Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління людськими ресурсами
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Атестація кадрів

Згідно ТК РФ підставою для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця є невідповідність працівника займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації, підтвердженої атестацією.

У ринковій економіці атестація покликана вирішувати не тільки цілком конкретні завдання вдосконалення управління персоналом і розстановки кадрів, формування резерву на висування, визначення необхідності підвищення кваліфікації, управління кар'єрою співробітників, вдосконалення форм і методів роботи самих керівників, але і здійснювати підготовку та апробацію мотиваційних моделей.

Для проведення якісної атестації розробляються програма атестації, порядок атестації та положення про атестації (рисунок 8.1).

На підставі діючих нормативних актів можна виділити наступні етапи: підготовка до атестації, проведення атестації, прийняття рішення атестаційною комісією.

Основні завдання атестації:

- об'єктивна оцінка діяльності працівника і встановлення його відповідності займаній посаді;

Програма атестації співробітників

Малюнок 8.1 - Програма атестації співробітників

- сприяння підвищенню ефективності роботи організації;

- формування висококваліфікованого кадрового складу організації;

- виявлення перспективи використання потенційних можливостей керівників і спеціалістів;

- забезпечення можливостей пересування кадрів;

- стимулювання професійного зростання працівників. Проведення атестації передбачає диференційований підхід до різних категорій працівників.

Допоміжними актами, що забезпечують організацію і проведення атестації, є правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про структурних підрозділах, посадові інструкції працівників. До документів, забезпечує стадії і процедури атестації, можна віднести накази керівника про проведення атестації, відгуки на атестуються працівників, атестаційні листи, графіки проведення атестації за категоріями працівників і структурним підрозділам, зразки протоколів засідання атестаційної комісії і т. д.

Атестація може проводитися як планово, згідно з графіком, так і позапланово, за ініціативою самого працівника або його безпосереднього керівника.

Для проведення атестації необхідно:

- утворити атестаційну комісію;

- скласти списки підлягають атестації працівників та графік її проведення;

- підготувати необхідні документи для роботи атестаційної комісії;

- затвердити підготовлений перелік питань для атестаційних тестів.

На рисунку 8.2 представлена схема проведення атестації.

Порядок проведення атестації

Рисунок 8.2 - Порядок проведення атестації

Атестаційна комісія складається з голови, секретаря і членів комісії. Її склад затверджується керівником організації.

Атестаційна комісія визначає форму проведення атестації. Керівником організації затверджується графік проведення атестації, який доводиться до відома атестуються не пізніше ніж за місяць до початку атестації. У графіку вказуються час та дата проведення атестації, а також дата подання в атестаційну комісію необхідних документів на кожного атестується.

В рамках атестації кожен співробітник проходить професійне тестування, що дозволяє визначити основні напрями підвищення кваліфікації як самого працівника, так і колективу в цілому.

Для визнання результату тестування позитивним кількість правильних відповідей не повинна бути менше 2/3 від їх загального числа.

В ході індивідуальної співбесіди приймається рішення про відповідність працівника займаній посаді та виробляються рекомендації по вдосконаленню роботи атестується. Не пізніше ніж за два тижні до початку проведення атестації до комісії подаються такі документи:

- анкета, що характеризує особу, яка атестується;

- підсумковий лист з результатами тестування;

- відгук на підлягає атестації працівника, підписаний його безпосереднім керівником.

Кадрова служба не менш ніж за тиждень до початку атестації має ознайомити кожного з наданими відкликанням про його службової діяльності. Індивідуальна співбесіда проводиться в присутності атестується та керівника відповідного структурного підрозділу.

Чергова атестація проводиться один раз в три-п'ять років. Не підлягають атестації молоді фахівці протягом трьох років після закінчення освітніх закладів, вагітні жінки і жінки, які мають дітей до трьох років.

В першу чергу атестуються керівники підрозділів, потім підлеглі або працівники. Члени атестаційної комісії, атестуються на загальних підставах, при цьому вони не беруть участь у голосуванні. Керівники організацій та установ атестуються вищестоящими органами.

Оцінка діяльності кожного і рекомендації комісії приймаються відкритим голосуванням без присутності працівника. При цьому засіданні має брати участь не менше 2/3 складу атестаційної комісії. Результат голосування визначається більшість голосів. При рівності голосів атестований працівник вважається відповідним займаній посаді. Результати атестації повідомляються працівнику одразу після голосування.

Результати атестації заносяться в атестаційний лист. За її підсумками у відношенні кожного кожного співробітника комісія дає одну з наступних оцінок:

- відповідає займаній посаді;

- відповідає займаній посаді за умови поліпшення роботи і виконання рекомендацій атестаційної комісії з проходженням повторної атестації через встановлений термін;

- не відповідає займаній посаді.

Повідомлення про результати атестації відсутнього працівника має видаватися працівнику або виписуватися поштою не пізніше, ніж через п'ять днів після проходження атестації. Атестація буде ефективна при виконанні умов, наведених на рисунку 8.3.

За результатами атестації комісія може вносити на розгляд керівника рекомендації про заохочення, преміювання;

про зміни розмірів їх посадових окладів; про включення до резерву на висування;

про зниження в посаді або звільнення працівників від займаної посади;

про підвищення кваліфікації працівника; про поліпшення умов праці.

Призначення атестації та умови її ефективності

Рисунок 8.3 - Призначення атестації та умови її ефективності

За підсумками атестації відділ кадрів готує проект наказу, а керівник організації видає його.

Однак переведення на іншу роботу та припинення трудового договору не допускається у разі хвороби працівника, який визнаний невідповідним займаній посаді.

У процесі атестації іноді виникають конфліктні ситуації та трудові спори. Причинами цього є порушення чинного в організації положення про порядок проведення атестації, незгоду працівників з прийнятим рішенням, формальний підхід і необхідність в оцінці їх діяльності.

Тому в кожній організації повинні розробляти свої положення із зазначенням показників по кожній посаді, які повинні оцінюватися при атестації.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Підбір і розстановка кадрів
Аналіз руху кадрів
Накладення реклами поверх кадру.
Сучасна російська наука та її структура кадрів
Атестації. Підвищення кваліфікації
Формування резерву кадрів, планування ділової кар'єри
Основні етапи та компоненти атестації
Атестація як форма оцінки персоналу
Особливості професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів
Атестація робочих місць за умовами праці
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси