Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оподаткування комерційної діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Відновлення ПДВ, раніше прийнятого до відрахування

Суми податку, раніше прийняті до відрахування, в ряді випадків підлягають відновленню. Перелік таких випадків вказаний в п. 3 ст. 170 НК РФ, згідно з яким ПДВ повинен бути поновлений:

o при передачі майна та майнових прав до статутного капіталу;

o на поповнення цільового капіталу некомерційних організацій;

o на поповнення цільового капіталу некомерційної організації;

o при передачі майна учаснику договору простого товариства (договору про спільну діяльність), договору інвестиційного товариства або його правонаступника в разі виділу його частки із майна, що перебуває у спільній власності учасників договору, або розділу такого майна;

o при подальшому використанні товарів (робіт, послуг) для здійснення операцій, не оподатковуваних ПДВ;

o при придбанні товарів (робіт, послуг), основних засобів і нематеріальних активів, використовуваних для операцій з виробництва і реалізації, місцем реалізації яких не визнається територія Росії;

o при вивезенні товарів (робіт, послуг, майнових прав), у тому числі основних засобів і нематеріальних активів митної процедури експорту, а також поміщених під митну процедуру вільної митної зони,

o при наданні субсидій з федерального бюджету на відшкодування витрат по оплаті придбаних товарів (робіт, послуг);

o при отриманні передоплати від покупця в рахунок майбутніх поставок;

o при зменшенні вартості відвантажених товарів (робіт, послуг) покупцю (застосування знижок до ціни);

o при списанні основних засобів і товарно-матеріальних цінностей в результаті розкрадання, псування, недостачі і т. п.

Розглянемо їх більш докладно.

Внесок у статутний капітал господарських товариств і пайові фонди кооперативів

Застосовуючи пп. 1 п. 3 ст. 170 НК РФ, платнику податку необхідно відрізняти пайові фонди кооперативів від пайових інвестиційних фондів (ПІФ), так як відновлення ПДВ щодо майна, яке вноситься в ПІФ, чинних норм податкового законодавства не передбачено.

Кооператив - це підприємство, організація, створені шляхом добровільного обєднання осіб на пайовий основі для здійснення підприємницької діяльності. Кооперативи є юридичними особами і функціонують на початках самофінансування і самоуправління.

Споживчі кооперативи у формі споживчих товариств спеціалізуються на торгівлі, заготівлі та переробці сільськогосподарської продукції, побутовому обслуговуванні населення, дачній і гаражному будівництві. Зазвичай вони діють у сільській місцевості, та входять в систему споживчої кооперації.

Виробничі кооперативи зайняті виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням платних послуг підприємствам, організаціям, громадянам. Трудова діяльність у виробничому кооперативі будується на основі особистої трудової участі його членів.

Житлові кооперативи створюються з метою будівництва та експлуатації житлових будинків.

Діяльність перерахованих кооперативів регулюється відповідними Законами про те чи іншому вигляді кооперації. Пайовий фонд кооперативу формується з паєнагромаджень (паїв) його членів.

Пайовий інвестиційний фонд (ПІФ) на відміну від пайових кооперативів, незважаючи на те, що іменується пайовим, кооперативом не є. ПІФ являє собою, згідно п. 1 ст. 10 Закону про інвестиційні фонди, відокремлений майновий комплекс, що складається з майна, переданого в довірче управління управляючої компанії засновником (засновниками) довірчого управління з умовою об'єднання цього майна з майном інших засновників довірчого управління. З майна, отриманого в процесі такого управління, частка у праві власності на яке засвідчується цінним папером, що видається керуючою компанією. Таким чином, при передачі майна в пайовий інвестиційний фонд, відновлювати суму ПДВ, раніше прийняту до відрахуванню, не передбачено. Крім того, в кредитних (ПІФ) і житлових накопичувальних кооперативах пайові внески передаються у вигляді грошових коштів.

Відновленню підлягають суми ПДВ:

o по майну, майновим правам, що не підлягають амортизації - у розмірі, раніше прийнятому до відрахування;

o по основних засобах і нематеріальних активів, за якими не передбачено нарахування щомісячної амортизації - в розмірі суми, пропорційної залишкової (балансової) вартості без урахування переоцінки.

При цьому відновлений ПДВ не включається у вартість майна, нематеріальних активів та майнових прав у приймаючої організації, а підлягає відрахуванню у разі подальшого використання в оподатковуваних операціях.

Сума відновлюваного ПДВ, у розмірі, раніше прийнятому до відрахування, визначається на підставі даних податкового обліку з книги покупок і журналу реєстрації рахунків-фактур отриманих.

Сума відновлюваного ПДВ, що визначається пропорційно залишкової (балансової) вартості основних засобів і нематеріальних активів, обчислюється за допомогою формули:

ПДВ(вос) = ПДВ(выч) · ОС : ПС

де ПДВ(вос) - сума податку, відновлювана при передачі основних засобів і нематеріальних активів у статутний капітал;

ПДВ(выч) - сума податку, прийнята до відрахування по основних засобів і нематеріальних активів при постановці на облік згідно з отриманими первинними документами;

ОЗ - залишкова вартість основних засобів і нематеріальних активів визначена за правилами бухгалтерського обліку;

ПВ - первісна вартість основних засобів і нематеріальних активів, що зазначена в первинних документах і що врахована при постановці на бухгалтерський (податковий) облік.

Відновлення проводиться в тому податковому періоді, в якому відбувається передача активів. В книзі продажів засновника реєструються ті рахунки-фактури, на підставі яких суми податку раніше були прийняті до відрахуванню. У разі відсутності рахунків-фактур, наприклад, у зв'язку із закінченням строку їх зберігання, у книзі продажів можна зареєструвати бухгалтерську довідку. При цьому обчислення суми ПДВ, що підлягає відновленню, проводиться із застосуванням ставок податку, які діяли в період застосування податкових відрахувань.

Відновлений передавальної стороною ПДВ підлягає відрахуванню у приймаючої організації, зазначений в документах (наприклад, в актах приймання-передачі майна), якими оформляється передача. Ці документи реєструються в книзі покупок організації-одержувача по мірі виникнення прав на податковий відрахування. Таким чином, у засновника не виникає обов'язок щодо складання рахунку-фактури. Право на податковий відрахування у приймаючої сторони виникає після взяття на облік і використання переданого майна в оподатковуваних операціях.

Приклад

ЗАТ "МІЛА" у відповідності з установчим договором, є співзасновником ЗАТ "ОКАН", розмір установчого внеску в статутний капітал затверджений у сумі 5 000,0 тис. руб. ЗАТ "МІЛА" в якості внеску передала 15.05. т. р. ЗАТ "ОКАН" технічне обладнання за залишковою вартістю 4 500 тис. руб. (відповідає ринковій вартості) і матеріали на суму 500,0 тис. руб. Передане майно поставлено на облік і використовується ЗАТ "ОКАН" в оподатковуваній діяльності. Передавальні документи оформлені у строк.

Передане обладнання значилося на обліку ЗАТ "МІЛА" за первісною вартістю у розмірі 5 500,0 тис. руб. (ПДВ 990,0 тис. руб.), сума амортизаційних відрахувань склала 1 000,0 тис. руб. В термін до 20 липня т. р. ЗАТ "МІЛА" зобов'язана відновити і сплатити до бюджету ПДВ, ріпаку прийнятий до відрахування в сумі: 1 080,0 тис. руб.[(990,0 · 4 500, 0: 5 500,0) + (500,0 · 0,18)].

ЗАТ "ОКАН" має право прийняти до податковому відрахуванню дану суму ПДВ.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Відновлення ПДВ, раніше прийнятого до відрахування з передоплати
ПДВ - податкові відрахування
Прийняті скорочення
Прийняті скорочення
Прийняті скорочення
Статутний капітал суспільства
ОБЛІК КАПІТАЛУ, ФОНДІВ І РЕЗЕРВІВ
Статутний капітал та акції товариства
Документальне оформлення формування і облік статутного капіталу акціонерного товариства (АТ)
Вклади в майно товариства
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси