Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Правознавство
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Склад правопорушення. Підстава юридичної відповідальності

По своїй структурі кожне правопорушення характеризується сукупністю необхідних і достатніх об'єктивних і суб'єктивних ознак, які в теорії права називаються юридичним складом правопорушення.

Юридичний склад правопорушення включає чотири елементи:

o об'єкт правопорушення;

o об'єктивну сторону правопорушення:

o суб'єкт правопорушення;

o суб'єктивну сторону правопорушення.

Об'єкт правопорушення утворюють ознаки, що характеризують спрямованість правопорушення, тобто те, яким суспільним відносинам завдається шкода або створюється загроза її заподіяння (з приводу життя або здоров'я людини, з приводу його майна тощо). Отже, об'єктом правопорушення є охоронювані правом суспільні відносини, яким завдається шкода.

Об'єктивну сторону правопорушення утворюють зовнішні ознаки, через які здійснюється і проявляється зовні правопорушення: а) дія чи бездіяльність, якими воно здійснюється;

б) шкода, що наступив в результаті дії або бездіяльності:

в) причинний зв'язок між діянням і породженим їм шкодою;

г) місце, час, спосіб, обстановка вчинення дії або бездіяльності.

Суб'єктом правопорушення визнається особа (група осіб, організація), яка вчинила протиправне діяння і володіє правоздатністю, дієздатністю і деликтоспособностью (здатність нести відповідальність за скоєне).

Суб'єктивну сторону правопорушення виражає психічне ставлення суб'єкта до вчиненого діяння і його наслідків. До ознак суб'єктивної сторони належать вина, мотив і мета.

Ставши особистістю і отримавши можливість правильно орієнтуватися в суспільстві, людина свідомо оцінює та спрямовує свою поведінку на досягнення тих чи інших цілей. При цьому, переступаючи закон, індивід повинен усвідомлювати, що своєю поведінкою він завдає шкоди державі або особи, тобто здійснює винне, протиправне діяння.

Вина характеризує внутрішнє (психічне) ставлення особи до скоєного правопорушення, тобто те, чи усвідомлювала особа характер здійсненого правопорушення і його суспільну небезпеку (інтелектуальний момент вини) і бажала його зробити (вольовий момент вини).

В залежності від співвідношення інтелектуального і вольового моментів вини розрізняють дві її форми: умисну і необережну. У свою чергу, виділяють умисел прямий і непрямий, а необережна вина може бути у формі злочинної самовпевненості і злочинної недбалості.

За вчинення дії чи бездіяльність, що призвели за собою суспільно небезпечний шкоду, наступ якого особа не усвідомлювала і не передбачала, воно відповідальності не підлягає. Такі дії (бездіяльність) визнаються казусом, не тягне за собою відповідальності невинним заподіянням шкоди.

Мотив - це внутрішні спонукання, якими керувався суб'єкт при здійсненні правопорушення.

Мета - ідеальна модель результату, якого прагнув досягти суб'єкт при здійсненні правопорушення.

Таким чином, під юридичним складом правопорушення розуміють сукупність необхідних і достатніх (з точки зору законодавця) об'єктивних і суб'єктивних ознак для визнання протиправного діяння як правопорушення.

Правова конструкція "юридичний склад правопорушення" має надзвичайно важливе значення для правозастосовної практики.

По-перше, тільки вчинення особою дії (бездіяльність), в якому містяться ознаки складу правопорушення, передбаченого правовою нормою, є підставою для притягнення його до юридичної відповідальності.

По-друге, з її допомогою можна відрізнити проступки від злочинів, а також від об'єктивно шкідливих дій (невинних, скоєних малолітніми, душевнохворими тощо), які, будучи протиправними, не визнаються правопорушеннями, оскільки в них не міститься всіх ознак юридичного складу.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Поняття та основні ознаки вдачу про порушення. Юридичний склад правопорушення
Правопорушення та юридична відповідальність
Адміністративні правопорушення: поняття, ознаки, області посягання, юридичний склад
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Юридичний склад адміністративного правопорушення
Бюджетні правопорушення як підстави бюджетно-правової відповідальності
Юридичний зміст підстав звільнення від кримінальної відповідальності
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЕМЕЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Юридична відповідальність за екологічні правопорушення
Юридична відповідальність за правопорушення у сфері адміністративно-правового регулювання
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси