Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Пріоритет мети при розробці та реалізації управлінських рішень

Весь процес розробки і реалізації управлінських рішень повинен бути орієнтований на досягнення запланованої мети.

Безпосередній вплив на вибір цілей надає стратегія розвитку організації. Їх результатом стає

Таблиця 5.2. Пріоритети цільових технологій реалізації управлінських рішень

Пріоритети цільових технологій реалізації управлінських реніениіі

ся виявлення пріоритетів, яких дотримується організація при виробленні цілей, що визначають бажаний стан, до якого вона прагне.

Пріоритети дозволяють з'ясувати основні напрямки діяльності організації, які вона вважає найбільш важливими і які прагне реалізувати в першу чергу.

Як правило, оцінці пріоритетів передує робота по визначенню переліку найбільш важливих напрямків діяльності організації. Спочатку, як правило, формується попередній перелік найбільш важливих напрямків діяльності організації.

Вирішальну роль у їх формуванні відіграє вище керівництво організації. В залежності від ситуації і внутрішньої організаційної культури брати участь у формуванні цілей організації і, отже, пріоритетів, можуть також її працівники, ділові партнери, спеціально запрошені фахівці-експерти, потенційні споживачі та інші суб'єкти, здатні впливати на вироблення її стратегії або які зацікавлені в ефективній діяльності і процвітанні організації.

Після попереднього визначення переліку найбільш важливих напрямків діяльності організації рекомендується проводити колективну експертизу, для участі в якій запрошуються особи, з одного боку, що володіють необхідними професійними знаннями і досвідом в області передбачуваної діяльності організації, а з іншого - безпосередньо її створювали і зацікавлені в досягненні нею очікуваних результатів, у тому числі в отриманні конкретних економічних результатів.

Пріоритетні напрями діяльності організації безпосередньо враховуються при розробці цілей, до досягнення яких організація прагне.

Орієнтація на цілі досягається в результаті застосування професійних управлінських технологій розробки і реалізації управлінських рішень. Технології РУР - це мистецтво, майстерність і уміння керівника здійснювати управлінський вплив на персонал для досягнення загальних і головних цілей організації. Технології РУР включають:

o методи і засоби збору та обробки інформації;

o прийоми ефективного впливу на персонал;

o принципи, закони і закономірності організації і управління;

o системи контролю.

В основі даної технології лежить бізнес-план, який складається як для організації, так і для кожного її працівника. Управління компанією як вид професійної діяльності базується на обґрунтованому використанні технологій РУР. На відміну від технократичних технологій (у машинобудуванні, металообробці і т. п.) технології РУР не є детермінованими, так як її об'єктами служать людина, бригада, бюро та ін., Тому потрібна постійна робота щодо вдосконалення умов застосування тих чи інших технологій РУР.

Мета організації - це бажаний і можливий для організації, необхідний і прийнятний для суспільства процес (явище). Як процес мета відображає прийняту в організації тенденцію розвитку, наприклад "максимальне задоволення інтересів і потреб клієнтів в туристичних послугах". Як явище мета характеризує кінцеву стадію створення якогось продукту, наприклад "побудувати і ввести в експлуатацію багатоповерховий гараж на 120 легкових автомобілів до кінця майбутнього року". Цільова технологія представляє технологію РУР по попередженню.

Мета може поділятися на більш дрібні (ієрархія цілей).

При реалізації цільової технології розрізняють солідарне і пропорційне авторство. Солідарне авторство - рівні права керівників і виконавців на всю програму виконання завдання і результати. Пропорційне авторство - права на всю програму і результати завдання або частини їх, які визначаються співвідношеннями витрат (матеріальних, інтелектуальних та інших) усіх учасників, що брали участь у програмі.

Процесорні технології як інструментальні засоби для реалізації цільових технологій

Для успішного виконання кожна цільова технологія РУР має свій набір процесорних технологій, що представляють механізм реалізації цільових технологій (табл. 5.3).

Таблиця 5.3. Склад набору для реалізації цільових технологій

Набір процесорних технологій

Цільові технології РУР

ініціативно-цільова

програмно-цільова

регламентна

Управління за результатами

+

-

+

Управління на базі потреб та інтересів

+

+

+

Управління шляхом постійних перевірок і вказівок

-

+

Управління у виняткових випадках

+

+

-

Управління на базі штучного інтелекту"

-

-

-

Управління на базі активізації діяльності персоналу

+

+

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Основні характеристики та принципи прийняття та реалізації управлінських рішень
Відповідальність в системі розробки і реалізації управлінських рішень. Види відповідальності
Моделі, методологія і організація процесу розробки управлінського рішення
Система інформаційної та інтелектуальної підтримки розробки та реалізації управлінських рішень
РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Пізнавально-цільова технологія
Інструментальні конуси
Сфера застосування та порядок формування звіту про цільове використання отриманих коштів
Значення і цільова спрямованість звіту про рух грошових коштів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси