Меню
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інноваційний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

В цілях забезпечення конкурентоспроможності продукції сучасні економіки світу роблять вирішальну ставку на перетворення наукових знань в нову споживчу цінність, яка має якісно більш високими властивостями в порівнянні з представленими на світовому ринку аналогами. Ось чому інноваційна діяльність є важливим фактором розвитку національної економіки, наступної інноваційним шляхом розвитку. В даний час розвиток науки і перетворення наукових досягнень у товар стає неодмінною умовою створення передумов сталого соціально-економічного розвитку. Високі технології - це та сфера діяльності, активізуючи яку багато країн не лише долають спад в економіці, але і забезпечують її структурну перебудову, насичують внутрішній, а потім і світовий ринки різноманітної конкурентоспроможною продукцією.

За останній час різко зросла частка інтелектуальної праці у вироблених товарах і послугах. XX століття ознаменоване появою нових понять, таких як "наукоємна продукція", "високі технології", "нанотехнології", інтенсивним розвитком наукомістких галузей, які сьогодні визначають економічне зростання, соціальне і політичне становище країн у світі.

Поява в програмах підготовки економістів та управлінців дисципліни "Інноваційний менеджмент" - наслідок глобальних змін в суспільному житті.

У державному освітньому стандарті (МОС) за спеціальністю "Менеджмент організації" в частині вимог до знань і вмінь менеджера по циклам спеціальних дисциплін і дисциплін спеціалізації підкреслюється, що менеджер повинен "...проводити аналітичну, дослідну та раціоналізаторську роботу по оцінці соціально-економічної обстановки і конкретних форм управління, ...професійно вести патентно-ліцензійну роботу в різних підрозділах підприємств (об'єднань), асоціаціях, спільних підприємствах, ...розробляти програми нововведень і складати план заходів щодо реалізації цих програм, застосовувати методи наукової організації праці і оргпроектування, практично використовувати навички раціоналізації управлінської праці володіти навичками пошуку, збору, систематизації і використання інформації, ...методами наукових досліджень в більш вузьких напрямках менеджменту".

Для підготовки у вузі спеціаліста, що відповідає вимогам спеціалізованих напрямів інноваційної діяльності, ДЕРЖ передбачена самостійна спеціалізація "Інноваційний менеджмент". Даний навчальний курс не тільки формує методичні основи інноваційної діяльності, але і дає практичні рекомендації по вибору і застосування різних методів і моделей ефективної конкуренції наукомістких інновацій з метою досягнення технологічного лідерства в задоволенні реальних і потенційних потреб суспільства і людини, кардинальним чином змінюються під впливом пріоритетів і системи цінностей споживачів.

Пропонований конспект лекцій написаний з урахуванням вимог вище названого державного освітнього стандарту за фахом "Менеджмент організації" за спеціальною навчальної дисципліни "Інноваційний менеджмент". Його зміст враховує вимоги дидактичних одиниць названого навчального курсу.

Написаний стисло і в доступній формі конспект лекцій може бути корисним як для студентів спеціальності "Менеджмент організації", так і інших суміжних економічних спеціальностей, а також для практичних працівників, які вивчають сучасні аспекти інноваційного менеджменту.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси