Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Регіональна економіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Місцеві бюджети

Місцеве самоврядування - обов'язковий компонент демократичного державного ладу. Воно здійснюється самим населенням через вільно обрані ним представницькі органи. Для виконання функцій, покладених на місцеві представницькі та виконавчі органи, останні наділяються певними майновими і фінансово-бюджетними правами.

Фінансовою базою місцевих органів влади є їх бюджетів. Бюджетні та майнові права, надані цим органам, дають їм можливість складати, розглядати, затверджувати і виконувати свої бюджети, розпоряджатися переданими в їх ведення підприємствами й отримувати від них доходи.

Економічна сутність місцевих бюджетів проявляється в їх призначенні. Вони виконують наступні функції:

1) формування грошових фондів, які є фінансовим забезпеченням діяльності місцевих органів влади;

2) розподіл і використання цих фондів між галузями народного господарства;

3) контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємств, організацій та установ, підвідомчих цим органам влади.

Важливе значення мають місцеві бюджети у здійсненні загальнодержавних економічних і соціальних завдань - в першу чергу в розподілі державних коштів на утримання і розвиток соціальної інфраструктури суспільства.

Доходи місцевих бюджетів. В основі розподілу загальнодержавних грошових ресурсів між ланками бюджетної системи закладені принципи самостійності місцевих бюджетів, їх державної фінансової підтримки. Виходячи з цих принципів, доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних доходів та відрахувань від федеральних і регіональних податків і зборів.

Дохідну частину місцевих бюджетів характеризують дані табл. 5.3.

Таблиця 5.3. Доходи місцевих бюджетів Російської Федерації в 2009 р., млрд. руб.

Показники

Сума

%

до підсумку

Доходи бюджету - усього

2388,9

I Податкові і неподатковий доходи

У тому числі:

946,1

39,5

1. Податок на прибуток

11,3

0,4

2. Податок на доходи фізичних осіб

495,4

20,7

3. Податки і внески на соціальні потреби

0,2

0,008

4. Податку на товари (роботи, послуги), що реалізуються на території Російської Федерації

0,5

0,02

5. Податки на сукупний дохід

72,4

3,0

6. Податки на майно В тому числі:

127,8

5,3

Податок на майно фізичних осіб

14,1

0,6

Податок на майно організацій

12,2

0,5

Транспортний податок

12,8

0,5

Податок на гральний бізнес

0,2

0,008

Земельний податок

88,2

3,7

7. Податки, збори та регулярні платежі за користування природними ресурсами

0,8

0,03

8. Державне мито

12,6

0,5

9. Доходи від використання майна, що перебуває у державній та муніципальній власності

118,8

4,9

10. Платежі при користуванні природними ресурсами

7,1

3,0

11. Доходи від надання платних послуг і компенсації витрат держави

30,1

1,2

12. Доходи від підприємницької діяльності, іншої приносить дохід діяльності

18,3

0,7

II Безоплатні надходження

1424,7

59,7

До місцевих бюджетів після сплати податків і зборів, передбачених законодавством про податки, що в повному обсязі надходять доходи від використання майна, що перебуває в муніципальній власності, і доходи від платних послуг, що надаються бюджетними установами, що знаходяться у віданні органів місцевого самоврядування.

В місцеві бюджети надходять асигнування на фінансування окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування, асигнування на фінансування реалізації органами місцевого самоврядування федеральних законів і законів суб'єктів Російської Федерації, асигнування на компенсацію додаткових витрат, що виникли внаслідок рішень, прийнятих органами державної влади і призводять до збільшення бюджетних витрат або зменшення бюджетних доходів муніципальних утворень, а також інші неподаткові доходи, що надходять до місцевих бюджетів у порядку і за нормативами, які встановлені федеральними законами, законами суб'єктів Російської Федерації і правовими актами органів місцевого самоврядування.

До розмежування державної власності на землю до місцевих бюджетів у повному обсязі надходять доходи від продажу і передачі в оренду перебувають у державній власності земельних ділянок, розташованих у межах муніципальних утворень і призначених для цілей житлового будівництва.

До бюджетів поселень зараховуються:

1) доходи від наступних місцевих податків:

o земельного податку - за нормативом 100%;

o податку на майно фізичних осіб - за нормативом 100%;

2) доходи від наступних федеральних податків і зборів, податків:

o податку на доходи фізичних осіб;

o єдиного сільськогосподарського податку.

3) податкові доходи від федеральних і (або) регіональних податків і зборів, податків, передбачених спеціальними податковими режимами, за нормативами відрахувань, встановленим органами державної влади суб'єктів Російської Федерації;

4) податкові доходи від федеральних, регіональних і (або) місцевих податків і зборів, податків, передбачених спеціальними податковими режимами, за нормативами відрахувань, встановленим представницькими органами муніципальних районів.

У бюджети муніципальних районів зараховуються:

1) податкові доходи від наступних місцевих податків:

o земельного податку, який справляється на межселенных територіях, - за нормативом 100%;

o податку на майно фізичних осіб, що справляється на межселенных територіях, - за нормативом 100%;

2) податкові доходи від наступних федеральних податків і зборів, податків, передбачених спеціальними податковими режимами:

o податку на доходи фізичних осіб;

o єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності;

o єдиного сільськогосподарського податку;

o державного мита (підлягає зарахуванню за місцем реєстрації, здійснення юридично значущих дій або видачі документів);

o за видачу дозволу на поширення зовнішньої реклами.

До бюджетів міських округів зараховуються:

I) податкові доходи від наступних місцевих податків, встановлюваних представницькими органами міських округів відповідно до законодавством Російської Федерації про податки і зборах:

o земельного податку - за нормативом 100%;

o податку на майно фізичних осіб - за нормативом 100%;

2) податкові доходи від наступних федеральних податків і зборів, податків, передбачених спеціальними податковими режимами:

o податку па доходи фізичних осіб;

o єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності;

o єдиного сільськогосподарського податку;

o державного мита.

До бюджетів міських округів зараховуються податкові доходи від федеральних і (або) регіональних податків і зборів, податків, передбачених спеціальними податковими режимами, за єдиними нормативами відрахувань, встановленим законами суб'єктів Російської Федерації для зарахування відповідних податкових доходів до бюджетів міських округів.

Неподаткові доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок частини прибутку муніципальних унітарних підприємств, що залишається після сплати податків і інших обов'язкових платежів, у розмірах, що встановлюються правовими актами органів місцевого самоврядування:

1) у бюджети муніципальних районів, бюджети міських округів підлягає зарахуванню плата за негативний вплив на навколишнє середовище;

2) до бюджетів міських округів і муніципальних районів, міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга підлягають зарахуванню збори за видачу ліцензій на роздрібний продаж алкогольної продукції, що видаються органами місцевого самоврядування;

3) до бюджетів поселень, міських округів до розмежування державної власності на землю надходять доходи від продажу і передачі в оренду перебувають у державній власності земельних ділянок, розташованих у межах поселень, міських округів і призначених для цілей житлового будівництва;

4) до бюджетів муніципальних районів до розмежування державної власності на землю надходять доходи від продажу і передачі в оренду перебувають у державній власності земельних ділянок, розташованих па межселенных територіях і призначених для цілей житлового будівництва.

Представницькі органи місцевого самоврядування мають право вводити місцеві податки і збори, встановлювати розміри ставок по них і надавати пільги по їх сплаті в межах прав, наданих їм податковим законодавством РФ.

Органи місцевого самоврядування мають право визначати порядок надання відстрочок і розстрочок зі сплати податків та інших обов'язкових платежів в частині сум федеральних податків або зборів, регіональних податків або зборів, що надходять у місцеві бюджети, тільки за відсутності заборгованості за бюджетними кредитами місцевого бюджету перед бюджетами інших рівнів бюджетної системи РФ і дотриманні граничного розміру дефіциту місцевого бюджету та розміру муніципального боргу.

Видатки місцевих бюджетів. Видаткова частина найбільш яскраво відображає наслідки економічних і соціальних процесів в країні. Головні сторони діяльності місцевих органів влади - розробка і здійснення планів економічного і соціального розвитку на підвідомчій їм території. Збільшення числа поселень, заходи щодо розвитку житлово-комунального господарства та поліпшення благоустрою населених місць тягнуть розширення видатків місцевих бюджетів. Зростання витрат пов'язане з новим будівництвом і підвищенням рівня витрат на утримання об'єктів житлово-комунального і культурно-побутового призначення.

Відповідно до Бюджетним кодексом РФ виключно з місцевих бюджетів фінансуються такі функціональні види витрат:

o утримання органів місцевого самоврядування;

o формування муніципальної власності та управління нею;

o організація, утримання і розвиток закладів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, засобів масової інформації, інших установ, що знаходяться в муніципальній власності або у віданні органів місцевого самоврядування;

o утримання муніципальних органів охорони громадського порядку;

o організація, утримання і розвиток муніципального житлово-комунального господарства;

o муніципальне дорожнє будівництво та утримання доріг місцевого значення;

o благоустрій та озеленення територій муніципальних утворень;

o організація утилізації і переробки побутових відходів (за винятком радіоактивних);

o утримання місць поховання, що знаходяться у віданні муніципальних органів;

o організація транспортного обслуговування населення та установ, що знаходяться в муніципальній власності або у віданні органів місцевого самоврядування;

o забезпечення протипожежної безпеки;

o охорона навколишнього природного середовища на територіях муніципальних утворень;

o реалізація цільових програм, прийнятих органами місцевого самоврядування;

o обслуговування і погашення муніципального боргу;

o цільове дотування населення;

o зміст муніципальних архівів;

o проведення муніципальних виборів та місцевих референдумів.

Напрями використання коштів місцевих бюджетів ілюструє табл. 5.4.

Таблиця 5.4. Видатки місцевих бюджетів Російської Федерації в 2009 р., млрд. руб.

Показники

Сума

%

до підсумку

Видатки бюджету - усього

У тому числі:

2442,8

1. Загальнодержавні питання

213,7

8,7

2. Національна безпека і правоохоронна діяльність

29,3

1,2

3. Національна економіка

У тому числі:

149,6

6,1

Паливно-енергетичний комплекс

9,8

0,4

Сільське господарство і рибальство

15,2

6.2

Лісове господарство

0,3

0.01

Транспорт

3,2

0,1

Дорожнє господарство

40,7

1,6

4. Житлово-комунальне господарство В тому числі:

448,4

18,3

Житлове господарство

162,3

6,6

Комунальне господарство

128,9

5,3

Благоустрій

131,7

5,4

5. Освіта

886,8

36,3

6. Культура, кінематографія, засоби масової інформації

95,2

3,5

7. Охорона здоров'я і фізична культура і спорт

278,7

11,4

8. Соціальна політика

192,1

7,8

9. Міжбюджетні трансферти

143,4

5,8

Дефіцит (профіцит)

- 54,8

Головним напрямом використання коштів місцевих бюджетів є витрати, пов'язані з життєзабезпеченням людини. Це видатки на соціально-культурні заходи, які складають більше половини всіх витрат, і на житлово-комунальне господарство - 20% всіх витрат. Слід зазначити, що у витратах консолідованого бюджету РФ на житлово-комунальне господарство кошти місцевих бюджетів складають 44%, на освіту - 49% (на дошкільне виховання - 83%, початкова та середня освіта - 83%), на охорону здоров'я і фізичну культуру - 17%, культуру і мистецтво - 29%.

Роль місцевих бюджетів у фінансуванні галузей народного господарства скромніше. Тим не менш, в общебюджетных витрати на промисловість, енергетику кошти місцевих бюджетів складають 13%, сільського господарства і рибальства - 5%, транспорту, дорожнього господарства, зв'язку - 4%.

Структура витрат окремих видів місцевих бюджетів не однакова і залежить від обсягу господарства та підвідомчості його територіальним органам різного рівня. Так, міським і районним органам влади підпорядкована переважна частина підприємств житлово-комунального господарства, і тому питома вага асигнувань на народне господарство видатків цих бюджетів найбільш значний і перевищує 40%. У віданні ж селищних і сільських органів влади знаходяться в основному социальнокультурные установи, у цих бюджетах переважна частина видатків припадає на фінансування соціально-культурних заходів. Одним з головних напрямів використання фінансових ресурсів має бути фінансування розвитку місцевої виробничої бази як основи для отримання в майбутньому власних доходів.

Місцевим органам підвідомча переважна частина соціально-культурних установ, і в першу чергу установ народної освіти і охорони здоров'я. Тому у видатках місцевих бюджетів значно переважають витрати на социальнокультурные заходи. Якщо в міських бюджетах вони складають від 30 до 50% усіх витрат, то в бюджетах районів і поселень - від 60 до 80%.

У видатках місцевих бюджетів на соціально-культурні заходи найбільш швидкими темпами зростають витрати на охорону здоров'я, освіту і науку, що пов'язано з розвитком мережі медичних установ і розширенням наукових і проектних робіт, що фінансуються з цих бюджетів з проблем містобудування, комплексного розвитку адміністративно-територіальних одиниць, автоматизованих систем управління місцевим господарством і т. д.

Розвиток урбанізації проявляється у прискорених темпах зростання, видатків місцевих бюджетів на фінансування народного господарства. Ці витрати мають тенденцію до збільшення у зв'язку з зростанням і ускладненням місцевого господарства, розширенням житлово-комунального будівництва, підвищенням вартості основних фондів комунального господарства та рівня його технічного оснащення. Зростання території населених пунктів веде до подовження комунікацій, збільшення експлуатаційних витрат. Переважний ріст великих міст, де витрати в розрахунку на одного жителя вище, - також важливий фактор зростання видатків місцевих бюджетів. Не слід ігнорувати і той факт, що з розвитком урбанізації підвищуються потреби жителів малих міст, селищ і сільських поселень, де все в більших масштабах розвивається комунальне господарство, і т. д.

Однією з актуальних проблем є поліпшення благоустрою наших міст і сіл. Цьому має сприяти більш раціональне використання виділених на ці цілі бюджетних асигнувань. Діючі в містах служби, будучи монополістами, нерідко створюють видимість роботи, займаються приписками обсягів виконаних робіт, отримуючи з міських бюджетів незароблені кошти. Доцільно розбити міські території на ділянки і здавати підряди на їх обслуговування на конкурсній основі між міськими спеціалізованими організаціями з благоустрою. Конкурсність і змагальність між ними не тільки будуть сприяти економії коштів, але і підвищать якість робіт по міському благоустрою.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Місцевий бюджет
Доходи місцевих бюджетів
Виконання місцевого бюджету
Місцевий бюджет, його доходи і витрати
Розгляд і затвердження місцевого бюджету
Складання проекту місцевого бюджету
Інші власні доходи місцевих бюджетів
Контроль виконання місцевого бюджету та затвердження звіту про його виконання
Поняття, роль та правова форма державного і місцевого (муніципального) бюджетів
Місцевий бюджет
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси