Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Теоретичні основи товарознавства і експертизи
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Асортимент товарів: основи управління

Управління асортиментом товарів - це діяльність, спрямована на приведення асортименту у відповідність з вимогами його раціональності. Основними елементами управління є встановлення вимог до раціональності асортименту, визначення асортиментної політики організації. Вимоги до раціональності асортименту змінюються залежно від кон'юнктури ринку (платоспроможності покупця, соціально-економічних, соціально-культурних, правових характеристик навколишнього середовища організації).

Асортимент торгового підприємства формується та оптимізується з урахуванням закономірностей попиту, пропозиції постачальників, технологічних можливостей підприємства, асортименту підприємств-конкурентів, прибутковості продажів.

Мета формування асортименту - найбільш повне задоволення купівельного попиту. Розрізняють загальні та спеціальні чинники формування асортименту. Загальними чинниками, що впливають на формування промислового і торгового асортименту, є попит і рентабельність. Спеціальними факторами формування промислового асортименту є сировинна та матеріально-технічна база виробництва, досягнення науково-технічного прогресу.

Раціональний асортимент товарів - один з основних факторів конкурентоспроможності підприємства при наявності великого числа виробників і продавців однорідних товарів. Він формується шляхом підбору видів, різновидів, марок товарів, які відрізняються новизною модифікації, рівнем якості, гарантійними зобов'язаннями та рівнем сервісного обслуговування, ціною, обсягом попиту, типологією споживачів (групи-сегмента споживачів).

Формування асортименту є елементом управління ним і базується на асортиментної концепції, яку приймає підприємство.

Асортиментна концепція являє собою спрямовану побудову оптимальної асортиментної структури, цінової політики. Вона ґрунтується на споживчі вимоги певних груп покупців (сегментів ринку) і необхідності ефективного використання сировинних, технологічних, трудових, енергетичних, фінансових ресурсів.

Досягнення відповідності асортименту попиту засноване на плануванні і прогнозуванні. Прогноз повинен враховувати, з одного боку, поява на ринку в виробничому асортименті товарів нових модифікацій і марок (брендів), з іншого боку - характер попиту. У прогнозі слід відображати структуру попиту на товари з урахуванням функціонального ефекту, ціни, виду і марки, типорозмірів (габарити, зріст, повнота, розмір), деталізації до обсягу, ваги та виду упаковки.

Робота по формуванню асортименту ускладнюється наступними факторами:

- великою широтою асортименту товарів;

- необхідністю врахування законодавчих вимог щодо наявності обов'язкового асортименту;

- неможливістю точного розрахунку реальної потреби населення;

- раптовістю появи нових модифікацій товару.

Тому прогнозування та планування асортименту може бути лише короткостроковим. Отже, формування та оптимізація торгового асортименту це щоденний процес, що грунтується на аналізі пропозиції постачальників (виробничих підприємств оптової торгівлі) і щоденних роздрібних продажів.

Управління асортиментом включає в себе:

- вивчення типології покупців (класифікація за статево ознаками, характером попиту (види товарів, кількість, частота здійснення покупок, поведінка), визначення їх поточних і перспективних потреб, вимог до товарів і умовами продажу;

- вивчення запропонованого виробничого асортименту на основі інформаційних джерел (прайс-листи, інтернет-сайти, форуми, спеціалізовані друковані видання, рекламно-інформаційні матеріали);

- критичний аналіз споживчих властивостей і якості конкуруючих товарів-аналогів, тенденцій попиту на ці товари. Проведення експрес-дослідження (тестування) якості з урахуванням способів використання товарів потенційними покупцями (з'ясування прийнятності цих товарів за основними показниками);

- аналіз торгового асортименту за основними показниками;

- рішення про оптимізацію, оновлення торгового асортименту, включення і виключення товарів;

- вивчення можливості закупівлі товарів з урахуванням фінансових можливостей, технологічної оснащеності підприємства, умов договору поставки;

- розробка специфікацій для оптових постачальників товару із зазначенням найменування, фасону, якості, ціни, упаковки, сервісу, кількості товару.

Формування асортименту може здійснюватися різними методами і підходами залежно від масштабів збуту, властивостей товарів, комерційних і соціальних цілей і завдань, що стоять перед підприємством.

При наявності великого числа пропозицій з боку постачальників-виготовлювачів торговий асортимент може формуватися з товарів найбільш відомих торгових марок (брендів). Продаж тільки брендів гарантує великі обсяги продажів, економію витрат на стимулювання попиту, але вимагає гнучкої цінової політики, оскільки багато конкурентів, що знижує прибуток.

Асортимент може формуватися з товарів маловідомих марок, що забезпечує невисокий рівень конкуренції в даному сегменті ринку, дає можливість збереження високого прибутку навіть при низьких роздрібних цінах, але створює необхідність фінансових витрат на залучення покупців і стимулювання збуту.

Можна виділити наступні основні напрямки формування асортименту товарів.

Скорочення асортименту - кількісне і якісне зміна асортименту недорогих, неякісних товарів, що не користуються попитом у споживачів. Причинами скорочення асортименту можуть бути падіння попиту, недостатність пропозицій, збитковість або низька прибутковість при виробництві або реалізації окремих товарів.

Розширення асортименту - кількісне і якісне зміна набору товарів за рахунок збільшення показників широти, повноти і новизни випуску товарів. Причинами, що сприяють розширенню асортименту, є збільшення попиту і пропозиції, висока рентабельність виробництва та реалізації товарів, впровадження на ринок нових товарів.

Поглиблення асортименту - кількісне і якісне зміна асортименту товарів за рахунок розробки і пропозиції нових торгових марок або їх модифікації. Підставою для вибору цього напряму є висока насиченість ринку, прагнення знизити ризик при випуску товарів незначною новизни, наявність відомих, які користуються попитом торгових марок, відсутність можливості у організації випускати товари нових видів.

Оновлення асортименту - кількісні і якісні зміни стану набору товарів, що характеризується збільшенням показників новизни.

Удосконалення асортименту - кількісне і якісне зміна набору товарів для підвищення раціональності асортименту.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Асортимент товарів: види, властивості, показники, управління асортиментом
Отборка асортименту на замовлення оптових покупців
Показник структури асортименту реалізованих товарів як критерій конкурентоспроможності роздрібного торгівельного підприємства
Реєстраційні методи визначення якості товару
Розвантаження товарів
Роздільне зберігання товарів підвищеного і зниженого споживчого попиту
Вихідна база (основа) для визначення митної вартості ввезених товарів
Ціна та оплата товару
Аналіз асортименту і структури продукції
Економічний аналіз нового товару
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси