Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління персоналом
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Професійна орієнтація та її роль в адаптаційному процесі

Однією з важливих умов успішної професійної адаптації є грамотно і своєчасно здійснена професійна орієнтація. Вибір професії, яка максимально відповідає індивідуальним здібностям, нахилам та інтересам людини, - запорука його успіху в майбутній професійній діяльності.

Професійна орієнтація являє собою систему соціально-економічних, психолого-педагогічних, медико-біологічних, виробничо-технічних заходів, спрямованих на надання допомоги учням і молоді у професійному самовизначенні. Вона містить інформацію про професії, необхідних суспільству, і вимоги до виконавців професій, а також оцінку можливостей особистості до оволодіння конкретною професією або до зайняття певної посади.

Система професійної орієнтації об'єднує: професійне просвітництво; професійне інформування; професійна діагностика; професійне консультування та професійний відбір.

Професійне просвітництво - ознайомлення школярів зі світом професій, актуальних для сучасного ринку праці, яке здійснюється через уроки праці, організацію гуртків, проведення спеціальних уроків з основ різних професій.

Професійне інформування - система заходів з ознайомлення учнів та безробітних, які шукають роботу, з ситуацією на ринку праці, з умовами та оплатою праці різних професій.

Професійна діагностика - вивчення індивідуальних психологічних особливостей людини, інтересів, мотивів, ціннісних орієнтації, з метою надання йому допомоги у виборі професії. Вона здійснюється фахівцями по відношенню до кожної конкретної людини на основі різних методик.

Професійне консультування - співбесіда в цілях надання допомоги людям, зацікавленим у виборі професії та місця роботи з урахуванням стану їх здоров'я, можливостей та здібностей.

Професійний відбір - участь у відборі та наймання персоналу з урахуванням вимог конкретних професій та робочих місць.

Роль професійної орієнтації в майбутній професійній адаптації працівників на робочому місці формується на тому, що:

o вибір професії у відповідності з можливостями людини - об'єктивна передумова до досягнення ним високого рівня майстерності;

o вибір професії у відповідності з інтересами і схильностями людини служить основою високої мотивації праці, так як індивід зацікавлений самим процесом трудової діяльності, а не тільки її результатами;

o вибір професії у відповідності з потребами суспільства (окремо взятої організації) дозволяє людині зрозуміти власне місце в суспільстві (функціонування всієї організації) і відчути суспільну значимість (корисність) своєї праці.

Джерелами професійної орієнтації можуть служити:

o батьки та інформація про їх професійної діяльності;

o однолітки або авторитетні для людини люди;

o школа зі спеціалізованою профорієнтаційною роботою;

o центр зайнятості з можливістю отримання професійної консультації;

o кадрова служба організації з можливістю використання потенціалу працівника на новому робочому місці (див. рис. 11.2).

Зупинимося більш детально на останньому джерелі. В цілях управління професійною орієнтацією працівників на великих підприємствах в склад служби управління персоналом необхідно створити спеціалізовані підрозділи.

Штат такого підрозділу повинен містити не менше двох осіб: консультант з професійної орієнтації та менеджера по персоналу, в обов'язки якого повинні входити відбір, підготовка і перепідготовка працівників, а також їх адаптація на новому робочому місці.

Цей підрозділ має бути орієнтоване на працівників, чий внутрішній професійний потенціал недостатньо повно використовувався па колишньому роботи

Джерела професійної орієнтації

Рис. 11.2. Джерела професійної орієнтації

чим місці. Крім того, в зону його дії потрапляє молодь, яка бажає працювати на підприємстві і потребує професійної консультації.

Підрозділ з управління професійною орієнтацією повинно виконувати наступні функції:

o вивчати і прогнозувати потреби організації в тих чи інших категоріях працівників;

o розробляти програми з професійного консультування та адаптації персоналу;

o брати участь у відборі і найм персоналу;

o брати участь у розстановці кадрів по підрозділам, ділянкам і робочим місцям;

o брати участь у формуванні кадрового резерву;

o взаємодіяти з регіональною системою управління професійною орієнтацією і службами зайнятості.

До обов'язків консультанта з професійної орієнтації зазвичай ставляться:

o професійні консультації працівників підприємства;

o вивчення і прогнозування кон'юнктури ринку праці;

o участь у відборі і найм персоналу;

o організація роботи з професійної орієнтації школярів;

o налагодження зв'язків зі спеціалізованими в галузі торгівлі освітніми установами;

o обладнання кабінету профорієнтації в організації;

o участь у розробці профессіограмм та проведення атестації співробітників;

o участь у ярмарках вакансій вищих та середньоспеціальних навчальних закладів;

o участь в організації на торговельному підприємстві днів відкритих дверей.

В обов'язки менеджера відділу професійної орієнтації входять:

o організація ознайомлення з організацією (її історією, специфікою діяльності, умовами праці та її оплати);

o представлення нового працівника майбутньому керівникові;

o розробка разом з керівниками підрозділів критеріїв оцінки ефективності діяльності працівників;

o організація навчання і перепідготовки співробітників;

o участь у підготовці конкурсів професійної майстерності серед працівників торговельного підприємства.

Таким чином, грамотно організована робота з професійної орієнтації співробітників торгового підприємства дозволяє збільшити ефективність їх адаптації на новому робочому місці.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Професійна орієнтація
Трудове виховання і професійна орієнтація школярів
Індивідуально-психологічні особливості адаптаційного процесу
Професійна орієнтація школярів в Росії
Професійна орієнтація на індустріальному етапі розвитку економіки
Професійна орієнтація на постіндустріальному етапі розвитку економіки
Основні етапи підбору персоналу та його професійна орієнтація
Індивідуальні відмінності і їх використання при підборі і професійної орієнтації персоналу
Загальні поняття про підбір персоналу і його професійній орієнтації
Управління професійної орієнтації і психологічної підтримки населення
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси