Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 2. Середовище функціонування підприємства

Будь підприємницьке підприємство працює як відкрита система. В процесі отримання ресурсів з боку, проектування і виробництва продукції або надання послуг, реалізації цієї продукції або послуг у зовнішнє середовище підприємство активно взаємодіє з цим середовищем, а також з внутрішньої середовищем. Це і є підприємницький процес, спрямований на досягнення цілей підприємства.

Різноманітні складові, що входять у зовнішнє середовище підприємства. Серед них:

(1) зовнішні економічні фактори;

(2) зовнішні політичні умови;

(3) зовнішні правові складові;

(4) зовнішні наукові і технічні фактори;

(5) комунікаційні зовнішні умови;

(6) природно-кліматичні фактори та ін.

Як видно, це сукупність економічних, політичних, правових, наукових і технічних, комунікаційних, природно-географічних та інших умов і факторів, що роблять прямий або непрямий вплив на діяльність підприємницького підприємства.

Внутрішнє середовище підприємства тісно пов'язана з його зовнішнім середовищем і в значній мірі залежить від неї, а також від цілей і завдань підприємства.

Важливе значення для діяльності підприємницької організації має також конкурентне середовище, коли одночасно діють декілька конкуруючих один з одним суб'єктів господарювання, що пропонують однойменні товари і послуги.

Не менший вплив на діяльність підприємства підприємницького надають і складові внутрішнього середовища підприємства:

(1) виробничо-технічні фактори;

(2) соціальні умови і їх складові;

(3) економічні фактори;

(4) інформаційна складова;

(5) маркетинговий фактор;

(6) фактор ділових відносин і поведінки співробітників.

Внутрішнє середовище підприємства підприємницького

Розглянемо зміст складових внутрішнього підприємницького середовища підприємства.

1. Виробничо-технічні фактори включають всю сукупність машин, обладнання, інструментів, пристосувань, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, технології виробництва продукції.

Від складу машин і обладнання, інструментів і пристосувань, їх прогресивності, рівня фізичного та морального зносу, інтенсивності застосування, технології і якості обслуговування багато в чому залежить успіх діяльності підприємства; кількість і якість продукції, рівень рентабельності та розмір прибутку.

Не менший вплив на ці показники діяльності підприємства справляють склад і якість використовуваних сировини і матеріалів, напівфабрикатів. Значний вплив на всі складові внутрішнього середовища підприємства надають застосовуються на підприємстві технології. У сучасних умовах, коли підприємства все частіше застосовують високі технології, це вплив багаторазово зростає. Застосовувані на підприємстві технології впливають на всі складові внутрішнього середовища, вони взаємопов'язані з ними. В тому числі і на персонал підприємства, його кваліфікацію й рівень освіти, методи стимулювання праці, культуру поведінки.

2. У поняття соціальна складова внутрішнього середовища підприємства входить весь складний комплекс відносин між людьми, що працюють на підприємстві. Від їх здібностей, ставлення до праці, мотивації, поведінки багато в чому залежать результати роботи підприємств. Не випадково у всіх промислово розвинутих країнах велика увага приділяється підбору кадрів, їх розстановки на підприємстві, підвищенню їх кваліфікації, створення ясної і чіткої системи просування по службовій драбині.

В останні роки велика увага приділяється формуванню організаційної культури. Висока організаційна культура допомагає підприємству успішно досягати поставлених цілей і завдань. Важливе значення набуває професійна етика, яка відображає особливості моральної свідомості, поведінки і взаємин людей, зумовлені специфікою професійної діяльності. Виділяють три найбільш важливі і складні проблеми на шляху формування ділової етики будь-якого підприємця:

(1) виконання діловими партнерами взаємних зобов'язань;

(2) застосування силових методів у ділових відносинах;

(3) взаємини з владними структурами і корупція.

Чим вище освітній і кваліфікаційний рівень бізнесменів, тим нетерпиміше вони до несумлінність партнерів. Що стосується другої проблеми, то, на жаль, організоване насильство стало майже звичайною практикою для російського бізнесу. В наявності третьої проблеми - корупції та здирництва чиновників - однаково винні і чиновники та підприємці. Нерідко підприємці використовують користолюбство чиновників, щоб домогтися певних пільг, переваг.

3. Економічна складова являє собою сукупність економічних процесів, що включають рух капіталу і грошових коштів, економічні показники діяльності підприємства, в тому числі такої, як "рентабельність" - співвідношення витрат та доходів.

4. Особливе місце в ряду факторів внутрішнього середовища підприємств займає інформаційна складова - сукупність організаційно-технічних засобів, що забезпечують канали та мережі підприємства інформацією для ефективних комунікацій в управлінні підприємством. З появою і розвитком інформаційних мереж, включаючи Інтернет, успіх підприємства все в більшій мірі визначається рівнем використовуваних їм інформаційних технологій.

Основне призначення інформаційних технологій - максимальне наближення персоналу управління підприємством до виконання ними основної функції - прийняття рішень. Інформаційні технології звільняють працівників від рутинних операцій підготовки інформації для прийняття рішення і вироблення відповідних рекомендацій.

5. Важливе значення серед факторів внутрішнього середовища підприємства має маркетингова складова. Вона передбачає забезпечення потреб споживачів у товарах або послугах підприємства шляхом вивчення ринку, створення ефективної реклами і системи збуту. Маркетинг надає також активний вплив на ринок, на існуючий попит з метою збільшення ринкової частки підприємства і підвищення рентабельності продажів.

6. Ділові відносини і поведінку співробітників невідривні від соціальних умов. Проте, враховуючи їх актуальність і недостатнє до них увагу, ми виділили їх у самостійну складову. Дійсно, багато підприємницькі підприємства втрачають значну частку успіху через переплетених ділових відносин і поведінки співробітників. В процесі ділових відносин виділяють ряд етапів: встановлення контакту, орієнтування в ситуації, обговорення питання, проблеми, прийняття рішення, вихід із контакту. Завдання ділового спілкування - не тільки успішно спілкуватися з людьми, але і впливати на них у потрібному для вас напрямку.

Широко відомі шість правил успішного спілкування з людьми, сформульованих Д. Карнегі багато десятиліть тому.

1. Щиро цікавтеся людьми, з якими ви спілкуєтеся.

2. Посміхається при спілкуванні з людьми. Вміння посміхатися тісно пов'язане з умінням керувати власним настроєм.

3. Пам'ятайте, що на будь-якій мові ім'я людини - це самий важливий для неї звук. Вселити людині свідомість власної значущості - це вірний спосіб завоювати його розташування.

4. Будьте гарним слухачем. Доброзичливий, співчутливо налаштований слухач викликає симпатії будь-якого співрозмовника.

5. Говорите головним чином про те, що цікавить вашого співрозмовника. До кожної ділової зустрічі треба грунтовно готуватися.

6. Вселяйте співрозмовнику свідомість його значущості і робіть це щиро. Дотримуючись цього правила, ви захистите себе від багатьох бід, придбаєте безліч друзів і моральне задоволення.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Мета створення і функціонування підприємства
Зовнішнє середовище підприємства
Досвід функціонування малих підприємств за кордоном
Організація і функціонування служби управління якістю на підприємстві
Маркетингове середовище підприємства
Зовнішнє середовище підприємства підприємницького
Характеристика внутрішніх, підконтрольних підприємству факторів
Вивчення зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства
Підприємство як суб'єкт та об'єкт підприємницької діяльності
Підприємницька діяльність у сфері охорони навколишнього середовища
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси