Меню
Головна
 
Головна arrow Політологія arrow Геополітика сучасного миру
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Інформаційна парадигма: апофеоз віртуальних технологій

Сучасна інформаційна революція формує нову - інформаційну парадигму в геополітиці, в центрі якої знаходиться ідея інформації як головного чинника сучасної геополітичної динаміки. Під впливом інформаційних технологій стрімко змінюються не тільки форми озброєнь, але і методи геополітичного панування, динаміка політичного часу і простору. Особливу роль при цьому грає новий вимір геополітики - віртуальний інформаційний простір, де з допомогою інформаційних технологій розгортаються нові форми геополітичної боротьби.

Сучасна інформаційна парадигма в геополітиці покликана реалізувати три головні цілі при осягненні геополітичної динаміки сучасного світу:

1) класифікувати і організувати відбуваються у світі геополітичні трансформації таким чином, щоб їх можна було уявити в перспективі;

2) пояснити причини відбуваються глобальних геополітичних трансформацій і передбачити, коли, де і як будуть відбуватися події майбутнього;

3) запропонувати концептуально цілісне розуміння того, чому і як повинна розвиватися геополітична динаміка сучасного світу.

Сучасна геополітична картина світу відрізняється складністю, динамічністю, відкритістю, багатоваріантністю, віртуальністю глобальних процесів, що дозволяє багатьом геополитикам використовувати категорію геополітичного хаосу при оцінці ситуації картини світу. Однак представляється, що дана категорія покликана вміло замаскувати таємні пружини цілком спрямованої геополітичної динаміки, які генеруються в рамках інформаційної боротьби за простір.

Управління інформаційними потоками стає головним важелем влади в посткласичної геополітиці, яка все більше набуває віртуальні форми. Стрімкий розвиток інформаційних технологій призводить до руйнування старих міжнародних інститутів, які контролювали геополітичні трансформації минулого, і сприяє розвитку нових протиріч і конфліктів у сучасному світі.

В рамках інформаційної парадигми геополітики принципово по-новому вирішуються багато проблем контролю над простором. Інформаційна революція призвела до суттєвих змін в класичних характеристик політичного простору і часу, поставила цілий ряд нових гострих питань. Найбільш складною проблемою стало осмислення змін структури і якості політичного простору. Феномен граничного прискорення політичного часу в мережевих структурах привів до "зникнення" класичного політичного простору: освоєння віртуального світу сприяло нівелюванню і поглинання реальних просторів за рахунок розвитку швидкості політичного часу. Стирання історичних, соціокультурних і сакральних координат віртуального простору, яке визнає тільки "вічне тепер" актуального інформаційного поля на екранах телевізорів і моніторів комп'ютерів, рівнозначно нівелювання самого поняття простору в класичної геополітики.

Нова інформаційна парадигма геополітики означає, що в новому столітті доля просторових відносин між державами визначається передусім інформаційним перевагою у віртуальному просторі. Тим самим питання про роль символічного капіталу культури в інформаційному просторі набуває не абстрактно-теоретичне, а стратегічне геополітичне значення. Але соціокультурні фактори активізуються тільки завдяки людської активності: в центрі інформаційних технологій знаходиться сам чоловік політичний як творець і інтерпретатор сучасної політичної історії. Саме тому інформаційна парадигма в геополітиці бачить основну мішень геополітичних технологій у зміні людини, її світогляду та ідентичності. З точки зору інформаційної парадигми центральна антропологічна проблема геополітики - вплив віртуальної реальності на формування менталітету людини політичного інформаційного суспільства. Інформаційні війни використовують руйнівні впливи інформаційних технологій, підсилюють "анатомію людської деструктивності" (Е. Фромм).

Сьогодні очевидно, що головна інформаційна революція сталася "за лаштунками" засобів масової інформації. Вона була пов'язана з появою інформаційно-психологічної зброї, здатного ефективно впливати на психіку, емоції і моральний стан людей. Військові операції в Югославії, Афганістані, Іраку - все це є не що інше, як "переклад гуманітарної катастрофи віртуальної реальності на місцевість". Геополітика починає активно освоювати нове віртуальний інформаційний простір, і результати цього освоєння можна без перебільшення назвати революційними.

Французький філософ і соціолог Жан Бодрійяр (1929 - 2007), оцінюючи сучасну геополітичну революцію, зауважив: "...ніколи не атакувати сформовану систему з позицій сили. У цьому полягає революційна ідея, плід уяви самої системи, яка не втомлюється викликати на себе вогонь. Але боротьба перенесена в символічне поле, де основними правилами є виклик, реверсія, неухильне підвищення ставок. Але через смерть можна заплатити тільки смертю, або смертю в найвищому ступені".

І такі смертоносні сценарії з використанням інформаційних технологій вже починають поширюватися в Інтернеті. Ось один з них.

За сигналом штучного супутника Землі в країні N. обраної об'єктом нападу, починається хаос. В комп'ютерних мережах "оживають" заздалегідь впроваджені дива логічні бомби і віруси. З допомогою надпотужних електромагнітних випромінювачів блокується рух всього автотранспорту, всіх літаків на валете, виводяться настрою всі системи комунікації, заглушуються теле - і радіопередачі. Через ті ж штучні супутники даються команди "обнулити" рахунки у зарубіжних банках. Комп'ютери власних банків, "сказившись", перестають перераховувати гроші навіть власного уряду. Щоб закріпити ефект, на екрани моніторів передаються команди, психологічно збивають людину з пантелику і навіть здатні фізично вивести з ладу оператора.

Далі піддається виборчому нападу економічна інфраструктура країни. У її виборчому виведення з ладу беруть участь роботизовані засоби руйнування, які мають машинним інтелектом, які вставляються високоточними крилатими ракетами з носіїв, розташованих за тисячі кілометрів від кордонів країни об'єкту нападу.

Таким чином, війна носить безконтактний характер, який буде відрізнятися, з одного боку, ефективність впливу, а з іншого практичною відсутністю людських втрат агресора. Одночасно розгортаються широкі терористичні дії і з'являються якісь внутрішні політичні сили, готові взяти на себе відповідальність за припинення безглуздого опору.

Проблема використання інформаційно-психологічної зброї в інформаційному просторі сьогодні залишається відкритою. Якщо в традиційних просторах: наземному, водному, повітряному - межі і правила цивілізованої поведінки давно визначені і контролюються Радою Безпеки ООН, міжнародними документами і угодами, то в інформаційному просторі сьогодні панує повне беззаконня.

Військові експерти визначають інформаційно-психологічна зброя як "нелеталъное зброю масового ураження", здатне забезпечити вирішальні стратегічну перевагу над потенційним противником. Його головна перевага над іншими засобами поразки полягає в тому, що воно не підпадає під прийняте міжнародними нормами поняття агресії. Сучасній геополітиці належить ще вирішити складну проблему контролю над інформаційним зброєю, яка ставить під питання саме існування людини.

Отже, ми розглянули чотири провідні парадигми геополітики: національно-державну, ідеологічну, цивілізаційну та інформаційну. Кожна з них виділяє та абсолютизує якийсь один фактор, намагаючись пояснити геополітичну ситуацію. У цьому полягає їх евристичний потенціал: вони здатні сфокусувати увагу дослідника на головному, відсунувши другорядні доводи на задній план. Але є і зворотна сторона медалі, про яку не варто забувати: у реальному геополітичному протиборстві діє безліч факторів - національно-державних, ідеологічних, цивілізаційних, економічних, інформаційних та багатьох інших. Тому методологічна цінність парадигми полягає тільки в тому, що вона дає рамкову концепцію, відштовхуючись від якої дослідник починає аналіз всієї сукупності геополітичних факторів, взаємодіючих на геополітичному полі.

Сьогодні геополітики широко використовують кількісні методи, складний математичний апарат для обґрунтування своїх прогнозів. З одного боку, поява комп'ютерів, за допомогою яких можна аналізувати нескінченне число статистичних показників, зробило змістовними порівняльні міждержавні дослідження. Зараз можна детально проаналізувати всі показники геополітичної могутності, покликані кількісно відобразити геополітичну ситуацію в різних регіонах. Виник навіть новий напрям - геополітичне картування, що займається пошуком адекватних шляхів відображення на карті світового геополітичного простору.

Між тим, з іншого боку, захоплення кількісними методами, оперування великими потоками цифр часто затуляє від дослідника сутність виникла геополітичної проблеми. Відомо, що для вирішення будь-якої проблеми необхідні нові евристичні підходи, які ніякими кількісними методами не створиш. Тому сьогодні, як і завжди в науці, геополітики продовжують шукати нові ідеї, розробляти нові методи, здатні пояснити складні реалії світу політичного.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Сутність, значення та закономірності розвитку інформаційних систем і технологій в сучасній економіці
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Інформаційна війна: стратегія і тактика віртуальних битв
Деякі проблеми нової віртуальної реальності та Інтернет-технологій
Інформаційна парадигма в економічній теорії: К. Ерроу, Дж. Акерлоф Дж. Стігліц
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Інформаційні, організаційні та телекомунікаційні технології в цивільній службі
Зміна парадигми бізнесу в умовах інформаційного суспільства
Інформаційні технології
Використання сучасних інформаційних технологій в роботі органів державної влади та місцевого самоврядування
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси