованої обробки даних, в яких використовується пакетний режим обробки даних.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Інформаційні технології організаційного розвитку та стратегічного управління підприємством
Методичні принципи удосконалення управління підприємством на основі інформаційних технологій
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Сутність, значення та закономірності розвитку інформаційних систем і технологій в сучасній економіці
Замкнутий цикл планування потреб у матеріальних ресурсів (CL MRP)
Замкнутий цикл планування потреб у матеріальних ресурсів (CL MRP)
Планування та матеріально-технічне забезпечення у видавництві
Процес планування людських ресурсів
Планування ресурсів залежно від потреби клієнта (CSRP)
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси