Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Інформаційний консалтинг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методика обліку витрат і розрахунку собівартості послуг навчального консультування

Для зручності здійснення процедур обліку витрат і розрахунку собівартості послуг навчального консультування з урахуванням постійних і змінних складових витрат формула загальних сукупних витрат (Воц) представляється наступним функціональним чином:

де Spi - загальні постійні витрати при виконанні функцій навчального консультування за період Т;

Иокк - загальні непрямі витрати при виконанні функцій навчального консультування за період Т;

Ін - загальні витрати при виконанні невиробничих функцій за період Т;

Кок-коефіцієнт віднесення витрат при виконанні невиробничих функцій на функцію навчального консультування;

1ок - загальні змінні витрати при виконанні функцій навчального консультування за період Т.

Загальні змінні витрати при виконанні функцій навчального консультування (1ок) включають:

- витрати на оплату праці (за одну годину) залученого персоналу, включаючи податки (3окп);

- витрати на обслуговування одного слухача, у тому числі витрати на проживання, літературу, тестування, виготовлення креслень, копіювання документації, поштові витрати, далеку зв'язок, доставку документів і т. п. (1^)-

Змінні витрати при виконанні однієї послуги навчального консультування - одного навчального курсу (1ОКц) - залежать від середнього часу послуги навчального консультування, тобто середньої тривалості навчального курсу (*к), від змінних витрат на одного слухача і середньої кількості слухачів одного навчального курсу (2К) і розраховуються наступним чином:

Загальні змінні витрати за період Т залежать від кількості проведених освітніх курсів за цей період (№к>:

Таким чином, загальні сукупні витрати при виконанні освітніх функцій за період Т дорівнюють:

Виходячи з останньої формули, розраховується середня собівартість однієї послуги навчального консультування (одного курсу)

Середня собівартість однієї години при виконанні послуги навчального консультування відповідно дорівнює

Середня собівартість послуги навчального консультування для одного слухача дорівнює

Середня собівартість однієї години послуги навчального консультування для одного слухача відповідно дорівнює

Нижче, в якості прикладу в табл. 7.1 представлена структура витрат і розрахунку собівартості послуг навчального консультування.

Методика розрахунку ціпи послуг навчального консультування

Ціни на послуги навчального консультування повинні бути диференційовані в залежності від терміну навчання. Тому їх доцільно встановлювати в розрахунку вартості однієї години одного освітнього курсу. При визначенні розцінки за одну годину слід виходити з питомих витрат на одну годину, прибутку на одну годину, ставок податку на додану вартість.

В обсяг сукупних витрат на одну платну послугу включаються такі складові:

- заробітна плата, яка встановлюється виходячи з термінів навчання (1, 3, 5 і більше днів), кількості академичес-

Таблиця 7.1

ких годин, ставки професорсько-викладацького складу, кількості викладачів (професор, доцент, фахівець, що залучається для обміну досвідом та ін);

- нарахування на заробітну плату відповідно до законодавства РФ;

- накладні витрати, що включають: витрати на маркетинг (дослідження попиту на освітні послуги, а також на позиціонування та просування послуг), організаційно-управлінські видатки, пов'язані з функціонуванням консультаційної фірми (амортизація, заробітна плата штатного персоналу з нарахуваннями, витрати на електроенергію, інші витрати).

Для розрахунку ціни послуг навчального консультування необхідно виявити джерела фінансування консультаційної фірми і співвіднести їх з врахованими вище витратами. Джерелами фінансування консультаційної фірми при виконанні функцій навчального консультування є:

- оплата товаровиробниками та іншими споживачами за послуги навчального консультування, що виконуються на разовій або постійній основі за повну плату або з частковою оплатою відповідно до прейскуранта (виручка при наданні платних послуг), - ^лл}

~ бюджетні кошти, одержувані за виконання державних замовлень на надання товаровиробникам безкоштовних послуг навчального консультування (Вок) за період Т.

Виручка при наданні платних послуг навчального консультування за період Т залежить від середньої тривалості одного навчального курсу (тк), від середньої кількості слухачів на платній основі на одному освітньому курсі ^дд), від кількості освітніх курсів, виконаних за цей період (№к) та ціни обслуговування заявки (розцінки) за одиницю часу для одного слухача (Цокч):

Загальна виручка (сукупний дохід) при виконанні послуг навчального консультування за період Т дорівнює:

Розрахункова ціна обслуговування заявки - ціна за одиницю часу послуги навчального консультування (Цокрч) - обчислюється виходячи з балансу прибутків, які розраховуються, з одного боку, на підставі прийнятої норми рентабельності для функцій навчального консультування (Рокн), а з іншого - на базі сукупного доходу (Р0к0) наступним чином:

де Нок-норма рентабельності для функцій навчального консультування, %: Звідки

З останнього рівності знаходиться розрахункова ціна обслуговування однієї заявки за одиницю часу:

або з урахуванням середньої собівартості однієї освітньої послуги згідно з формулою (7.5):

або з урахуванням середньої собівартості однієї години при виконанні послуги навчального консультування:

або з урахуванням середньої собівартості послуги навчального консультування для одного слухача:

або з урахуванням середньої собівартості однієї години послуги навчального консультування для одного слухача:

За критерій ефективної діяльності консультаційної фірми при виконанні функцій навчального консультування за період Т доцільно прийняти максимізацію прибутку, безпосередньо залежить від встановленої ціни послуги (Цокч або Цокк). Остання, з одного боку, повинна бути не менше розрахункової ціни обслуговування заявки за одиницю часу (Цокр1Г) і повинна прагнути до підвищення, а з іншого боку - обмежуватися величиною платоспроможності споживачів послуг (Цпс):

З урахуванням зазначеного обмеження ціна послуги навчального консультування за одиницю часу встановлюється виходячи з наступного виразу:

Для прикладу в табл. 7.2 представлений розрахунок ціни послуги навчального консультування.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методика обліку витрат і розрахунку собівартості послуг процесного консультування
Методика обліку витрат і розрахунку собівартості послуг експертного консультування
Економічні основи проектування послуг навчального консультування
Методика формування прибутку при наданні платних послуг навчального консультування
Принципи організації обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції
Економічні основи проектування послуг навчального консультування
Методика обліку витрат і розрахунку собівартості послуг процесного консультування
Методика обліку витрат і розрахунку собівартості послуг експертного консультування
Методика формування прибутку при наданні платних послуг навчального консультування
Методика формування прибутку при наданні платних послуг експертного консультування
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси