Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Міжнародний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 6. Міжнародні комерційні операції

Поняття і види міжнародних комерційних операцій

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств реалізується шляхом проведення міжнародних комерційних операцій, які представляють собою сукупність операцій по обміну товарами в матеріально-речовій формі, різного виду послугами, операцій з обміну продуктами інтелектуальної діяльності.

Комерційний характер цих операцій визначається тим, що кінцевою метою їх проведення є отримання прибутку. До комерційних операцій не відносяться операції, пов'язані з наданням гуманітарної допомоги, операції з підтримання міжнародних зв'язків у сферах освіти, культури, спорту і т. д.

Зовнішньоторговельні операції здійснюються на основі укладених торговельних угод, правовою формою яких є торгові договори.

Під міжнародним торговим договором розуміється угода між двома або кількома сторонами (фірмами, державними організаціями і т. д.), що знаходяться в різних країнах, у якому обумовлюються умови поставки встановленої кількості товарних одиниць або надання певних видів послуг.

Відповідно з цим визначенням торговий договір, укладений між двома фірмами різної національної приналежності, знаходяться в одній країні, не є міжнародним, а торговий договір, укладений між двома фірмами (наприклад, материнська і дочірня компанії), що знаходяться в різних країнах, є міжнародним. Комерційні операції, які пов'язані з укладенням та виконанням міжнародних торговельних угод, що мають характер міжнародних.

Види міжнародних комерційних операцій

Класифікація міжнародних комерційних угод, в залежності від об'єкта угоди, напряму і характеру товарних поставок, представлена на рис. 6.1.

Види міжнародних комерційних угод

Рис. 6. 1. Види міжнародних комерційних угод

Маючи багато спільних рис, зумовлених міжнародним комерційним характером таких угод, кожен з перелічених видів має свої особливості. Наприклад, угоди купівлі-продажу товарів в матеріально-речовій формі значно випереджають два останніх види угод за ступенем уніфікації форм договорів та їх зміст. В операціях з продажу об'єктів інтелектуальної власності, як правило, не передбачається зміни власника об'єкта угоди.

Види та об'єкти міжнародних угод

Усі міжнародні комерційні угоди, залежно від об'єкта угоди, прийнято ділити на три групи:

o операції з купівлі-продажу товарів в матеріально-речовій формі;

o операції з купівлі-продажу основних послуг;

o операції з купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності.

Угоди з купівлі-продажу товарів в матеріально-речовій формі

Незважаючи на те, що за останнє десятиліття різко збільшився міжнародний обсяг продажу послуг та об'єктів інтелектуальної власності, експорт товарів у матеріально-речовій формі продовжує домінувати па міжнародному ринку. В кінці 1990-х рр. світовий експорт товарів перевищив 6 трлн дол., у той час як експорт послуг склав 1,7 трлн дол.

Поряд із збільшенням обсягу експорту товарів у матеріально-речовій формі значно розширилася їх номенклатура. Тому гостро постала проблема класифікації товарів, що надходять у міжнародний товарообіг. Для товарів в матеріально-речовій формі ця проблема була вирішена створенням Гармонізованої системи (ГС) опису та кодування товарів, яка вступила в силу з січня 1988 р. Більшість країн світу перейшли на використання ГС як бази при побудові своїх національних класифікаторів товарів.

З 1 січня 1997 році Російська Федерація приєдналась до Міжнародної конвенції з Гармонізованої системи (ГС). У Росії на основі ГС опису і кодування товарів побудований і ведеться класифікатор товарної номенклатури ЗЕД РФ (ТН ЗЕД), перші шість знаків коду якого збігаються з кодами ГС. ТН ЗЕД використовується митними органами РФ для здійснення регулювання, застосування нетарифних заходів регулювання ЗЕД, ведення статистичного обліку експорту та імпорту товарів і ведення спеціальної митної статистики.

Для уніфікації найбільш уживаних в міжнародній торгівлі товарами в матеріально-речовій формі торговельних термінів Міжнародної торгової палатою був розроблений збірник міжнародних правил для тлумачення торговельних термінів, які використовуються при укладанні договорів купівлі-продажу - "Міжнародні комерційні терміни" (Інкотермс). Перша редакція Інкотермс з'явилася в 1936 р. В даний час діє редакція 2010 р. - Інкотермс 2010. Незважаючи на те що Інкотермс носить факультативний характер, в даний час він отримав повсюдне поширення при укладанні міжнародних угод купівлі-продажу товарів в матеріально-речовій формі.

При укладанні міжнародних угод купівлі-продажу товарів в матеріально-речовій формі широко використовуються типові контракти.

Типовий контракт - договір, розроблений з урахуванням торгової практики, прийнятої на торгових ринках певними видами товарів або ряд уніфікованих положень, що складають загальні умови договору купівлі-продажу.

У першому випадку в типовий контракт вписуються тільки ті дані, які носять індивідуальний характер для кожного контракту:

o найменування сторін;

o найменування товару;

o кількість, якість та ціна товару;

o строки та місце поставки товару.

У другому випадку загальні умови договору включаються в нього як складова невід'ємна частина контракту.

Типові контракти розробляються великими фірмами, спілками підприємців, торговельними палатами, комітетами товарних бірж, міжнародними організаціями.

На закінчення відзначимо, що в результаті виконання міжнародних торговельних договорів товар у матеріально-речовій формі перетинає кордони країн продавця і покупця, і право власності на товар переходить від продавця до покупця.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Міжнародні комерційні операції
Міжнародний комерційний арбітраж
Угоди міжнародного характеру. Міжнародні комерційні контракти
Міжнародні комерційні операції
Правова природа міжнародного комерційного арбітражу, його поняття і види
Угоди міжнародного характеру. Міжнародні комерційні контракти
Міжнародні комерційні операції
Правова природа міжнародного комерційного арбітражу, його поняття і види
Угоди міжнародного характеру. Міжнародні комерційні контракти
Об'єкти міжнародного фінансового права
Угоди міжнародного характеру. Міжнародні комерційні контракти
Форми угод з об'єктами нерухомості
Операції з купівлі-продажу послуг
Купівля-продаж земель різних категорій
Договір міжнародної купівлі-продажу товарів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси