Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Фінансове право
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Правове регулювання визначення собівартості продукції (робіт, послуг)

Собівартість продукції (робіт, послуг) - це виражені в грошовій формі витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг).

Правове регулювання витрат, що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг), визначено гол. 25 ч. II НК РФ, а також галузевими інструкціями з питань планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) стосовно специфіки відповідних виробництв і видів діяльності.

У відповідності зі ст. 253 НК РФ витрати (витрати), пов'язані з виробництвом і реалізацією, що утворюють собівартість, групуються відповідно до їх економічним змістом наступним чином:

P матеріальні витрати;

P витрати на оплату праці;

P суми нарахованої амортизації;

P інші витрати.

Групування витрат за елементами сприяє визначенню особистих витрат підприємства, а також складання бухгалтерської звітності.

До матеріальних витрат відносяться витрати:

P на придбання сировини і (або) матеріалів, використовуваних для виробництва товарів (виконання робіт, надання послуг) і (або) утворюють їх основу або є необхідним компонентом при виробництві товарів (виконанні робіт, наданні послуг);

P придбання матеріалів, які використовуються для пакування й інший підготовки вироблених та (або) реалізованих товарів (включаючи передпродажну підготовку);

P придбання інструментів, пристосувань, інвентарю, приладів, лабораторного обладнання, спецодягу та іншого майна, що не є погашені;

P придбання комплектуючих виробів, що піддаються монтажу, і (або) напівфабрикатів, що піддаються додатковій обробці;

P придбання палива, води й енергії всіх видів, витрачених на технологічні мети, вироблення (в тому числі самим платником податків для виробничих потреб) всіх видів енергії, опалення будинків, а також витрати на трансформацію і передачу енергії;

P придбання робіт і послуг виробничого характеру, виконуваних сторонніми організаціями або індивідуальними підприємцями;

P пов'язані з утриманням та експлуатацією основних засобів та іншого майна природоохоронного призначення.

З матеріальних витрат підприємства виключається вартість зворотних відходів. Під поворотними відходами виробництва розуміються залишки сировини, матеріалів і т. д., що утворилися в процесі виробництва продукції, втратили повністю або частково споживчі якості початкового ресурсу і внаслідок цього використовуються з підвищеними витратами (зниженням виходу продукції) або зовсім не використовуються за прямим призначенням.

До витрат на оплату праці відносяться:

P виплати заробітної плати за фактично виконану роботу;

P нарахування стимулюючого характеру, в тому числі надбавки та доплати за роботу в нічний час, за суміщення професій, розширення зон обслуговування і т. д.;

P оплата чергових і додаткових відпусток і т. д.;

P виплати працівникам у зв'язку з скороченням штатів та чисельності працівників;

P оплата навчальних відпусток працівників, які навчаються в навчальних закладах;

P оплата праці працівників, які не перебувають у штаті підприємства, за виконання ними робіт за договорами цивільно-правового характеру і підряду;

P інші види виплат.

До складу амортизації майна включається сума амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних виробничих фондів, обчислена виходячи з їхньої балансової вартості та затверджених у встановленому порядку норм, груп і методів амортизації.

Погашені майном визнаються майно, результати інтелектуальної діяльності та інші об'єкти інтелектуальної власності, які перебувають у організації на праві власності і використовуються нею для отримання доходу, вартість яких погашається шляхом нарахування амортизації.

До амортизується майну не відносяться земля і інші об'єкти природокористування (вода, надра та інші природні ресурси), а також матеріально-виробничі запаси, товари, цінні папери, фінансові інструменти термінових угод (зокрема форвардні, ф'ючерсні контракти, опціони).

До складу амортизується майна не включаються:

P майно бюджетних організацій;

P майно некомерційних організацій, за винятком майна, придбаного у зв'язку із здійсненням підприємницької діяльності і використовується для здійснення такої діяльності;

P майно, придбане з використанням бюджетних асигнувань та інших аналогічних засобів (в частині вартості, що припадає на величину цих коштів);

P об'єкти зовнішнього благоустрою (об'єкти лісового господарства, об'єкти дорожнього господарства, спеціалізовані споруди судноплавної обстановки) та інші аналогічні об'єкти;

P продуктивна худоба, буйволи, воли, яки, олені, інші одомашнені дикі тварини (за винятком робочої худоби);

P придбані видання (книги, брошури та інші подібні об'єкти), твори мистецтва;

P майно, первісна вартість якого становить до 10 тис. руб. включно. Вартість такого майна включається до складу матеріальних витрат у повній сумі в міру введення його в експлуатацію;

Зі складу амортизується майна виключаються основні засоби:

- передані (отримані) за договорами в безоплатне користування;

- перекладені за рішенням керівництва організації на консервацію тривалістю понад три місяці;

- знаходяться за рішенням керівництва організації на реконструкції і модернізації тривалістю понад 12 місяців.

При розконсервації об'єкта основних засобів амортизація по ньому нараховується в порядку, що діяв до моменту його консервації.

У числі інших витрат до складу собівартості включаються податки, збори, відрахування в спеціальні галузеві фонди, платежі за гранично допустимі викиди (скиди) забруднюючих речовин, платежі по обов'язковому страхуванню майна підприємства, винагороди за винаходи і раціоналізаторські пропозиції, платежі по кредитам в межах ставок, встановлених законодавством, оплата послуг зв'язку, обчислювальних центрів, банків, плата за оренду у разі оренди окремих об'єктів основних виробничих фондів і т. д.

Ряд витрат включається в собівартість продукції (робіт, послуг) тільки в межах норм, затверджених Мінфіном Росії. До таких витрат відносяться витрати на відрядження, представницькі витрати, витрати на рекламу, витрати на підготовку і перепідготовку кадрів на договірній основі з навчальними закладами та ін.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Правове регулювання засобів індивідуалізації товарів, результатів роботи, послуг підприємця
ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ І СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ
Визначення оптимальної величини собівартості продукції з використанням методів операційного аналізу
Собівартість видавничої продукції
Аналіз витрат і собівартості продукції
Страхування відповідальності за якість продукції (робіт, послуг)
Особливості сертифікації робіт і послуг
Правове регулювання підприємницької діяльності у сфері реалізації товарів, надання послуг, виконання робіт
Сертифікація продукції та послуг. Основні положення федерального закону "про технічне регулювання" в області декларування відповідності та сертифікації
Аналіз структури та динаміки собівартості продукції
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси