Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Облік цінних паперів і фінансових вкладень
< Попередня   ЗМІСТ

Ведення роздільного обліку за операціями з цінними паперами

Згідно п. 10 ст. 280 НК РФ (в ред. від 5 квітня 2010 р.) платники податків, які отримали збиток (збитки) від операцій з цінними паперами в попередньому податковому періоді або в попередні податкові періоди, вправі зменшити податкову базу, отриману за операціями з цінними паперами у звітному (податковому) періоді (перенести зазначені збитки на майбутнє) в порядку та на умовах, які встановлені ст. 283 НК РФ.

Збитки від операцій з цінними паперами, не обертаються на організованому ринку цінних паперів, отримані у попередньому податковому періоді (попередніх податкових періодах), відносяться на зменшення податкової бази від операцій з такими цінними паперами, визначеної у звітному (податковому) періоді.

Збитки від операцій з цінними паперами, що обертаються на організованому ринку цінних паперів, отримані у попередньому податковому періоді (попередніх податкових періодах), відносяться на зменшення податкової бази від операцій з реалізації даної категорії цінних паперів.

Протягом податкового періоду перенесення на майбутнє збитків, понесених у відповідному звітному періоді від операцій з цінними паперами, що обертаються на організованому ринку цінних паперів і не перебувають в обігу на організованому ринку цінних паперів, здійснюється окремо за вказаними категоріями цінних паперів відповідно в межах прибутку, отриманого від операцій з такими цінними паперами.

Доходи, отримані від операцій з цінними паперами, що обертаються на організованому ринку цінних паперів, не можуть бути зменшені на видатки або збитки від операцій з цінними паперами, не обертаються на організованому ринку цінних паперів.

Доходи, отримані від операцій з цінними паперами, не обертаються на організованому ринку цінних паперів, не можуть бути зменшені на видатки або збитки від операцій з цінними паперами, що обертаються на організованому ринку цінних паперів.

Але якщо організація одночасно здійснює операції з цінними паперами, що підлягають та не підлягають оподаткуванню податком на додану вартість, то платник податку відповідно до п. 4 ст. 149 НК РФ повинен забезпечити окремий облік таких операцій.

Порядок обліку сум податку, пред'явлених продавцями товарів (робіт, послуг) платникам податків, що здійснює як оподатковувані, так і звільнені від оподаткування операції, встановлений п. 4 ст. 170 НК РФ. Відповідно до вимог п. 4 зазначеної статті якщо організація здійснює як оподатковувані ПДВ операції, так і операції, звільнені від оподаткування, організація в цілях віднесення сум ПДВ по придбаних товарах (робіт, послуг) визначає, які товари (роботи, послуги), використані для здійснення операцій, які обкладаються ПДВ, а які - для здійснення операцій, які не обкладаються цим податком, та в залежності від цього враховує суми ПДВ по придбаних товарах в порядку, встановленому абзацами 2, 3 п. 4 ст. 170 НК РФ.

По товарах (роботам, послуг), майновим правам, що використовуються для здійснення операцій, оподатковуваних ПДВ, так і не підлягають оподаткуванню (звільнених від оподаткування) операцій суми ПДВ приймаються до відрахування або враховуються в їх вартості в тій пропорції, в якій вони використовуються для виробництва і (або) реалізації товарів (робіт, послуг), майнових прав, операції з реалізації яких підлягають оподаткуванню (звільняються від оподаткування) у порядку, встановленому облікової політики для цілей оподаткування.

Зазначена пропорція визначається виходячи з вартості відвантажених товарів (робіт, послуг), майнових прав, операції з реалізації яких підлягають оподаткуванню (звільнені від оподаткування), у загальній вартості товарів (робіт, послуг), відвантажених за податковий період, майнових прав.

У листі МНС Росії від 13 травня 2004 р. № 03-1 -08/1191 /15@ "Звід листів щодо застосування чинного законодавства з ПДВ за II півріччя 2003 року - I квартал 2004 року" сказано, що "при визначенні пропорції відповідно до положень п. 4 ст. 170 НК РФ необхідно ґрунтуватися на співставних показниках. Зокрема, для досягнення порівнянності показників вартості відвантажених товарів (робіт, послуг), операції з реалізації яких підлягають оподаткуванню, та вартості відвантажених товарів (робіт, послуг), операції з реалізації яких звільнені від оподаткування, ці показники слід застосовувати без урахування податку на додану вартість".

При цьому платник податку зобов'язаний вести роздільний облік сум податку по придбаних товарах (робіт, послуг), зокрема основних засобів і нематеріальною активам, майновим правам, що використовуються для здійснення як оподатковуваних податком, так і не підлягають оподаткуванню (звільнених від оподаткування) операцій.

За відсутності у платника податків роздільного обліку сума податку по придбаних товарах (робіт, послуг), у тому числі основних засобів і нематеріальних активів, майнових прав, відрахування не підлягає і у витрати, прийняті до відрахування при обчисленні податку на прибуток організацій (податку на доходи фізичних осіб), не включається.

Однак платник податків може і не застосовувати положення п. 4 ст. 170 НК РФ до податкових періодів, в яких частка сукупних витрат на виробництво товарів (робіт, послуг), майнових прав, операції з реалізації яких не підлягають оподаткуванню, не перевищує 5% загальної величини сукупних витрат на виробництво. При цьому всі суми податку, пред'явлені таким платникам податків продавцями використовуваних у виробництві товарів (робіт, послуг) у зазначеному податковому періоді, підлягають відрахуванню відповідно до порядком, встановленим ст. 172 НК РФ.

Приклад 55. Виручка ТОВ "Контур" в лютому 2009 р. становив 1 610 000 руб. (без ПДВ), у тому числі:

o 1 400 000 руб. - вартість відвантаженої продукції, оподатковуваної ПДВ;

o 210 000 руб. - дохід від реалізації векселя третьої особи в обмін на матеріали.

Пред'явлений ПДВ по загальногосподарських витрат в лютому склав 55 800 руб.

Проведемо розрахунок частки ПДВ, що підлягає відрахуванню по загальногосподарських витрат:

1 400 000 руб. : 1 610 000 руб. х 100% = 87%.

Таким чином, "вхідний" ПДВ може бути прийнятий до відрахування в сумі 48 546 руб. (55 800 руб. х 87%).

Робочим планом рахунків передбачено, що в організації використовуються такі найменування субрахунків, відкритих до рахунку 19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям":

19-1 "Податок на додану вартість по оподатковуваним операціям";

19-2 "Податок на додану вартість по неоподатковуваним операціям".

19-3 "Податок на додану вартість по оподатковуваним і неоподатковуваним операціям".

У бухгалтерському обліку буде зроблено запис (руб.):

Дебет 19-3

Кредит 60

55 800 - відбитий "вхідний" ПДВ по операціях, що обкладаються і не обкладаються податком;

Дебет 26

Кредит 19-3

7254 - віднесено списання ПДВ на загальногосподарські витрати;

Дебет 68-2

Кредит 19-3

48 546 - відображена сума ПДВ, що приймається до відрахуванню (за вирахуванням загальногосподарських витрат).

Приклад 56. Організація ТОВ "К+" відвантажила товари на суму 1 534 000 руб. (у тому числі ПДВ - 234 000 руб.). Купівельна вартість відвантажених товарів - 1 000 000 руб. (без ПДВ).

В цьому ж звітному періоді були продані акції ЗАТ "Зоря" на загальну суму 210 000 руб. Дані акції враховувалися у складі фінансових вкладень за вартістю 190 000 руб.

Загальна вартість придбаних товарів (робіт, послуг) у даному звітному періоді, пов'язаних з орендою приміщення і його змістом, склала 95 000 руб. (без ПДВ).

Робочим планом рахунків організації до рахунку 19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям" відкриті такі субрахунки:

19-1 "Податок на додану вартість по оподатковуваним операціям";

19-2 "Податок на додану вартість по неоподатковуваним операціям";

19-3 "Податок на додану вартість по оподатковуваним і неоподатковуваним операціям".

Сума сукупних витрат від реалізації цінних паперів у загальній частці витрат організації становить 14,8% [190 000 руб.: (190 000 руб. + 1 000 000 руб. + 95 000 руб.) х 100%]. Ця частка перевищує 5% загальної величини витрат на виробництво. Отже, організація зобов'язана здійснювати роздільний облік операцій.

Частка ПДВ, яка підлягає відрахуванню у даному звітному періоді, становила 86,1% [(1 534 000 руб. - 234 000 руб.): (1 534 000 руб. - 234 000 руб. + 210 000 руб.) х 100%].

Частка ПДВ, що підлягає включенню у вартість товарів (робіт, послуг), склала 13,9% (100% - 86,1%).

Дебет 62

Кредит 90-1

1 534 000 - відображено виручка від реалізації товарів;

Дебет 90-3

Кредит 68-3

234 000 - відображена сума ПДВ в бюджет;

Дебет 90-2

Кредит 41

1 000 000 - відображено собівартість проданих товарів;

Дебет 76

Кредит 91-1

210 000 - відображено дохід від продажу акцій;

Дебет 91-2

Кредит 58-1

190 000 - відображено вартість списаних акцій;

Дебет 26

Кредит 60

95 000 - відображено вартість придбаних товарів (робіт, послуг);

Дебет 19-3

Кредит 60

17 100 (95 000 х 18%: 100%) -відбита сума ПДВ по придбаних товарах (роботах, послугах);

Дебет 44

Кредит 19-3

2376,9 (17 100 х 13,9% :100%) - відбита сума ПДВ, що включена до складу витрат на продаж;

Дебет 68-3

Кредит 19-3

14 723,10 (17 100 х 86,1% : 100%) - відбита сума ПДВ по товарах (роботам, послуг), що підлягає вирахуванню;

Дебет 90-2

Кредит 44

97 376,90 (2376,90 + 95 000) - відображені витрати на продаж, включені в склад собівартості продажів.

 
< Попередня   ЗМІСТ

Схожі тими

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ПОХІДНИМИ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
Ведення реєстру власників цінних паперів
Операції, професійна діяльність і операції на ринку цінних паперів. Суб'єкти ринку цінних паперів
БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
Концептуальні засади оцінки вартості цінних паперів
ПРАВОВІ ОСНОВИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Операції банків з цінними паперами
Оцінка вартості цінних паперів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси