Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Планування на підприємстві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Планування конкурентоспроможності підприємства

Планування конкурентоспроможності підприємства можна здійснювати на основі двох принципово різних підходів.

Перший підхід - "від досягнутого", тобто розробка планових заходів по підвищенню конкурентоспроможності базується на оцінці окремих показників конкурентних позицій, рівні їх керованості і мінливості, а також з урахуванням ресурсних можливостей їх зміни. Ці заходи мають точковий характер і передбачають покращення позицій в основному в короткостроковому періоді з невеликими змінами в діяльності підприємства.

Другий підхід базується на принципово нових довгострокових стійких конкурентних перевагах. Цей підхід використовує концепцію управління конкурентоспроможністю підприємства на основі інноваційної моделі. При цьому спочатку визначається ідеально скомпонованное майбутній стан підприємства з високим потенціалом конкурентоспроможності за рахунок маневреності та інноваційності, а потім "від майбутнього" формується траєкторія розвитку. На відміну від першого підходу при такому плануванні необхідно забезпечити комплексність заходів, їх зв'язування, взаємопідтримку, а також систему управлінських заходів по формуванню і підтриманню високої конкурентоспроможності підприємства на всій траєкторії його розвитку.

При другому підході логіку обґрунтування стратегії конкурентоспроможності можна представити у вигляді п'яти етапів, на яких вирішуються різні завдання щодо збалансованості розвитку підприємства при формуванні конкурентних переваг. Основні етапи та завдання, які вирішуються на них, представлені на рис. 8.

В даний час найбільш широко поширений перший підхід, так як його результати відчутні практично відразу і заходу не настільки ресурсо - і затратоемки.

Рис. 8. Логіка обґрунтування стратегії конкурентоспроможності підприємства

Згідно з позиціями на ринку і конкурентоспроможності формується план заходів щодо вдосконалення господарської діяльності підприємства, основні результати якого або включаються в бізнес-план, або в поточні плани господарської діяльності за відповідними розділами. Ці заходи обговорюються з персоналом, так як від їх дій залежить реалізація планових завдань по підвищенню конкурентоспроможності підприємства.

Така практика оцінки і планування конкурентоспроможності підприємств повинна здійснюватися не рідше одного разу на рік. При цьому найбільш важливі з точки зору реалізації концепції та досягнення поставлених цілей заходу плану конкурентоспроможності включаються в цільові програми, що мають пріоритетні позиції по фінансуванню і реалізованості.

Для забезпечення обґрунтованості та реалізації заходів по підвищенню конкурентоспроможності, а також для включення показників цих планів у зведені плани підприємства їх доцільно диференціювати:

- за напрямами діяльності;

- показниками, що забезпечує підвищення конкурентоспроможності;

- обсягом ресурсів, необхідних для виконання намічених заходів;

- тимчасового ефекту проведених заходів.

У комплекс заходів доцільно включити завдання, спрямовані на створення умов формування конкурентних переваг, до яких належать: стійко високий рівень професійної підготовки і компетентності працівників підприємства, своєчасна модернізація технологій виробництва і реалізації товарів та послуг, удосконалення системи управління та мотивації персоналу.

В рамках планування конкурентоспроможності підприємства доцільно виділити найбільш значущі для його ефективного розвитку конкурентні переваги його товарів (послуг) і сконцентрувати на них зусилля і планові заходи.

Конкурентна перевага послуги або товару слід вибирати, якщо воно відповідає наступним вимогам:

o важливості - вибране конкурентна перевага приносить більше вигод і користь клієнтам;

o неповторності - конкуренти не пропонують ця відмінність;

o доступність - товар або послуга територіально досяжні і доступні для реалізації досить великому колу потенційних споживачів;

o неповторність - конкурентам важко перейняти це перевага;

o доступність за ціною - покупці можуть заплатити за дану перевагу;

o прибутковості - це перевага може забезпечити прибутковість підприємства.

Формування комплексу заходів щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємства доцільно диференціювати за строками виконання, обсягу необхідних ресурсів, ступеня досягнення конкурентних переваг. І тут найбільш адекватним є програмно-цільовий метод, що включає розробку комплексних цільових програм та механізм їх реалізації.

З конкурентоспроможністю тісно пов'язане поняття надійності роботи підприємства, хоча вони не ідентичні. Надійність роботи підприємства - це його здатність виконувати у встановлені терміни і в повному обсязі свої зобов'язання перед клієнтом, державою, партнерами, економічними агентами, персоналом.

Конкурентоспроможність впливає на надійність роботи підприємства, що в планових розрахунках слід врахувати як ефективність заходів щодо формування надійності роботи підприємства.

Контрольні запитання та завдання

1. Для чого необхідно оцінювати і планувати конкурентоспроможність підприємства?

2. Дайте визначення і основні характеристики конкурентоспроможності товарів і послуг.

3. Дайте характеристику методів оцінки конкурентоспроможності підприємства.

4. Які методи оцінки конкурентоспроможності доцільно застосовувати для підприємств сфери послуг?

5. Які фактори впливають на конкурентні позиції підприємства?

6. Які методичні підходи застосовуються для планування конкурентоспроможності підприємства?

7. Який порядок планування заходів з формування конкурентних переваг?

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ОЦІНКА ТА ПЛАНУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Планування на підприємстві: стратегічне, поточне та оперативне
Конкурентоспроможність підприємства та його продукції
ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
Фінансове планування і прогнозування на підприємстві
Контрольні запитання та завдання
Контрольні запитання та завдання
Контрольні запитання та завдання
Контрольні запитання та завдання
Контрольні запитання та завдання
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук