Меню
Головна
 
Головна arrow Медицина arrow Фізична культура
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 2 СОЦІАЛЬНО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Організм як єдина саморозвивається і саморегулююча система

Соціально-біологічні основи фізичної культури - це принципи взаємодії соціальних і біологічних закономірностей у процесі оволодіння людиною цінностями фізичної культури.

Поглиблене та всебічне вивчення якогось феномена, в тому числі фізичної культури, неможливе без залучення знань з інших суміжних дисциплін, які дають змогу створити цілісне уявлення про цей предмет.

При організації процесу фізичного виховання велику роль відіграють знання комплексу медико-біологічних, соціально-психологічних, педагогічних (анатомія, фізіологія, біологія, гігієна, педагогіка, психологія, соціологія) та багатьох інших наук. Без знання будови людського тіла, закономірностей діяльності окремих органів і функціональних систем організму, особливостей перебігу складних процесів життєдіяльності неможливо належним чином організувати процес формування здорового способу життя, фізичної і спортивної підготовки.

При вивченні органів і функціональних систем організму виходять з принципів цілісності та єдності організму з зовнішнім навколишнього і соціальним середовищем. Цілісність організму, що знаходиться у взаємодії з навколишнім середовищем, забезпечується нервовою системою та її провідним органом - корою головного мозку. Кора головного мозку дуже тонко вловлює зміни зовнішнього середовища, а також внутрішнього стану організму і своєю діяльністю забезпечує пристосування організму до оточуючого середовища і його активний вплив на навколишнє середовище.

Всі його органи пов'язані між собою і взаємодіють завдяки нервової, кровоносної, лімфатичної та ендокринної систем. Порушення діяльності одного з органів призводить до порушення діяльності інших органів, тобто організм являє собою нерозривне ціле, що існує в певних, постійно мінливих умовах навколишнього середовища.

Організм - єдина саморегулююча та саморозвивається біологічна система, функціональна діяльність якої обумовлена взаємодією психічних, рухових і вегетативних реакцій на вплив навколишнього середовища.

Саморегуляція організму полягає в тому, що будь-яке відхилення від нормального складу внутрішнього середовища організму автоматично включає нервові і гуморальні (за допомогою рідкого середовища) процеси, які повертають склад внутрішнього середовища до вихідного рівня. Внутрішнє середовище організму, в якій живуть всі його клітини, - кров, лімфа, міжтканинна рідина - характеризується відносною сталістю різних показників (гомеостаз).

Гомеостаз - сукупність реакцій, що забезпечують підтримання або відновлення відносної динамічної постійності внутрішнього середовища і деяких фізіологічних функцій організму людини (кровообігу, обміну речовин, терморегуляції та ін). Цей процес забезпечується складною системою координованих пристосовних механізмів, спрямованих на усунення або обмеження факторів, що впливають на організм як з зовнішньої, так і з внутрішнього середовища. Пристосувальні механізми дозволяють організму зберігати сталість складу, фізико-хімічних і біологічних властивостей внутрішнього середовища, незважаючи на зміни у зовнішньому світі. До постійним показниками гомеостазу відносяться: температура внутрішніх відділів тіла, що зберігається в межах 36-37°С; кислотно-основну рівновагу крові, що характеризується величиною pH = 7,4-7,35; осмотичний тиск крові-7,6-7,8 атм.; концентрація гемоглобіну в крові 130-160 г/л та ін.

Людський організм - складна біологічна система, що саморозвивається, в якій безперервно йде ріст і розмноження клітин, обмін речовин і енергії, процеси збудження і гальмування, асиміляції і дисиміляції. Величезна кількість клітин, кожна з яких виконує лише свої, їй притаманні функції в загальній структурно-функціональної системи організму, забезпечується поживними речовинами і необхідною кількістю кисню для здійснення життєво необхідних процесів енергоутворення, виведення продуктів розпаду, забезпечення різних біохімічних реакцій життєдіяльності і т. д., в цілому здійснюючи процеси росту, самовідновлення та саморозвитку цілісного організму.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методичні основи виробничої фізичної культури
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
Організаційно-правові основи фізичної культури і спорту
Основні засоби виховання фізичної культури
Фізична культура і спорт у вільний час
Єдині принципи побудови систем допусків і посадок
Дія електричного струму на організм людини
Забезпечення діяльності єдиної системи безпеки
Система оподаткування єдиним податком па поставлений дохід
Система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності (єдиний податок)
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси