Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Теоретичні основи товарознавства і експертизи
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 13. Кількісні характеристики товарів і товарних партій

Споживчі товари надходять у торгівлю, як правило, партіями. Партії розфасовуються, поділяються на одиничні примірники, з них формуються набори і комплекти. Деякі товари об'єднуються у набори та комплекти на виробництві. Така угруповання спрощує вибір і придбання товарів споживачами. Створення тематичних та святкових наборів стимулює попит.

Одиничні екземпляри товару представляють збій одиницю виробу, виробленого тим чи іншим підприємством.

Комплекти і набори товарів об'єднуються виробниками або продавцями за якими-небудь ознаками. Наприклад, таким чином продаються предмети для сервіровки столу, посуд, інструменти, ювелірні вироби, меблі. У ГОСТ 20400-80 "Продукція меблевого виробництва. Терміни та визначення" представлені терміни "набір меблів" і "гарнітур меблів". Набір меблів - група меблевих виробів з широкою варіантністю за складом, об'єднаних між собою архітектурно-художньої (стилістичної) завданням, призначених для обстановки різних функціональних зон приміщення. Гарнітур меблів - група меблевих виробів, об'єднаних художньо-стилістичним і конструктивним ознаками, призначених для обстановки певної функціональної зони.

Сервіз (від франц. service) - повний комплект столового, чайного чи кавового посуду, розрахований на певну кількість людей.

Партія товару - визначена кількість товарів, оформлена одним транспортним документом, призначене для продажу, пересилання відправлення. В партію товару можуть входити товари одного виду, однороднородные і неоднорідні. Допускається вважати однією партією: товари, що надійшли одним видом транспорту (в одній автоколоні, залізничному вагоні, судні, баржі), незалежно від кількості транспортних документів (залізничних, водних накладних, коносаментів тощо); товари одного найменування, що надійшли одночасно за кількома транспортними документами одного постачальника без розбіжностей по кількості і якості.

У практиці торгівлі продавцям та споживачам необхідно знати кількісні характеристики товару. Вони дозволяють проводити вимірювання кількості товару, що надходить у торгові організації і продається споживачам. До найбільш важливим кількісним характеристикам товару належать його маса нетто, маса брутто, щільність, об'єм, об'ємна маса, насипна маса, маса м2, розміри і габарити. Ці показники поширюються як на партії товару, так і на одиничні екземпляри. Основні кількісні характеристики вказуються на упаковці, маркуванні товару.

Для продуктів харчування, ювелірних виробів, деяких будівельних (цемент, гіпс, металопрокат, цвяхи та ін), пально-мастильних матеріалів істотною кількісною характеристикою є маса.

Маса товару (т) - кількість товару у визначеному обсязі, виражене в основний (кг) або похідних величинах (мг, г, кг, т та ін). В торгівлі розрізняють масу нетто і брутто. Маса нетто (від італ. netto, літер. - чистий) - чиста маса товару без тари; чиста маса продукції. Маса брутто (від італ. brutto - грубий, нечистий) - маса товару з упаковкою (тарою).

Розмірні характеристики товару - довжина, ширина, висота, площа та ін.

Довжина (l) - основна фізична величина, виражена в метрах. Застосовується як показник якості окремих товарів (довжина огірків, овочевої зелені, бананів тощо). Довжина використовується при отмере необхідної кількості товару для покупця.

Розмірні характеристики визначать технічну сумісність товарів. Наприклад, папір ділиться на формати, які є визначальними щодо можливості використання паперу для копіювально-розмножувальних робіт та діловодства (табл. 13.1).

Таблиця 13.1

Міжнародний формат паперу

Найменування формату

Розмір листа, мм

Найменування формату

Розмір листа, мм

А0

840 х 1189

В0

1000 х 1414

А1

594 х 841

В1

707 х 1000

А2

420 х 594

В2

500 х 707

АЗ

297 х 420

В3

353 х 500

А4

210 х 297

В4

250 х 353

А5

148 х 210

В5

176 х 250

A6

105 х 148

В6

125 х 176

А7

74 х 105

В7

88 х 125

Площа (S) - похідна фізична величина, що визначається як добуток двох довжин (довжини і ширини); застосовується для характеристики устаткування (займана площа), тари (площа дна) або складських приміщень (корисна площа).

Важливою характеристикою для побутових електричних холодильників є корисна площа полиць, на яких розміщуються продукти харчування.

Багато товари вимірюються і відпускаються споживачам в квадратних метрах (м2), наприклад облицювальна керамічна плитка, полівінілхлоридна плівка, лінолеум, підлогові покриття, тепло - та гідроізоляційні матеріали. В більшості випадків таким чином відмірюють рулонні матеріали, які, крім того, вимірюються в погонних метрах, що спрощує відмер товару, але не дає уявлення про його площі та об'єму.

Об'єм (V) - похідна фізична величина, що визначається як добуток трьох довжин (довжини, ширини і висоти). Це найпоширеніша фізична величина, застосовувана для характеристики і виміру товарів рідкої консистенції - напоїв, рослинних олій, молока, синтетичних миючих засобів, пально-мастильних матеріалів, палива.

Для сипучих, рідких, неоднорідних за складом і консистенцією, пористих матеріалів використовуються комбіновані показники - такі як об'ємна маса, насипна маса, пористість матеріалу.

Об'ємна маса (mV) - маса одиниці об'єму (1 см3,1 м3) пористого матеріалу. Об'ємна маса менше щільності, так як повітря, що заповнює пори матеріалу, має меншу вагу, ніж вага твердих тел.

Для окремих матеріалів цей показник коливається в широких межах, що залежить від їх щільності і більшою чи меншою пористості. Наприклад, пухка ворсова тканина з вовни має об'ємну масу 0,2-0,25 г/см3, цупке сукно - 0,35-0,4 г/см3, густа льняна тканина - 0,5-0,6 г/см3.

Об'ємна маса впливає на теплозахисні і механічні властивості матеріалів. Наприклад, чим менше об'ємна маса мікропористого матеріалу з замкнутими порами, тим більшими теплозахисними властивостями він володіє.

Об'ємна маса деяких матеріалів: фарфор 2,4 - 2,5 г/см3, фаянс 2,1-2,3 г/см3, повсть 0,2-0,5 г/см3, трикотаж 0,15-0,4 г/см3, шкіра 0,40-1,20 г/см3, дерево 0,12-1,1 г/см3, бавовняні тканини 0,25-0,5 г/см3, мікропориста гума 0,3-0,9 г/см3, вовняні тканини 0,2-0,4 г/см3, вата 0,04-0,08 г/см3.

Насипна маса матеріалів визначається засипанням подрібненого сипучого матеріалу в тару певного обсягу, з наступним зважуванням.

Пористість зазвичай виражається в см3/г, тобто в сумарному обсязі пір в кубічних сантиметрах в 1 г речовини, або у відсотках пористості, тобто відношенням сумарного об'єму пор до загального об'єму матеріалу або в %.

Загальна сумарна (з урахуванням всіх видів пір) пористість матеріалу (П, %) розраховується за формулою

(82)

де mv - об'ємна маса речовини; р - щільність речовини.

Сумарна (загальна) пористість деяких матеріалів (%): граніт - 0,2-0,8; папір (малювальна) - 40-50; фаянс - 17-20, сукно - 80-85; дерево - 30-70; вата - 96-98; шкіра - 34-67; хутро - 98-99,5.

Визначення маси пористих гігроскопічних матеріалів проводиться з урахуванням їх вологості і температури.

При відпустці і приймання великих партій неоднорідного по розмірах і формі товару (сировини, матеріалів, напівфабрикатів) для визначення обсягу використовуються правила обміру і спеціальні методики. Наприклад, при розрахунку обсягів лісоматеріалів можливе застосування формул з урахуванням геометрії матеріалів. Для трапеціедальної форми

(83)

(84)

де а і b - основа трапеції; h - висота трапеції; l - довжина матеріалу; S - площа поперечного перерізу.

Для сегментної форми:

(85)

(86)

де S - площа сегмента; h - висота сегмента; а - основа сегмента; l - довжина матеріалу.

Для формули усіченого конуса (колода)

(87)

де π = 3,14; d1 < товщина вершинного торця колоди; d2 - товщина окоренкові торця колоди; l - довжина.

Товари однієї партії, що представляють собою готові вироби, як правило, володіють однаковими властивостями, однак можлива наявність неоднорідності і нестабільності якості товару в одній партії.

Зразки можуть мати неоднорідністю та нерівномірністю. Рівномірність матеріалів і виробів з їх будовою і властивостями є однією з найважливіших технологічних і товароведных характеристик, так як від неї залежать перебіг і результати виробничого процесу, зовнішній вигляд, міцність та інші властивості напівфабрикатів і готових виробів. Нерівномірність може бути помітною (видимої) і прихованою. Видиму нерівномірність встановлюють візуальним оглядом зразків товару. Це, припустимо, нерівномірність забарвлення матеріалу, неоднорідність лакових покриттів, забруднення поверхні металу, деревини, дефекти ниток (потовщення, вузли) і т. д. Прихована нерівномірність визначається вимірювальними методами.

Повторні визначення показника дають різні значення. Наприклад, при визначенні довжини волокон вовни окремі зразки мали довжину (мм): 68, 75, 65, 84 і т. д.; розривне навантаження (р): 9, 10, 8, 11, 14 і т. д. Відмінності могли бути викликані неточністю визначення, нерівномірністю матеріалу або тим і іншим одночасно.

Нерівномірність матеріалу впливає на точність результатів вимірювань. Для визначення величини нерівномірності використовують кілька методів.

Товарознавці характеризують нерівномірність матеріалу як відхилення від середнього арифметичного значення, віднесене до середнього арифметичного значення (%).

Спочатку визначається середнє арифметичне значення (Мпр), потім по величині Мс всі значення показника ділять на дві групи: менші М і великі Мг(), потім обчислюють середнє арифметичне значення з менших Ми і середньоарифметичне значення з великих - Мб.

На основі Мср, Мм і Мб нерівномірність обчислюється за формулами:

(88)

(89)

(90)

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Декларування товарів різних найменувань, що містяться в одній товарній партії
Закупівля товару однією партією
Загальна характеристика методів проведення описових досліджень. Кількісні методи досліджень
Кількісні характеристики і схеми оцінки ризиків в умовах невизначеності
Товарне виробництво. Товар і гроші
ТОВАР І ТОВАРНА ПОЛІТИКА
Право використання товарного знака, що надається ліцензійним договором
Товарна експертиза: основні поняття, цілі і завдання, характеристика основних видів
Фізичні закони, що лежать в основі технології автоматичної ідентифікації штрихових товарних кодів
Біржові товари товарних бірж
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси