Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Внутрішній аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Права та обов'язки внутрішніх аудиторів

Права та обов'язки внутрішніх аудиторів фіксуються в Положенні про службу внутрішнього аудиту. Не існує нормативно встановлених вимог до встановлення прав та обов'язків внутрішніх аудиторів.

При розгляді цього питання за основу необхідно брати Федеральний закон від 30 грудня 2008 року № 307-фз "Про аудиторську діяльність" та діючі стандарти аудиту.

Фахівці служби внутрішнього аудиту мають такі права.

1. Визначати форми і методи аудиторської перевірки з урахуванням методик служби внутрішнього аудиту.

2. Організовувати системний контроль за діяльністю структурних підрозділів організації.

3. Мати доступ у всі підрозділи організації, до будь-якої інформації, необхідної для проведення аудиту.

4. Давати обов'язкові до виконання вказівки персоналу щодо приведення звітної документації у відповідність з внутрішніми документами та законодавством, на виправлення помилок і неточностей, прийняття заходів у зв'язку з виявленими недоліками.

5. Отримувати від відповідальних працівників пояснення з питань, що виникають у ході проведення ревізій та аудиту.

6. Давати розпорядження персоналу за підготовку організації до зовнішнього аудиту.

7. Давати рекомендації керівництву щодо зміни системи контролю в організації, а також зміни управлінської політики в організації.

8. Знайомитися з документами, що визначають його права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

9. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з передбаченими посадовою інструкцією обов'язками.

10. Вимагати від керівництва організації забезпечення організаційно-технічних умов і оформлення встановлених документів, необхідних для виконання посадових обов'язків.

11. При необхідності залучати до перевірок працівників інших підрозділів.

12. Самостійно знімати копії з встановленим вимогам документів і т. д.

Фахівці служби внутрішнього аудиту мають такі обов'язки.

1. Перевіряти стан збереження майна та розслідувати факти розкрадань власності засновників організації, а також порушень вимог законодавчо-нормативних актів, внутрішніх документів, посадових інструкцій.

2. Виробляти заходи щодо підвищення ефективності управління, проводити експертизу ефективності і надійності роботи системи внутрішнього контролю організації.

3. Виконувати аналіз фінансового становища організації, се філій і залежних організацій.

4. Організувати підготовку до перевірок органів зовнішнього контролю, брати активну участь у цих перевірках.

5. Кваліфіковано і якісно проводити внутрішні аудиторські перевірки.

6. Здійснювати перевірку фінансової та управлінської звітності організації, аналізувати її достовірність, оцінювати своєчасність її складання і подання.

7. Організовувати уніфікацію і стандартизацію облікових процесів.

8. Готувати та подавати на затвердження керівництву організації план і бюджет аудиторських робіт.

9. Проводити суцільні ревізії і перевірки в підрозділах організації у відповідності з затвердженим планом.

10. Здійснювати контроль за виконанням бюджету організації.

11. Здійснювати експертну оцінку проектів, контрактів, контролювати своєчасність і повноту відображення в облікових документах здійснюються угод (договорів) та їх результатів.

12. Виявляти внутрішні резерви організації та визначати шляхи їх ефективного використання.

13. Проводити моніторинг витрачання фондів за різними проектами або програмами, здійснювати аналіз доходів і витрат організації, оптимізацію та планування податків.

14. Проводити вибіркові ревізії з метою виявлення та ліквідації заборгованостей і нестач, здійснювати контроль за виконанням організацією і його контрагентами своїх зобов'язань, аналізувати дебіторську та кредиторську заборгованості, давати оперативні вказівки щодо зменшення заборгованостей.

15. Розробляти рекомендації та план дій по усуненню виявлених відхилень від планів; рекомендації, що дозволяють знизити рівень ризику окремих операцій або мінімізувати можливі втрати.

16. Визначати та аналізувати можливі зовнішні і внутрішні ризики при розробці і впровадженні нових проектів в організації.

17. Складає звіти про виконану роботу, аналітичні та доповідні записки, давати експертні висновки та інші звіти.

Суб'єкти перевірок служби внутрішнього аудиту зобов'язані створювати внутрішнім аудиторам умови для своєчасного і повного проведення перевірки, а також сприяти в її здійсненні, не обмежуючи кола питань, що підлягають перевірці.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Права та обов'язки внутрішнього аудитора
Документація внутрішнього аудитора
Стандарти внутрішніх аудиторів
Взаємодія аудиторів зі службою внутрішнього аудиту аудируемого особи
Посадові інструкції внутрішніх аудиторів. Порядок їх розробки і затвердження
Управління внутрішніх аудитів
Права та обов'язки подружжя
Звіти внутрішніх аудиторів
Зміст і формати звітів внутрішніх аудиторів
Дії внутрішнього аудитора при виявленні суттєвих помилок
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси